Oikeudelliset huomautukset

SOS-Lapsikylä kerää henkilötietoja eri toimintojensa yhteydessä henkilötietolakia ja hyväksyttyjä internet-toimintatapoja noudattaen.

Henkilötiedot tallennetaan SOS-Lapsikylän jäsen- ja lahjoittajarekisteriin. Jos sinulla on kysymyksiä verkkosivustomme sisällöstä tai tuotteittemme suhteen, ole hyvä ja ota meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteesen lahjoittajainfosos-lapsikylafi. Pyrimme vastaamaan viestiisi mahdollisimman pian.

SOS-Lapsikylän verkkosivujen www.sos-lapsikyla.fi sisältö on tekijänoikeudellisesti suojattua.
© SOS-Lapsikylä, kaikki oikeudet pidetään.

Evästeiden käyttö
Käytämme sivustollamme evästeitä parantaaksemme sivustomme käytettävyyttä ja palvelujamme. Evästeiden avulla seuraamme esimerkiksi sivuilla kävijöiden sivuilla viettämää aikaa, polkua sivustossamme ja katseltujen videoiden määrää. Evästeiden avulla emme pysty kuitenkaan tietämään käyttäjän henkilöllisyyttä. Tietojen keräämiseen käytämme muun muassa Googlen ilmaista Analytics -palvelua. Käytämme myös kolmannen osapuolen evästeitä sivuillamme markkinointia varten. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi vierailtuasi sivuillamme näet todennäköisesti mainoksiamme myös muualla verkossa.

Jäsen- ja lahjoittajarekisteriselosteet

Ohessa SOS-lapsikyläsäätiön ja SOS-lapsikyläyhdistyksen rekisteriselosteet.

Henkilötietolain (1999/523) 10 §:n mukainen rekisteriseloste
Laatimispvm: 13.2.2013

Rekisterinpitäjä

SOS-Lapsikylä ry (Y-tunnus 0101346-0) ja
SOS-lapsikyläsäätiö (Y-tunnus 0813692-2)
Kumpulantie 3
00520 HELSINKI
Puhelin (09) 5404 880
Faksi (09) 5404 8811

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Anna Savela
markkinoinnin suunnittelija
Snellmaninkatu 13
00170 HELSINKI
anna.savela@sos-lapsikyla.fi

Rekisterin nimi

SOS-Lapsikylän jäsen- ja lahjoittajarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/rekisterin käyttötarkoitus

Jäsen- ja lahjoittajasuhteiden hoito, SOS-Lapsikylän varainhankinta ja toiminnasta tiedottaminen. Henkilötietoja käsitellään sähköisen viestinnän tietosuojalain § 25, viestintämarkkinalain ja henkilötietolain nojalla.

Rekisterin tietosisältö

Henkilön nimi, osoite, sukupuoli, syntymäaika, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tunnistenumero, kumminumero, pankkitili, tiedot lahjoittaja-, jäsen-, tai sidosryhmäsuhteesta, tehdyt lahjoitukset, tieto avustettavasta kohteesta, lähetetyt postitukset ja yhteydenpito.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan suostumuksellaan SOS-Lapsikylälle antamat tiedot lahjoittamisen, kummiksi tai kuukausilahjoittajaksi ilmoittautumisen, jäseneksi liittymisen, tuotteiden tilaamisen tai kampanjoiden yhteydessä. Lisäksi yhteistyötahojen antamat tai julkisista tietolähteistä haetut yhteystiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Kummitietojen siirto SOS-lapsikyläsäätiön ja sen kattojärjestön SOS Children's Villages Internationalin sisällä kummisuhteen hoitamiseksi. Tietojen luovutus SOS-Lapsikylän yhteistyötahoille tämän rekisterin käyttötarkoitusta varten, esim. lehtien postitusta ja kampanjointia varten.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Internetin yli käytettävä jäsen- ja lahjoittajarekisteri sijaitsee palvelimella, jonka tietoturvan palveluntuottaja järjestää yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Lisäksi yhteys rekisteriin on suojattu palomuurilla ja salasanoin. SOS-Lapsikylässä asiakasrekisteriin pääsevät vain ne, joilla on siihen työnsä puolesta oikeus ja tarvittavat tunnukset ja salasanat.
Paperiset lomakkeet säilytetään lukitussa tilassa.

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Lahjoita