Kotoutumistyö

Vuodesta 2015 SOS-Lapsikylä on auttanut yksin maahan tulleita, alaikäisiä turvapaikanhakijoita. Tällä hetkellä toiminnan painopiste keskittyy kotoutumista tukevaan työskentelyyn. Kotoutumistyön palvelumme sijaitsevat Espoossa ja Haapajärvellä.

SOS-Lapsikylän kotoutumistyön tavoitteena on auttaa pakolaistaustaisia lapsia ja nuoria integroitumaan siten, että he kokevat olevansa tasa-arvoisia yhteiskunnan jäseniä, jotka omaavat suomalaisessa koulu- ja työelämässä sekä kulttuurissa tarvittavat tarpeelliset tiedot ja taidot. SOS-Lapsikylän palvelut muodostavat kokonaisuuden, josta lapsi tai nuori saa tarvitsemansa avun ja tuen koko kotoutumisprosessin ajan. Yhtenäinen palveluketju mahdollistaa nopean reagoinnin ja avun, jos lapsen tai nuoren elämässä tapahtuu kotoutumisprosessia uhkaavia muutoksia.

Palveluitamme ovat:
•    perheryhmäkoti
•    tukiasumiskoti
•    jälkihuoltopalvelut
•    kummiperhetoiminta (yhteistyössä SPR:n ja Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry:n kanssa)

Kotoutumistyön palvelut tarjoavat turvallisen kasvuympäristön alaikäisille ilman huoltajaa maahan tulleille oleskeluluvan saaneille pakolaistaustaisille lapsille ja nuorille. Palvelut edistävät kotoutumista, kokonaisvaltaista fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kuntoutumista sekä tukee koulunkäyntiä ja opintojen etenemistä. SOS-Lapsikylä kehittää jatkuvasti yksin tulleiden pakolaistaustaisten lasten ja nuorten palveluja ja tekee vaikuttamistyötä heidän oikeuksiensa ja asemansa turvaamisen puolesta.

Lisätietoja:

Espoo:
Mikko Ylisuvanto, palvelujohtaja
p. 044 449 6681
mikko.ylisuvanto(at)sos-lapsikyla.fi

Haapajärvi:
Anssi Harmaala, palvelujohtaja
p. 044 710 9370
anssi.harmaala(at)sos-lapsikyla.fi

TUKENA-hanke

Hanke tarjoaa tukea perheryhmäkotitoiminnan kehittämiseen ja yksintulleiden alaikäisten kotoutumiseen Uudellamaalla vuosina 2018-2020. Hankkeen kohderyhmänä ovat oleskeluluvan saaneet ilman huoltajaa maahan tulleet alaikäiset, jotka asuvat perheryhmäkodeissa tai tukiasumisyksiköissä tai ovat jälkihuollossa. Hankkeesta hyötyvät myös alaikäisten parissa työskentelevät henkilöt, kuten kuntien sekä alaikäisyksiköiden työntekijät. TUKENA-hanketta koordinoi Uudenmaan ELY-keskus yhdessä SOS-Lapsikylän kanssa ja se toimii koko Uudenmaan alueella. Tutustu hankkeeseen tarkemmin.