Lastensuojelupalvelut

Lastensuojelupalvelut

Lapsikylä tarjoaa monipuolisia lastensuojelun avo- ja sijaishuollon palveluja, joiden tavoitteena on edistää lasten myönteistä kehitystä ja hyvinvointia sekä tukea vanhempia lasten kasvatuksessa. Ensisijaisena tavoitteena on tukea lasta ja perhettä niin, että lapsi voivat elää omassa kodissaan. Silloin, kun tämä ei ole mahdollista, SOS-Lapsikylä tarjoaa lapselle mahdollisuuden elää sijaisperheessä.

Keskeistä SOS-Lapsikylän lastensuojelutyössä on moniammatillisen tiimin ja yhteisön tarjoama tuki sekä palvelujen räätälöinti lapsen ja perheen tarpeiden mukaisesti. Vahvaa tukea tarjoamalla perhehoito on mahdollinen myös haastavissa sijoitustilanteissa. Tilavat kodit tarjoavat isollekin sisarussarjalle pääsyn samaan perheeseen.

SOS-Lapsikylä kehittää lastensuojelupalvelujaan yhteistyössä lasten, perheiden ja kuntien kanssa sekä sitoutuu toimintansa laadun varmistamiseen, arviointiin ja kehittämiseen.

Perinteinen lapsikylä

Perinteinen lapsikylä muodostuu samalle tontille rakennetuista kodeista, joissa lapset asuvat sijaisvanhempiensa kanssa. Lisäksi lapsikylän alueella on muita tiloja, kuten asumisharjoitteluasunnot, perhekuntoutustilat ja kylän yhteistalo, jossa on toimisto-, kokoontumis- ja harrastustiloja. Lisäksi on lapsen ja läheisten välisiä tapaamisia varten tilat, joissa voi tarvittaessa yöpyä.

Perinteiset lapsikylät sijaitsevat Kaarinassa, Punkaharjulla, Vihannissa ja Ylitorniolla. Jyväskylässä toimii 7-paikkainen nuoriskoti.

Integroitu lapsikylä

Integroidussa lapsikylässä sijaisperheet asuvat tavallisissa kerros- ja rivitaloissa, jotka sijaitsevat lähellä toisiaan, osana muuta asutusta. Alueella sijaitsee SOS-Lapsikylän yhteiset tilat sekä tukityöntekijöiden toimisto. Tiloissa järjestetään yhteistä toimintaa sekä sijaisperheille että muille alueen lapsiperheille. Myös integroiduissa lapsikylässä on tilat lapsen ja läheisten tapaamisia ja vierailuja varten.

Tilavat perheasunnot mahdollistavat isonkin sisarussarjan sijoittamisen kaupunkiympäristöön. Sijaisperheille SOS-Lapsikylä mahdollistaa moniammatillisen tiimin tuen ja yhteisöllisyyden kokemuksen. Integroituja lapsikyliä on Espoossa, Kuopiossa, Tampereella ja Vantaalla.