Jälkihuolto

Jälkihuolto

SOS-Lapsikylä tarjoaa lastensuojelulain mukaisia nuoren itsenäistymisen tuen palveluita sijoitettuina olleille nuorille.

SOS-Lapsikylän asumisharjoittelun, jälki- ja jatkohuollon palveluiden tarkoituksena on saattaa nuori itsenäiseen elämään, omillaan toimeentulevaksi aikuiseksi, jolla on tukenaan oma sosiaalinen verkostonsa. Palveluiden avulla nuoren on mahdollista harjoitella itsenäistymisessä tarvittavia taitoja turvallisesti aikuisten tukemana ja ohjaamana. Nuori saa mahdollisuuden tuetusti opetella hoitamaan omia asioitaan ja päättämään niistä.

Nuoren itsenäistymisen tuki suunnitellaan yksilöllisesti nuoren tarpeiden mukaan. Jälkihuollossa olevan nuoren hyvinvointia ja valmiuksia ohjataan, seurataan ja arvioidaan seuraavissa asioissa:

 • psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi
 • aikuisen tuki ja ohjaus
 • nuoren ja hänen läheistensä välinen suhde
 • sosiaaliset verkostot
 • opiskelu/työ
 • yhteiskunnalliset taidot
 • raha-asiat
 • asuminen
 • ravitsemus.

Nuorta koskevassa asiakassuunnitelmassa määritellään jälkihuollon sisältö. Lapsikylässä nuoren itsenäistymisen tukemisessa korostuvat pitkäaikaiset ja turvalliset ihmissuhteet ja nuoren mahdollisuus saada myös psyykkistä tukea sitä tarvitessaan.

SOS-Lapsikylä tarjoaa itsenäistymisen tueksi:

 • Jälkihuoltoon erikoistuneen työntekijän tuen
 • Jälkihuoltoasunnon
 • Omarahoitteisen jatkohuollon tuen SOS-Lapsikylän sijaishuollossa olleille 21 vuotta täyttäneille.

Kysy lisätietoja tai tiedustele vapaita paikkoja

Paikka- ja palvelutiedustelut