Lapsen osallisuuden vahvistaminen on yksi SOS-Lapsikylän kehityshankkeista.

Lapsen osallisuuden vahvistaminen

Lapsen osallisuuden vahvistaminen -hankkeen tarkoituksena on lisätä tietoa ja ymmärrystä lapsen oikeudesta osallisuuteen sekä ideoida osallisuuden vahvistamisen keinoja lapsikylätyössä.

Osallisuuden vahvistaminen vaatii yhteistyötä lapsen tai nuoren sekä aikuisen välillä. Tarkoitus on kannustaa lapsia ja nuoria ilmaisemaan, mitä he haluavat ja toivovat. Aikuisia puolestaan opastetaan kuuntelemaan ja arvostamaan lapsen tarpeita sekä ottamaan ne vakavasti, jotta lapsi ja nuori tulee huomioiduksi hänelle tärkeissä asioissa.

Hankkeessa on jo tähän mennessä kehitetty lapsille ja nuorille tarkoitettu sähköinen palautejärjestelmä, ILSU. Lapsia ja nuoria on myös otettu mukaan  toimipisteiden johtoryhmätyöskentelyyn.

SOS-kehittäjänuoret

SOS-kehittäjänuoret ovat lapsikylissä asuvia nuoria, jotka ovat kiinnostuneita lastensuojelun ja sijaishuollon kehittämisestä sekä lasten ja nuorten osallisuuden lisäämisestä. He ideoivat aktiivisesti uusia osallistumisen tapoja ja esittelevät toimintaansa mm. seminaareissa ja kehittämispäivillä.

SOS-kehittäjänuorten kehittämispäivät kuntien sosiaalityöntekijöille

Kehittämispäivien tarkoituksena on saattaa kasvokkain sosiaalityöntekijät ja sosiaalialan ammattilaiset lastensuojelun kokemusasiantuntijoiden kanssa. Valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä SOS-kehittäjänuoret julkaisivat videon, jossa he nostivat esiin omasta näkökulmastaan näyttäytyviä kehittämiskohtia sosiaalityössä. Videolla SOS-kehittäjänuoret kutsuvat sosiaalialan ammattilaisia kehittämispäiville, joilla on tarkoitus pohtia lastensuojelun sosiaalityön ongelmakohtia ja etsiä niihin ratkaisuja. Kehittämispäiviä järjestetään eri puolilla Suomea marraskuusta alkaen.

SOS-kehittäjänuorten kiertueaikataulu:

to 25.1.2018 Kaarina Ilmoittaudu tästä
ti 6.2.2018 Tampere Ilmoittaudu tästä 
ti 27.3.2018 Ylitornio Ilmoittaudu tästä
to 19.4.2018 Espoo/Vantaa Ilmoittaudu tästä
pe 4.5.2018 Punkaharju Ilmoittaudu tästä

Tutornuori-toiminta

SOS-kehittäjänuoret on myös ideoineet tutornuori-toimintaa lapsikylissä. Sijoittaminen on aikuisvetoista toimintaa ja nuorten näkemyksen mukaan työn laatu paranee, kun lapsikylään muuttavalle nuorelle osoitetaan vertainen keskustelukumppani. Nuori nuorelle, kaveri kaverille - kokemusten, odotusten, pelkojen jakamiseen sekä uuteen asuinpaikkaan tutustuttamiseen. Toiminta käynnistyy ensimmäiseksi Punkaharjun lapsikylässä.

SOS-kehittäjänuorten tekemä video

Videolla nuoret esittävät ajatuksiaan siitä, millainen on hyvä sosiaalityöntekijä.

Osallisuuden lupaus -kortti

Lapsen osallisuuden vahvistaminen -työryhmässä tuotettu Osallisuuden lupaus -kortti tulostettavaksi

Osallisuusesite

Lapsen osallisuuden vahvistaminen -työryhmässä tuotettu Valtaistuimella vaikuttamassa -esite pdf tulostettavaksi

Lisätietoja:

Hannele Nikkanen
perhehoidon koordinaattori
p. 0400 875 880
hannele.nikkanensos-lapsikylafi

Anna-Liisa Koisti-Auer
lastensuojelupäällikkö
p. 040 524 5747
anna-liisa.koisti-auersos-lapsikylafi