SOS-Lapsikylä auttaa pakolaislapsia Suomessa

Pakolaislasten auttaminen

Lastensuojelujärjestönä SOS-Lapsikylän tehtävä on auttaa hädässä olevia lapsia, kansallisuudesta riippumatta niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Syksyllä 2015 SOS-Lapsikylä teki päätöksen auttaa yhä voimistuvassa pakolaiskriisissä ja keskittää auttamistyön alaikäisiin, ilman huoltajaa tuleviin lapsiin. Vuoden 2015 aikana Suomeen on tullut yli 3 000 alaikäistä ilman huoltajaa. Eniten lapsia on tullut Afganistanista, Irakista ja Somaliasta. Suurin osa yksin tulleista lapsista on 14–17 -vuotiaita poikia.

SOS-Lapsikylä on perustanut kolme 12–15 -paikkaista ryhmäkotia alle 16-vuotiaille ilman huoltajaa tuleville lapsille. Ryhmäkodin tehtävänä on antaa välitön suoja, turva, hoiva ja huolenpito lapselle niin kauaksi aikaa kuin hänen oleskelulupa-asiansa on käsitelty. SOS-Lapsikylän ryhmäkodit sijaitsevat Espoossa, Haapajärvellä ja Jyväskylässä.  

Yksin tulevien lasten vastaanoton järjestäminen Suomessa

Yksin tulleiden alaikäisten vastaanoton järjestäminen ja sen ohjaus kuuluvat Maahanmuuttoviraston ja sisäministeriön tehtäviin. Turvapaikkaa hakevat lapset majoittuvat ryhmäkoteihin tai tukiasumisyksiköihin. Oleskeluluvan saatuaan lapset muuttavat elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskusten (ELY-keskus) ohjauksessa oleviin perheryhmäkoteihin. Osa lapsista asuu yksityismajoituksessa. Kotoutumislain 27§:ssä mainitaan myös tuetun perhesijoituksen mahdollisuus, mutta perhesijoitusta on toistaiseksi käytetty Suomessa vähän.

Ilman huoltajaa tulleiden lasten asioita säätelee laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta (vastaanottolaki 746/2011), laki kotoutumisen edistämisestä (kotoutumislaki 1386/2010) ja lastensuojelulaki (417/2007).

Apua Lähi-idässä ja ympäri Eurooppaa  

Suomen ohella SOS-lapsikyläjärjestöt Lähi-idässä ja eri puolilla Eurooppaa auttavat lapsia ja perheitä pakolaiskriisin keskellä. Apua ovat antaneet Syyrian, Libanonin, Armenian, Makedonian, Serbian, Italian, Itävallan, Saksan ja Viron lapsikyläjärjestöt. 

Apu käsittää:

  • suojan ja hoivan tarjoamista yksin jääneille pakolaislapsille
  • lapsiystävällisten tilojen perustamista, joissa lapset saavat leikkiä
  • lääketieteellistä ja psyko-sosiaalista tukea lapsille ja heidän vanhemmilleen
  • ruoka-apua 
  • vaatteita ja hygieniatarvikkeita.

Lisätietoja työstä Suomessa:

Anna-Liisa Koisti-Auer, lastensuojelupäällikkö
p. 040 524 5747
anna-liisa.koisti-auersos-lapsikylafi

Lisätietoja kansainvälisestä työstä:

Riikka Tiitola-Salmimies,
ohjelmapäällikkö, kansainvälinen työ
p. 044 311 0673
riikka.tiitola-salmimiessos-lapsikylafi