SOS-Lapsikylä auttaa pakolaislapsia Suomessa

Pakolaislasten auttaminen

Lastensuojelujärjestönä SOS-Lapsikylän tehtävä on auttaa hädässä olevia lapsia, kansallisuudesta riippumatta niin kotimaassa kuin ulkomailla. Syksystä 2015 lähtien olemme auttaneet pakolaiskriisissä keskittäen apumme alaikäisiin, ilman huoltajaa maahan tulleisiin lapsiin.

Nopeassa tahdissa talvella 2015-2016 SOS-Lapsikylä perusti eri puolille Suomea kolme ryhmäkotia, joiden tehtävänä oli antaa välitön suoja, turva, hoiva ja huolenpito yksin maahan tulleelle lapselle niin kauan aikaa kuin hänen oleskelulupa-asiansa on käsitelty.

Nyt toiminnassa on siirrytty kotouttamistyöhön. SOS-Lapsikylällä on kaksi perheryhmäkotia. Lisäksi Espoossa on tukiasumiskoti itsenäistyville nuorille. Osana kotouttamisprosessia nuorille on pyritty löytämään myös kummiperheitä tukemaan suomalaiseen kulttuuriin tutustumista.

Turvallista arkea

Ryhmäkotitoiminnan tavoitteena on, että pakolaistaustaiset lapset ja nuoret kokevat olevansa tasa-arvoisia yhteiskunnan jäseniä sekä omaavat suomalaisessa koulu- ja työelämässä sekä kulttuurissa tarvittavat tarpeelliset tiedot ja taidot.

Arki tukiasumis- ja perheryhmäkodeissa pyritään pitämään mahdollisimman tavallisena. Aamulla herätään kouluun ja iltapäivällä tullaan syömään päivällistä. Nuoret auttavat keittiössä kukin vuorollaan. Päivällisen jälkeen moni lähtee harrastusten pariin, opiskelemaan suomen kieltä tai viettämään aikaa muiden nuorten ja työntekijöiden kanssa. Perheryhmäkodin säännöt luovat nuorille turvallisuutta ja rytmiä päivään.

Vaikuttamistyötä

SOS-Lapsikylä tekee vaikuttamistyötä yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa alaikäisten, ilman huoltajaa tulleiden turvapaikkaa hakevien ja turvapaikan saaneiden oikeuksien ja aseman turvaamisen puolesta.

Vaikuttamistyön painopistealueita ovat muun muassa:

  • perheenyhdistämisen edistäminen
  • kahtiajakautunut hallintomalli
  • lasten ja nuorten oikeus jatkuvuuteen turvapaikan saamisen jälkeen
  • oikeus terapiapalveluihin
  • lasten ja nuorten osallisuus

Apua Lähi-idässä ja ympäri Eurooppaa 

Suomen ohella SOS-lapsikyläjärjestöt Lähi-idässä ja eri puolilla Eurooppaa auttavat lapsia ja perheitä pakolaiskriisin keskellä. Apua ovat antaneet muun muassa Syyrian, Libanonin, Armenian, Makedonian, Serbian, Italian, Itävallan, Saksan ja Viron lapsikyläjärjestöt. 

Apu käsittää:

  • suojan ja hoivan tarjoamista yksin jääneille pakolaislapsille
  • lapsiystävällisiä tiloja
  • lääketieteellistä ja psyko-sosiaalista tukea lapsille ja heidän vanhemmilleen
  • ruoka-apua
  • vaatteita ja hygieniatarvikkeita.

Lisätietoja työstä Suomessa:

Anna-Liisa Koisti-Auer, lastensuojelupäällikkö
p. 040 524 5747
anna-liisa.koisti-auersos-lapsikylafi

Lisätietoja kansainvälisestä työstä:

Riikka Tiitola-Salmimies,
ohjelmapäällikkö, kansainvälinen työ
p. 044 311 0673
riikka.tiitola-salmimiessos-lapsikylafi

Lue tarinoita SOS-lapsikylien tekemästä työstä pakolaislasten auttamiseksi:

Uusi alku kaukana kotoa

Kun SOS-Lapsikylän ryhmäkotia perustettiin marraskuussa Jyväskylään, kenelläkään ei ollut tarkkaa käsitystä siitä, mitä seuraavien kuukausien aikana tapahtuisi. Kaikki oli uutta sekä ryhmäkodin työntekijöille, että vastaanotettaville alaikäisille turvapaikanhakijapojille. Lue koko juttu

Ryhmäkoti tarjoaa turvaa

SOS-Lapsikylä on perustanut Suomeen kolme ryhmäkotia yksin saapuville turvapaikanhakijalapsille. Ryhmäkodissa lapset saavat olla lapsia, mikä on monelle heistä uusi kokemus. Lue koko juttu

Osa pakolaislapsista tekee yksinäistä matkaa Eurooppaan

Poliisin ja pakolaisten kanssa työskentelevien mukaan on vaikea sanoa, kuinka paljon alaikäisiä pakolaisia kulkee yksin, sillä moni väittää olevansa sukua jollekin aikuiselle, johon on tutustunut matkalla. Lue koko juttu

Sairaanhoitajan unohtumaton yövuoro

32-vuotias sairaanhoitaja Ljupka Pavlovic ei koskaan unohda perjantaiyötä 12. helmikuuta, jolloin tuli yövuoroon SOS-lapsikyläjärjestön ylläpitämään lapsiystävälliseen tilaan lähellä Serbian ja Kroatian rajaa. Lue koko juttu

Lue lisää: Kylässä - tarinoita maailmalta / Tarinoita kotimaan lapsikylistä