Suomen SOS-Lapsikylän hankkeet

Kehitysyhteistyöhanke Gambiassa

SOS-lapsikyläsäätiö aloitti ulkoasiainministeriön tuella Perheiden tukemisen hankkeen (Family Strengthening Programme, FSP) Gambiassa tammikuussa 2015. Hankkeen tarkoitus on vahvistaa huoltajien ja yhteisön kykyä huolehtia lapsistaan. Avainasemassa hankkeessa on köyhyyden vähentäminen, koulutus, terveys ja sukupuolten välinen tasa-arvo.

Hanke keskittyy kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleviin lapsiin: lapsiin, jotka ovat vaarassa menettää tai ovat jo menettäneet vanhempiensa huolenpidon. Hankkeeseen osallistuu 1000 lasta ja heidän huoltajaansa Soman alueelta. Huoltajista suurin osa on yksinhuoltajanaisia. He ovat lukutaidottomia eikä heillä ole varaa ruokkia lapsiaan tai lähettää heitä kouluun.

Jokaiselle hankkeeseen osallistuvalle perheelle tehdään perheen kehittämissuunnitelma, jonka perusteella valitaan ne tukimuodot, joita perhe tarvitsee. Nämä liittyvät mm. ravitsemukseen, terveydenhuoltoon, koulunkäyntiin, vanhemmuuteen ja tulonhankintaan. Hankkeen loppuessa huoltajien tulisi olla taloudellisesti riippumattomia ja kyetä itse vastaamaan perheensä hyvinvoinnista. Hankkeessa tehdään myös alueellista ja maanlaajuista vaikuttamistyötä lapsen oikeuksien puolesta. 

Mitä tähän mennessä on saatu aikaan?
 • Hankkeeseen osallistuvat kaikkein heikoimmassa asemassa olevat perheet: 334 huoltajaa (95 % yksinhuoltajanaista) ja heidän 1000 lastaan.
 • Jokaiselle perheelle on laadittu perheen kehittämissuunnitelma (FDP - Family Development Plan), jossa arvioidaan perheen vahvuudet ja heikkoudet sekä heidän tuen ja koulutuksen tarpeensa.
 • Ruoka-apua ja mm. patjoja annettu kaikkein heikoimmassa asemassa oleville perheille. Tällä on suuri vaikutus perheiden terveyteen hankkeen alussa.
 • Sairauksien ennaltaehkäisyyn liittyvää koulutusta annettu kaikissa viidessä hankekunnassa.
 • 201 huoltajaa aloittanut lukutaitokoulutuksen.

 • 167 huoltajaa käynyt pienyritystoimintaan liittyvän koulutuksen.
 • Huoltajia opastettu rekisteröitymiseen ja henkilökorttien hankintaan. Tämä on erittäin tärkeä mm. lasten koulunkäynnin takia.
 • 78 lasta, jotka olivat jättäytyneet pois koulusta tai eivät koskaan ole aloittaneetkaan, pääsevät nyt kouluun.
 • Kuntien edustajia on koulutettu lasten oikeuksiin liittyvissä asioissa. Jokaisessa kunnassa on ns. Family Welfare Committee, jonka kanssa tehdään yhteistyötä.
 • Perhetapaamisten yhteydessä on annettu vanhemmuuteen liittyvää koulutusta ja psykososiaalista tukea.

Ole mukana! Lahjoita lapsille parempi huominen:

Tilisiirrolla kohdistat lahjoituksesi Gambiaan. Merkitse saajaksi SOS-lapsikyläsäätiö
Tili: Nordea FI27 2386 1800 0100 66 viite: 1339

Miten sinä voit auttaa?

Sinä voit auttaa meitä luomaan paremman tulevaisuuden sadoille lapsille lahjoittamalla.

Varoja käytetään mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • mahdollistamme lasten koulunkäynnin (koulumaksut, koulukirjat ja tarvikkeet)
 • tarjoamme psykososiaalista tukea ja harrastustoimintaa
 • takaamme huoltajille pääsyn lukutaitokoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen tai pienyritystoiminnan pariin 
 • annamme lasten oikeuksiin, lasten hoitoon, terveyteen ja ravintoon liittyvää koulutusta huoltajille

Voit auttaa ryhtymällä kummiksi orvoksi jääneelle lapselle.

Tietoa Gambiasta

Gambia on yksi maailman köyhimmistä maista. Yli puolet väestöstä elää äärimmäisen köyhyysrajan alapuolella. Gambian väestörakenne on erittäin nuori: 42% on alle 18-vuotiaita. Lapsikuolleisuus on 81/1000. Gambialaisten eliniänodote on 58 vuotta. Yli puolet aikuisista on lukutaidottomia. 70% lapsista käy koulua ala-asteella, yläasteella enää 34%.

SOS-lapsikyläjärjestö Gambiassa

SOS-lapsikyläjärjestö on toiminut Gambiassa yli 30 vuotta. Gambiassa toimii kaksi lapsikylää, kouluja, terveyskeskuksia ja ammatillinen koulutuskeskus. Viime vuonna 2600 lasta kävi järjestömme kouluja, terveysklinikkamme hoitivat 13,000 äitiä ja lasta. Kolme perheiden tukemisen ohjelmaa tuki 1700 syrjäytymisvaarassa olevaa lasta.

Perheiden tukeminen

SOS-lapsikyläjärjestön perheiden tukemisen ohjelmat auttavat perheitä pysymään yhdessä. Aineellisen tuen, valmentamisen, kouluttamisen ja neuvonnan avulla tuemme vanhempien kykyä huolehtia lapsistaan.

Lue, miten SOS-Lapsikylä auttoi Ceesayn perhettä Gambiassa

Tytöt

Sukupuolten väliseen tasa-arvoon pyritään vaikuttamaan panostamalla erityisesti tyttöjen koulutukseen. Kun perheillä ei ole varaa koulumaksuihin, ensin karsitaan tyttöjen koulutuksesta. Hyväksikäyttö, kuten lapsityövoima, lisääntyy jos lapsi ei pääse kouluun.