Lapsia koskevat kestävän kehityksen tavoitteet - ja miten SOS-lapsikyläjärjestö niitä edistää

YK:n syksyllä 2015 asettamat uudet kestävän kehityksen tavoitteet tähtäävät äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen huomioon tasavertaisesti. Ne ovat jatkumo aiemmille vuosituhattavoitteille. Kehitysohjelma, jossa on 17 päätavoitetta, on voimassa 2016–2030, ja se koskettaa kaikkia YK:n jäsenvaltioita, ei ainoastaan kehitysmaita.

SOS-lapsikyläjärjestön ohjelmat edistävät kestävän kehityksen tavoitteita. Järjestö auttaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevia lapsia – heitä, jotka ovat menettäneet tai ovat vaarassa menettää vanhempiensa huolenpidon. Lapsikyläjärjestö työskentelee erityisesti seuraavien viiden tavoitteen hyväksi, jotka vaikuttavat suorimmin lasten hyvinvointiin ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin.

Tavoite 1: Ei köyhyyttä

SOS-lapsikyläjärjestö:

• auttaa köyhiä perheitä katkaisemaan köyhyyden kierteen
• tarjoaa kapasiteetin vahvistamiseksi neuvontaa, koulutusta, terveydenhoitoa ja ammatillista valmennusta
• voimaannuttaa haavoittuvassa asemassa olevia perheitä ja yhteisöjä
• varmistaa, että lapsilla on hyvä ja kannustava kasvuympäristö

Tavoite 4: Hyvä koulutus

SOS-lapsikyläjärjestö:

• auttaa lapsia ja nuoria pääsemään hyvätasoisen koulutuksen pariin kaikilla koulutusasteilla, jotta heillä olisi mahdollisuus hyödyntää koko potentiaalinsa
• tarjoaa hoivaa ja varhaiskasvatusta alle kouluikäisille lapsille, jotka ovat menettäneet vanhempiensa huolenpidon tai elävät haavoittuvissa olosuhteissa


Tavoite 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

SOS-lapsikyläjärjestö:

• auttaa vaille vanhempiensa huolenpitoa jääneitä nuoria parantamaan työllistymismahdollisuuksiaan sekä elämään hyvää itsenäistä elämää
• auttaa vanhempia pääsemään kunnolliseen työhön, jotta he voivat paremmin huolehtia lapsistaan ja tarpeettomat perheiden hajoamiset voidaan estää

Tavoite 10: Eriarvoisuuden vähentäminen

SOS-lapsikyläjärjestö:

• pyrkii vaikuttamaan lakeihin ja toimintatapoihin, jotta ne takaisivat yhtäläiset mahdollisuudet, sosiaalisen osallisuuden ja syrjimättömyyden lapsille ja nuorille, jotka ovat menettäneet vanhempansa tai elävät köyhissä ja haavoittuvissa olosuhteissa

Tavoite 16: Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta

SOS-lapsikyläjärjestö:

• on jäsenenä globaalissa kumppanuusverkostossa, joka työskentelee lapsiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi
• tekee vaikuttamistyötä asianmukaisten lastensuojelujärjestelmien puolesta
• tukee lasten ja nuorten, sosiaalityöntekijöiden sekä huoltajien mahdollisuuksia raportoida ja estää hyväksikäyttöä