Palvelut

SOS-Lapsikylän toimipisteet tuottavat monipuolisia lastensuojelun avo- ja sijaishuollon palveluja. Palvelujen sisältö räätälöidään asiakaskohtaisesti lasten, nuorten ja perheiden tarpeiden mukaisesti.  

sijaishuolto - perheterapeuttinen perhekuntoutus - tukiperhe ja ammatillinen tukihenkilö - theraplay-terapia - asumisharjoittelu - tuetut ja valvotut tapaamiset - jälkihuolto - leiritoiminta

Sijaishuolto

Tarjoamme yhteisön ja moniammatillisen tiimin tukemaa perhehoitoa lapsikyläkodissa tai toimeksiantosuhteisessa perhehoidossa. Meillä on vankka kokemus sisarussarjoista, erityistä tukea tarvitsevista lapsista ja haastavista sijoitustilanteista.

Lue lisää

Perheterapeuttinen perhekuntoutus

Perhekuntoutus on tehokas apu tilanteissa, joissa on vakava huoli lapsen ja perheen selviytymisestä ja perhe itse on motivoitunut kuntoutukseen.

Lue lisää

Tukiperhe ja ammatillinen tukihenkilö

SOS-Lapsikylän tukiperhe- ja ammatillinen tukihenkilötoiminta ovat ehkäisevää lastensuojelutyötä tai lastensuojelun avohuollon asiakkaina oleville lapsille sekä heidän perheilleen tarkoitettua palvelua.

Lue lisää

Theraplay-terapia

Theraplay-vuorovaikutusterapiassa painottuu hyvä kosketus, kiinnostunut katse ja hoivaava ääni. Theraplay-terapiaa on käytetty SOS-Lapsikylässä menestyksellisesti sijoitettujen lasten hoidossa jo vuodesta 2001.

Lue lisää

Asumisharjoittelu

Asumisharjoittelu on tarkoitettu täysi-ikäisyyttä lähestyvälle lastensuojelun avo- tai sijaishuollon asiakasnuorelle. Se tarjoaa nuorelle mahdollisuuden harjoitella itsenäistymisessä tarvittavia taitoja turvallisesti aikuisen tukemana ja ohjaamana.

Lue lisää

Tuetut ja valvotut tapaamiset

SOS-Lapsikylän toimipisteissä voidaan järjestää lasten ja vanhempien tuettuja tai valvottuja tapaamisia. Tapaamisten tavoitteena on tukea lapsen ja häntä tapaavan vanhemman suhdetta.

Lue lisää

Jälkihuolto

Jälkihuolto on sijoituksen jälkeistä lastensuojelun tukea itsenäistyvälle nuorelle. Keskeistä ovat nuoren yksilölliset tarpeet, jälkihuoltoasunto ja henkilökohtainen kontakti nuoren ja työntekijän välillä.

Lue lisää

Leiritoiminta

SOS-Lapsikylä järjestää erilaisia leirejä sekä ehkäisevänä lastensuojeluna että lastensuojelun avohuollon tukipalveluna. Leirit tarjoavat lapsille vertaistukea, turvallisia aikuissuhteita sekä mielekästä yhdessäoloa ja tekemistä.

Lue lisää