Lastensuojelupalvelut - tutustu palveluihimme

Palvelut

SOS-Lapsikylä tarjoaa lastensuojelun apua tarvitseville lapsille yhteisöllistä perhehoitoa ja perheille räätälöityä tukea ja kuntoutusta.

Toimimme myös kehittämiskumppanina kunnille ja maakunnille lapsiperheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Tarjoamme sijais- ja avohuollon palveluja

Tavoitteemme on, että vaikeuksia kohtaavat lapsiperheet saisivat tarvitsemansa avun ja tuen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja lapset saisivat elää omien vanhempiensa kanssa.

Perhekuntoutuksella autamme koko perhettä. Tavoitteena on lapsen kasvuolojen turvaaminen, ylisukupolvisen pahoinvoinnin ehkäiseminen sekä perheen yhdessä pysyminen.

Aina omassa kodissa kasvaminen ei ole tuestakaan huolimatta mahdollista. SOS-Lapsikylä voi tällöin tarjota lapselle mahdollisuuden kasvaa turvallisessa sijaisperheessä ja moniammatillisen yhteisön tukemana.

Tuemme itsenäistyviä nuoria

SOS-Lapsikylässä jokainen lapsi voi harrastaa itselleen mieluisaa harrastusta ja hän saa tarvitessaan terapiaa traumaattisiin kokemuksiinsa. Panostamme myös vahvasti meillä sijaishuollossa kasvaneiden nuorten opiskeluun ja tukeen itsenäistymisvaiheessa. Näin pyrimme kaikin tavoin varmistamaan, ettei lastensuojelun tarve siirry seuraavalle sukupolvelle.

Tutustu toimipisteisiimme

Lapsikylät sijaitsevat:

Ympärivuorokautiset perhekuntoutusyksiköt sijaitsevat seuraavissa lapsikylissä: JyväskyläKuopioOuluRovaniemiVantaaKaarina ja Tampere.

Luvanvaraiset sijaishuollon yksiköt sijaitsevat Kaarinan lapsikylässä (lastenkoti Kirre) ja Jyväskylän lapsikylässä(nuorisokoti).

SOS-Kumppanuus - tukea perheille

Uudistamme lapsiperheiden palvelujärjestelmää: SOS-Lapsikylä tarjoutuu suomalaisille kunnille kumppaniksi kokonaisvaltaisen toimintamallin luomiseksi lapsi- ja perhepalveluihin. SOS-kumppanuuden avulla perheiden hyvinvointi lisääntyy ja palvelujärjestelmän kustannukset saadaan hallintaan. Lue lisää

Lastensuojelun palvelut

Lapsikylä tarjoaa monipuolisia lastensuojelun avo- ja sijaishuollon palveluja, joiden tavoitteena on edistää lasten myönteistä kehitystä ja hyvinvointia sekä tukea vanhempia lasten kasvatuksessa. Ensisijaisena ta-voitteena on tukea lasta ja perhettä niin, että lapsi voivat elää omassa kodissaan. Silloin, kun tämä ei ole mahdollista, SOS-Lapsikylä tarjoaa lapselle mahdollisuuden elää sijaisperheessä. Lue lisää

Kotoutumistyö

Vuodesta 2015 SOS-Lapsikylä on auttanut yksin maahan tulleita, alaikäisiä turvapaikanhakijoita. Tällä hetkellä toiminnan painopiste on kotoutumistyössä.

Kotoutumistyön tavoitteena on, että lapset ja nuoret voivat kokea olevansa tasa-arvoisia yhteiskunnan jäseniä ja omaavat suomalaisessa koulu- sekä työelämässä ja kulttuurissa tarvittavat tarpeelliset tiedot ja taidot. Lue lisää

Lastensuojelun lakimiespalvelut

SOS-Lapsikylän lastensuojelun lakimiespalvelun lakimies VT Mirjam Araneva tarjoaa lastensuojelun sekä muille lasten ja perheiden kanssa työskenteleville oikeudellista asiantuntija-apua laaja-alaisesti 20 vuoden kokemuksella. Lue lisää