fbpx

Tue oululaisten lasten hyvinvointia pitkälle tulevaisuuteen

Lahjoittamalla tuet oululaisten lasten ja nuorten hyvinvointia pitkälle tulevaisuuteen!

Lapsiperheköyhyys koskettaa Suomessa noin joka kymmenettä lasta, Oulussa jopa hieman useampaa, eli yhteensä noin 5 000 lasta.

Lapsiperheköyhyys vaikuttaa sekä lasten välittömään hyvinvointiin että pitkälle elämänkulkuun. Etenkin perheissä, joissa pienituloisuus pitkittyy lasten ja nuorten kokemus perheen taloudellisesta tilanteesta vaikuttaa lasten arkeen.

Lahjoittamalla voit tarjota lapselle tai nuorelle mahdollisuuden mielekkääseen vapaa-ajan harrastukseen.

Apusi kohdentuu Samalta viivalta Oulu -kokeilussa mukana oleville perheille tukena harrastuskuluihin SOS-Lapsikylän Unelmista totta -harrastustuen avulla.

Kutsumme nyt oululaiset yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt osallistumaan vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten harrastusten tukemiseen. Tule mukaan auttamaan lapsia ja nuoria!

Lahjoita lapselle harrastus näin:

  • verkkolomake
  • SMS-lahjoitus: Tekstaa SOS numeroon 16155 ja lahjoitat 10 € 
  • MobilePay: Lahjoita numerossa 42455 


"Harrastustuki auttaa monin tavoin haastavassa tilanteessa olevaa perhettä, kun lapsi saa harrastuksen, johon perheellä ei olisi muuten mahdollisuutta. Kokemuksemme mukaan vanhempien huoli lapsen voinnista vähenee, lapsen itsetunto vahvistuu ja hän voi saada uusia ystäviä."
Heidi Lötjönen, SOS-Lapsikylä

Autetaan yhdessä haastavissa tilanteissa elävien perheiden lapsia!

Samalta viivalta Oulu -kokeilussa eri toimijat yhdistävät voimavaransa ja tunnistavat lapset ja nuoret, jotka ovat jääneet harrastusmahdollisuuksien ulkopuolelle.

Tavoitteena on tukea lapsia ja nuoria mahdollistamalla juuri heitä kiinnostavan harrastuksen aloittamisen ja samalla vähentää lasten ja nuorten eriarvoistumista ja syrjäytymistä sekä ennaltaehkäistä mielenterveysongelmia.

Auta Lasta ry:n Järjestövarikko-hanke työskentelee perheiden kanssa etsimällä lapsille ja nuorille juuri heitä kiinnostavaa mielekästä vapaa-ajan tekemistä. Harrastamisen aloittamiseen Järjestövarikko voi hakea perheen kanssa avustusta SOS-Lapsikylän Unelmista totta -harrastustuesta, joka on tukimuoto 7–17-vuotiaiden lasten ja nuorten ohjatun säännöllisen harrastamisen mahdollistamiseksi.

Tukea myönnetään, jos harrastuksen aloittaminen tai jatkaminen ei olisi muuten mahdollista perheen haastavan tilanteen vuoksi.

Varat käytetään oululaisten lasten ja nuorten avuksi. Tule mukaan auttamaan!

Lahjoittajana saat käyttöösi myös somejakoon tarkoitetut kuvat.

Kuvat: Itla/Tilda Hopia.