Lastensuojelutyö

SOS-Lapsikylän lastensuojelutyön ensisijaisena tavoitteena on tukea lapsia ja perheitä niin, että lapset voivat elää omassa kodissaan. Silloin, kun tämä ei ole mahdollista, SOS-Lapsikylä tarjoaa lapselle mahdollisuuden elää sijaisperheessä.

Keskeistä SOS-Lapsikylän lastensuojelutyössä on moniammatillisen tiimin ja yhteisön tarjoama tuki sekä palvelujen räätälöinti lapsen ja perheen tarpeiden mukaisesti. Tilavat kodit mahdollistavat isonkin sisarussarjan sijoittamisen ja yhteisön vahva tuki lapsen sijoittamisen perheeseen haastavassakin sijoitustilanteissa. Kehitämme jatkuvasti palvelujamme yhteistyössä lasten, perheiden ja kuntien kanssa.

SOS-Lapsikylä sitoutuu toimintansa laadun varmistamiseen, arviointiin ja kehittämiseen.

 • Sijaishuolto

  SOS-Lapsikylä tarjoaa yhteisön ja moniammatillisen tiimin tukemaa perhehoitoa lyhyt- tai pitkäaikaista sijoitusta tarvitsevalle lapselle lapsikyläkodissa tai toimeksiantosuhteisessa perhehoidossa. Koteihin voidaan sijoittaa myös useamman lapsen sisarussarja tai erityistä tukea tarvitseva lapsi. SOS-Lapsikylällä on kokemusta haastavista sijoitustilanteista.

  Lue lisää sijaishuollosta SOS-Lapsikylässä

 • Leiritoiminta

  SOS-Lapsikylä järjestää erilaisia leirejä sekä ehkäisevänä lastensuojeluna että lastensuojelun avohuollon tukipalveluna. Leirit tarjoavat mahdollisuuden vertaistukeen, turvallisiin aikuissuhteisiin sekä mielekkääseen yhdessäoloon ja tekemiseen.

  Lue lisää SOS-Lapsikylän leiritoiminnasta

 • Jälkihuolto

  SOS-Lapsikylä tarjoaa lastensuojelulain mukaisia jälkihuollon palveluja omissa toimipisteissä tai muussa sijaishuoltopaikassa sijoitettuina olleille nuorille. Keskeistä palvelussa ovat jälkihuoltoasunto ja henkilökohtainen kontakti nuoren ja työntekijän välillä.

  Lue lisää SOS-Lapsikylän jälkihuollosta

Lapsikylät Suomessa

Lapsikylät Suomen kartalla