Perheiden hyvinvoinnin edistäminen

SOS-Lapsikylä haluaa olla edistämässä lapsiperheiden hyvinvointia Suomessa. Ymmärrämme, että hyvinvointi ei lisäänny vain pahoinvointia poistamalla, siksi haluamme olla lisäämässä tekoja lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Olemme tarjoutuneet suomalaisille kunnille kumppaniksi lapsiperheiden tukemisen kokonaisvaltaisen toimintamallin luomiseksi.

Miksi?

Lapsiperheiden tukemiseen tarvitaan innostuneet ja perheiden tarpeisiin vastaavat palvelut. Suomen kunnissa käytetään paljon energiaa lapsille ja perheille suunnattujen korjaavien palveluiden tuottamiseen. Järjestelmä reagoi, kun perheellä on jokin ongelma. Samaan aikaan korjaavan työn, kuten lastensuojelun, tarve kunnissa vain kasvaa. On selvää, että nykyisellä järjestelmällä ei pystytä tukemaan perheiden hyvinvointia riittävän varhain siten, että kuormittavat elämäntilanteet eivät pääsisi muodostumaan ongelmiksi. Nykymallilla ei myöskään pystytä osoittamaan, että korjaavalla työllä lisättäisiin toivottavalla tavalla perheiden hyvinvointia.

Mitä?

Luodaan kuntakumppaneiden kanssa lasten ja perheiden hyvinvointia edistävä palvelurakenne kehittämällä ongelmien syntymistä ennaltaehkäisevä toimintamalli. Toimintamallin tulee perustua perheiden yksilöllisyyden huomioivalle arvopohjalle.

Luodaan SOS-Lapsikylästä tärkeä kumppani kunnille lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukemiseksi.

Kehitetään SOS-Lapsikylän toimintaa ja osaamista ennaltaehkäisevän ja hyvinvointia edistävän työn tarjoajana ja toteuttajana.

Miten?

Kehittämistyö alkaa kuntakumppanille tehtävästä tutkimusjaksosta, jossa kartoitetaan hyvinvoinnin tukemisen esteen ja mahdollisuudet. Seuraavassa vaiheessa mallinnetaan hyvinvointia edistävän työn päätöksenteon, toteutuksen ja seurannan vaiheet.

Pilotointivaiheessa tehdään hyvinvointia edistävän käytännön työn toteutus sekä kuntien että SOS-Lapsikylän osaamista ja resursseja optimaalisesti hyödyntäen. Hankekauden 2014-2016 rahoittaa osittain Tekes.

Muuta?

Kokonaisvaltaisen kehittäjäkumppanuuden lisäksi räätälöimme ja tuotamme lapsiperheitä tukevia palveluita eri kunnissa. Lastensuojelu- ja perhepalveluiden lisäksi meillä on myös matalan kynnyksen yleishyödyllistä toimintaa, kuten perhekahviloita.


SOS-Lapsikylän yleishyödyllinen toiminta

SOS-Lapsikylä tukee lasten ja perheiden hyvinvointia tarjoamalla palveluja ja toimintaa kenelle tahansa vauvasta vaariin. Yhteistyötä tehdään kansalaisopistojen, seurakuntien, koulujen, yritysten, urheiluseurojen sekä muiden järjestöjen ja toimijoiden kanssa.

Lapsikylissä järjestetään monenlaista toimintaa, mm:

  • perhekahviloita
  • kerho- ja harrastustoimintaa mm. liikunnan, musiikin, taiteen, käsitöiden tai kokkauksen merkeissä
  • retkiä ja leirejä
  • keskusteluiltoja
  • koulutuksia

Lisätietoja kaikille avoimesta toiminnasta voi kysyä suoraan toimipisteistä, joiden yhteystiedot löytyvät täältä.

SOS-kumppanuus on SOS-Lapsikylän kehittämä uusi toimintamalli, joka uudistaa lapsiperheiden palvelujärjestelmän. Tavoitteenamme on lisätä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja vähentää perhepalveluiden kustannuksia.

LISÄTIETOJA

Kati Palsanen, kehitysjohtaja
p. 040 825 1620
kati.palsanensos-lapsikylafi

Hannu Rusama, kehittämispäällikkö
p. 044 761 4117
hannu.rusamasos-lapsikylafi

Miia Lahtela, kehittämiskonsultti
p. 040 738 3753
miia.lahtelasos-lapsikylafi

Arvoa perheiden hyvinvoinnin edistämisellä-esitys

Klikkaa alta nuolikuvakkeesta esitys kokoruutunäkymään.

SOS Children's Villages Finland developing family welfare

Read presentation here