Suomen SOS-Lapsikylän hankkeet

Joka kymmenes lapsi maailmassa kasvaa tai on vaarassa kasvaa ilman vanhempiensa huolenpitoa. Suurin syy perheiden hajoamiseen on köyhyys. SOS-lapsikyläjärjestö työskentelee heikoimmassa asemassa olevien lasten ja perheiden tukemiseksi ja auttaa perheitä pysymään yhdessä. Avainasemassa ovat huoltajien toimeentulomahdollisuuksien lisääminen, koulutus, terveys ja sukupuolten välinen tasa-arvo.

SOS-lapsikyläsäätiö toteuttaa ulkoasiainministeriön tuella Perheiden tukemisen ohjelmia (Family Strengthening Programme, FSP) Gambiassa ja Tansaniassa. Ohjelmien perustana on lasten hyvinvointi ja oikeudet. Tavoite on, että lapsi voi kasvaa turvallisessa ja huolehtivassa perheessä. Lapsilla tulee olla mahdollisuus terveydenhuoltoon, koulutukseen ja huolenpitoon.

Aineellisen tuen, valmentamisen, kouluttamisen ja neuvonnan avulla tuemme vanhempien kykyä huolehtia lapsistaan. Työskentelemme varmistaaksemme, että lapsia ei hylätä tai laiminlyödä. Tavoitteena on taata lapsille turvallinen kasvu omassa perheessään.

Koulutamme myös yhteisöjä lasten ja naisten oikeuksiin liittyvissä asioissa. Teemme tiivistä yhteistyötä muun muassa aluehallinnon, koulujen ja kyläyhteisöjen kanssa.

Ohjelmien tavoitteet:

  • Lasten perusoikeudet ja tarpeet toteutuvat.
  •  Huoltajat ovat sitoutuneita ja kyvykkäitä hoitamaan ja suojelemaan lapsiaan.
  • Yhteisön kyky suojella lapsia ja valvoa heidän oikeuksiaan kasvaa.
  • Hankkeet toteutetaan yhteistyössä paikallisten SOS-lapsikyläjärjestön kanssa, kansainvälisen SOS-lapsikyläjärjestön tukemana.

Suomen SOS-Lapsikylän hankkeet:

Gambia

Tansania