Toimipisteet

Lapsikylätoimintaa on Suomessa 9 paikkakunnalla. Järjestön keskustoimisto sijaitsee Helsingissä.

Lapsikylät

Lapsikylissä tarjotaan monipuolisia lastensuojelun avo- ja sijaishuollon palveluja, joiden tavoitteina on edistää lasten myönteistä kehitystä ja hyvinvointia sekä tukea vanhempia lapsen kasvatuksessa. Lapsikylien lastensuojelutyö on moniammatillista ja yhteisön vahvasti tukemaa. Palvelut räätälöidään lapsen ja perheiden tarpeiden mukaisesti. Lapsikylään voidaan sijoittaa myös usean lapsen sisarusryhmä.

Perinteiset lapsikylät muodostuvat samalle alueelle rakennetuista kodeista, joissa lapset asuvat lapsikylävanhempiensa kanssa. Lisäksi alueella on muita rakennuksia, kuten asumisharjoitteluasuntoja, perhekuntoutustilat ja kylän yhteistalo, jossa on toimisto-, kokoontumis- ja harrastustiloja. Lapsikylän henkilöstön muodostavat lapsikylävanhemmat, lapsikylävanhemman sijaiset, ohjaajat, sosiaalityöntekijät, johtaja ja sihteeri.

Uudenmuotoisessa lapsikylässä sijaisperheet asuvat tavallisissa kerros- ja rivitaloissa, jotka sijaitsevat lähellä toisiaan. Perheet saavat tukea samalla asuinalueella sijaitsevasta palvelukeskuksesta.

Nuoriso-osasto

Jyväskylän toimipisteen yhteydessä on 7-paikkainen nuoriso-osasto, jonne voidaan ottaa 13–17-vuotiaita nuoria.

Ryhmäkodit alaikäisille turvapaikanhakijoille

SOS-Lapsikylä ylläpitää kolmea 12–15 -paikkaista ryhmäkotia alle 16-vuotiaille ilman huoltajaa tuleville turvapaikanhakijoille. Ryhmäkodin tehtävänä on antaa välitön suoja, turva, hoiva ja huolenpito lapselle niin kauaksi aikaa kuin hänen oleskelulupa-asiansa on käsitelty. Ryhmäkodit sijaitsevat Espoossa, Haapajärvellä ja Jyväskylässä.

Keskustoimisto

Keskustoimistolla on neljä keskeistä vastuuta: linjata ja kehittää järjestön toimintaa, tukea alueilla tehtävää työtä, turvata taloudellisia toimintaedellytyksiä varainhankinnalla ja toimia yhteiskunnallisena vaikuttajana lastensuojelussa.

Toimipisteiden yhteystiedot

Lapsikylät Suomessa