Kummilapsi lapsikylässä Haitilla

Tällainen on lapsikylä

 

Ketä lapsikylässä asuu?

Lapsikylässä asuu lapsia, jotka ovat syystä tai toisesta jääneet yksin. Heidät saatetaan hylätä esimerkiksi perheen köyhyyden, sairauksien, vanhempien menehtymisen tai kotioloissa esiintyvien vakavien ongelmien takia. Jotta lapsia ei hylättäisi, olemme perustaneet lapsikylissä tehtävän työn lisäksi perheiden tukemisen ohjelmia, joiden kautta pyrimme vaikuttamaan lasten hylkäämisen juurisyihin. Autamme perheitä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta lapset saisivat kasvaa omien vanhempiensa kanssa.

 

Kummilapsi kasvaa perheessä

Me uskomme, että lapselle paras paikka kasvaa ja kehittyä on perhe. Lapsikylässä lapset saavat kasvaa turvallisessa ja rakastavassa kodissa, jossa päivittäisistä tarpeista huolehditaan. Kasvaakseen ja kehittyäkseen lapsi tarvitsee ravintoa, hoivaa, terveydenhoitoa, mahdollisuuden laadukkaaseen koulutukseen, pelejä ja leikkejä. Kummina mahdollistat lapsikylässä asuvalle lapselle mahdollisuudet hyvään ja tasapainoiseen elämään.

Sisarukset ovat suuri voimavara elämässä kenelle tahansa meistä. Vanhempansa huolenpidon menettäneille lapsille sisarusten merkitys on erityisen suuri. Lapsikylä tarjoaa isoillekin sisarussarjoille mahdollisuuden kasvaa yhdessä ja saada tukea toisistaan. Lisäksi lapset saavat kokonaisen SOS-perheen, jossa jaetaan tavallisen perheen tapaan arki sen iloineen ja suruineen. Maissa, joissa on totuttu isoihin perheisiin, SOS-perheessä voi asua jopa yli 10 lasta.

Yleensä SOS-perhettä hoitaa SOS-äiti, mutta monissa Euroopan maissa sijaishuoltovastuuta kantaa myös SOS-vanhemmat pariskuntina ja SOS-isät.

Kansainvälisen SOS-lapsikyläjärjestön periaatteet

Meillä on runsaasti kokemusta lasten hoivasta ja huolenpidosta seuraaviin neljään periaatteeseen perustuen. Näiden avulla ihmiset ympäri maailmaa edistävät positiivista kehitystä ja varmistavat, että yhä useammat lapset kasvavat perheessä turvallisissa olosuhteissa. Nykyisessä toimintaympäristössä nämä neljä periaatetta ovat muodostuneet seuraavanlaisiksi:

LAPSI: Jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja arvostettu. Tunnistamme lapsen potentiaalin, ja ohjaamme ja tuemme lapsia tiellä itsenäisiksi ja osallistuviksi yhteiskunnan jäseniksi.

AIKUINEN: Jokainen lapsi tarvitsee välittävän ja vakaan vanhemman. Työskentelemme varmistaaksemme, että lapsilla on luotettava suhde heitä hoitavaan aikuiseen, ja suhde perustuu arvostukseen ja turvaan.

PERHE: Jokainen lapsi kasvaa häntä tukevassa perheessä. Tuemme perheiden yhdessä pysymistä. Jos lapset eivät voi kasvaa omissa perheissään, tuemme heitä elinikäisten suhteiden luomisessa sijaisperheen kanssa ja pyrimme varmistamaan, että sisarukset saavat pysyä yhdessä.

YHTEISÖ: Jokainen lapsi on osa turvallista ja kannustavaa yhteisöä. Tuemme perheitä luomaan yhteyksiä yhteisöissään: jakamaan kokemuksiaan, tukemaan toisiaan ja työskentelemään yhdessä luodakseen myönteisen ympäristön, jossa lasten ja nuorten on helppo kasvaa ja kehittyä.

”Rakastan lapsiani ja he minua. Kun olen töistä vapaalla, kaipaan heitä kovasti! Käynkin joskus vapaapäivinäni lapsikylässä jopa tapaamassa heitä, sillä en malta olla pitkään poissa heidän luotaan. Rakastan olla heidän kanssaan.”  11 lapsen SOS-äiti Tereza Gomez

Lapsikylien kummilasten kommentteja

”On kivaa, kun on paljon sisaruksia, kun aina on joku jonka kanssa jutella tai viettää aikaa. ”Tembile, 17

Jos minulla ei olisi perhettä, olisi koulussa paljon vaikeampaa, toiset lapset voisivat kiusata minua eikä minulla olisi ketään, joka auttaisi. Gorata Edward, 11, Botswana

Teemme ihan tavallisia asioita. Luemme, katsomme piirrettyjä, leikimme ja joskus tappelemme. Meillä on hyviä ja huonoja aikoja, kuten kaikissa perheissä. Olemme ihan tavallisia - tai no, ehkä syömme vähän enemmän. Hiba, 14, Bosnia-Hertsegovina

Miltä lapsikylät näyttävät?

SOS-perheet asuvat lapsikylissä omissa kodeissaan. Uusimmat lapsikylät saattavat sijaita tavallisen asutuksen seassa kerrostaloasunnoissa. Lapsikylän sijainti ja rakenne riippuvat paikallisista olosuhteista ja mahdollisuuksista.

Monissa maissa lapsikylissä on useita yleishyödyllisiä toimintoja kuten terveyskeskuksia, päiväkoteja, neuvoloita, kouluja ja sosiaalikeskuksia. Nämä palvelut on tarkoitettu myös lähiyhteisön käyttöön ja ne ovat avoinna muille haavoittuvissa oloissa eläville lapsille ja perheille.