Lapsikylävanhemmuus

Lapsikylävanhemmuus on työsuhteessa toteutettavaa ammatillista sijaisvanhemmuutta. Lapsikylävanhempi asuu yhdessä sijoitettujen lasten kanssa lapsikyläkodissa. Hän vastaa lasten hoidosta ja kasvatuksesta yhdessä lapsikylän moniammatillisen tiimin kanssa.

Lapsikylävanhemmuus voi olla hyvä vaihtoehto esimerkiksi silloin, kun on ryhtymässä sijaisvanhemmaksi yksin tai yhdessä puolison kanssa ja lapsikylävanhemmaksi haluavalla on sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava opistotasoinen tutkinto.

Mitä on lapsikylävanhemmuus?

  • Lapsikylävanhemmuus on työsuhteessa toteutettavaa ammatillista sijaisvanhemmuutta

  • Lapsikylävanhempi asuu lapsikyläkodissa yhdessä sijoitettujen lasten kanssa

  • Lapsikylävanhemmuus on kotona tehtävää työaikalain ulkopuolista työtä

  • Pätevyysvaatimuksena on tehtävään soveltuva koulutus: mieluiten sosiaali-, terveys tai kasvatusalan ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, lastentarhanopettaja, sairaanhoitaja ym.) sekä kokemusta lasten kanssa työskentelystä

  • Vapaapäivät ja vuosilomat lapsikylävanhempi on poissa lapsikyläkodista, jolloin sijoitettuja lapsia hoitaa lapsikylävanhemman sijainen.

  • Lapsikylävanhemman tukena sijoitettujen lasten hoidossa on moniammatillinen tiimi.

Ennen lapsikylävanhemman työsuhteen solmimista SOS-Lapsikylä selvittää henkilön rikostaustan (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Kiinnostaako sijaisvanhemmuus?

Kiinnostaako sijaisvanhemmuus?

Otamme sinuun yhteyttä.