Uudenlaiset lapsikylät

Integroitu lapsikylä on nykyaikainen malli, jossa sijaiskodit sijaitsevat samalla asuinalueella lähellä toisiaan. Lapsikylä ei enää rajaudu muusta ympäristöstä erottuvalle tontille, vaan sijaiskodit ovat osana muuta asutusta. Sijaisperheet elävät siis samaan tapaan kuin kuka tahansa alueen lapsiperhe. Näin lapsiin mahdollisesti kohdistuvaa lastensuojelun leimaa voidaan vähentää.  

SOS-Lapsikylän omistamissa sijaiskodeissa sijaisvanhempina voivat toimia sellaiset henkilöt, joilla ei itsellään ole tehtävään soveltuvia tiloja. Tilavat perheasunnot mahdollistavat isonkin sisarussarjan sijoittamisen kaupunkiympäristöön. Uusi lapsikylämalli mahdollistaa myös toiminnan nopeamman kasvun, kun resursseja ei sidota enää kalliisiin tontteihin ja rakenteisiin. 

Sijaisperheille SOS-Lapsikylä mahdollistaa uudessakin lapsikylämallissa moniammatillisen tiimin vankan tuen sekä yhteisöllisyyden kokemuksen. Tämä auttaa jaksamaan vaativassa tehtävässä.

Suomen ensimmäinen uudenlainen integroitu lapsikylä avattiin menestyksekkäästi Tampereen Vuorekseen vuonna 2012. Seuraavat kylät ovat rakenteilla Espoon Niittykumpuun, Vantaan Kivistöön ja Kuopion Saaristokaupunkiin.

Iso ponnistus vaatii paljon resursseja, siksi kutsumme yksityishenkilöt, yritykset ja yhteisöt mukaan rakentamaan kanssamme heikoimmassa asemassa oleville lapsille parempaa tulevaisuutta! 

Integroitujen kylien omat sivut:

Yritykset!

Tulkaa mukaan rakentamaan uusia lapsikyliä.

Lue lisää: Yritysyhteistyö