Mitä me teemme

SOS-Lapsikylän tavoitteena on auttaa heikoimmassa asemassa olevia lapsia ja nuoria sekä lisätä lapsiperheiden hyvinvointia Suomessa ja maailmalla. Lastensuojelun apua tarvitseville lapsille tarjoamme yhteisöllistä perhehoitoa ja perheille tarjoamme räätälöityä tukea ja kuntoutusta. Toimimme myös kehittämiskumppanina kunnille ja maakunnille lapsiperheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi.

SOS-Lapsikylä tekee merkittävää lastensuojelu-, vaikuttamis- ja kehittämistyötä. Pyrimme muun muassa vaikuttamaan siihen, että yhteiskunnassa lasten ja perheiden tarpeet otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon.

Tarjoamme sijais- ja avohuollon palveluja

Tavoitteemme on, että vaikeuksia kohtaavat lapsiperheet saisivat tarvitsemansa avun ja tuen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja lapset saisivat elää omien vanhempiensa kanssa.

Aina omassa kodissa kasvaminen ei ole tuestakaan huolimatta mahdollista, vaan tarvitaan lastensuojelun sijais- tai avohuollon keinoja. SOS-Lapsikylä voi tällöin tarjota lapselle mahdollisuuden kasvaa turvallisessa sijaisperheessä ja moniammatillisen yhteisön tukemana.

Tuemme itsenäistyviä nuoriamme

SOS-Lapsikylässä jokainen lapsi voi harrastaa itselleen mieluisaa harrastusta ja hän saa tarvitessaan terapiaa traumaattisiin kokemuksiinsa. Panostamme myös vahvasti meillä sijaishuollossa kasvaneiden nuorten opiskeluun ja tukeen itsenäistymisvaiheessa. Näin pyrimme kaikin tavoin varmistamaan, ettei lastensuojelun tarve siirry seuraavalle sukupolvelle.

SOS-Lapsikylä toimii kansainvälisesti

SOS-Lapsikylä auttaa myös kansainvälisesti muun muassa kummilapsitoiminnan, kehitysyhteistyöhankkeiden ja katastrofiavun kautta. 

SOS-Lapsikylä on toiminut Suomessa vuodesta 1962 ja se on kansainvälisen SOS Children’s Villages -järjestön jäsen. Järjestöllä on toimintaa yli 130 maassa.

SOS-Lapsikylän palvelut

  • SOS-kumppanuus
  • Perhekumppanipalvelu
  • Tukiperhetoiminta
  • Perheterapeuttinen perhekuntoutus
  • Toimeksiantosuhteinen perhehoito
  • Luvanvarainen sijaishuolto
  • Nuorten itsenäistymisen tuki
  • Lastensuojelun lakimiespalvelu
  • Pakolaislasten auttaminen

SOS-Lapsikylä on

Perheiden hyvinvointia tukemassa

Lasten ja perheiden hyvinvointierot Suomessa kasvavat kasvamistaan. Samaan aikaan ennaltaehkäisevä työ näkyy ja kuuluu lähinnä vain juhlapuheissa. Rohkaisevia tekoja lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi on vasta vähän, vaikka yhteinen ymmärrys hyvinvoinnin edistämisen sekä inhimillisesti että taloudellisesti järkevistä ulottuvuuksista on melko laaja. Tähän tilanteeseen SOS-Lapsikylä haluaa vastata tarjoutumalla kunnille kumppaniksi tämän suuren yhteiskunnallisen kysymyksen ratkaisemiseksi. Lue lisää

Lasten auttaja Suomessa

Suomessa SOS-Lapsikylän lastensuojelupalvelujen piirissä on vuosittain noin 400 lasta ja nuorta. Lisäksi SOS-Lapsikylä tukee perheiden hyvinvointia ja tarjoaa yleishyödyllisiä palveluja noin 2000 lapselle ja aikuiselle vuosittain. Etsimme jatkuvasti uusia tapoja perheiden hyvinvoinnin lisäämiseen, lapsiperheiden varhaiseen tukemiseen ja ongelmien ennalta ehkäisyyn.
 

Osa suurta kansainvälistä kokonaisuutta

SOS-Lapsikylä on kansainvälisen SOS Children’s Villages -järjestön jäsen. Järjestöllä on toimintaa yli 130 maassa. Kummitoiminnan kautta lapsia autetaan ympäri maailman sijaitsevissa lapsikylissä. Lisäksi SOS-lapsikyläsäätiö rahoittaa ulkoministeriön tuella kehitysyhteistyöhanketta Gambiassa. Katastrofien sattuessa autamme lapsia ja perheitä kansainvälisen SOS-lapsikyläjärjestön kautta.

Lasten ja perheiden puolestapuhuja

SOS-Lapsikylän tehtävänä on muuttaa yhteiskuntaa lapsille paremmaksi paikaksi kasvaa ja elää. Emme tyydy ainoastaan sopeutumaan ympäristön muutoksiin, vaan myös toimimme aktiivisesti auttaaksemme lapsia ja perheitä saamaan paremman tulevaisuuden.

SOS-Lapsikylä toimii aktiivisesti lukuisissa kansallisissa ja kansainvälisissä työryhmissä, tekee omaa tutkimustyötä ja pyrkii vaikuttamaan poliittisiin päättäjiin.

Lahjoita