Kehittämistyö

SOS-Lapsikylä kehittää jatkuvasti toimintaansa voidaksemme vastata entistäkin paremmin apua tarvitsevien lasten ja perheiden tarpeisiin. Kehittämistyötä tehdään sekä lastensuojelun että varhaisen tuen piirissä. Kehittämistyö tapahtuu SOS-Lapsikylän keskustoimiston ja toimipisteiden sekä lasten, perheiden ja kuntien välisenä yhteistyönä.

Lisätietoja:
Kati Palsanen, kehitysjohtaja
p. 040 825 1620
kati.palsanensos-lapsikylafi

Uudistuva SOS-Lapsikylä

Parhaillaan SOS-Lapsikylässä on meneillään seuraavat kehittämishankkeet:

Ylitse – yhteisölliset mallit ylisukupolvisen lastensuojelutarpeen ehkäisemisessä –projekti

Hankkeen tarkoituksena on katkaista ylisukupolvisen lastensuojelun toimenpiteiden, esimerkiksi huostaanottojen, tarve sijaishuollosta aikuistuvien tai jo aikuistuneiden nuorten perheissä.
Projektissa kehitetään yhteisöllisiä malleja arjen taitojen hallintaan, parisuhteen tukemiseen ja henkisen tuen antamiseen omien lapsuudenajan kokemusten aiheuttamista vaikeuksista selviytymiseen silloin, kun oman perheen perustaminen on ajankohtaista. Lue lisää

SOS-Lapsikylä pyrkii osallistamaan lapset

Lapsen osallisuuden vahvistaminen

Hankkeen tavoitteena on tukea ja vahvistaa sijaishuollossa olevien lasten osallisuutta: lisätä niin lasten kuin aikuisten tietoa ja ymmärrystä lapsen oikeudesta osallisuuteen sekä ideoida osallisuuden vahvistamisen keinoja lapsikylätyössä. Lue lisää

Lahjoita