Luvanvarainen sijaishuolto - lastenkoti ja nuorisokoti

Luvanvarainen sijaishuolto

Lastenkoti Kaarinassa sekä nuorisokoti Jyväskylässä tarjoavat paikan seitsemälle lapselle tai nuorelle. 
 

  Lastenkoti Kirre Kaarinassa

  Lastenkoti Kirre tarjoaa kodin, hoivan ja huolenpidon seitsemälle kouluikäiselle lapselle. Kirre sijaitsee Kaarinan lapsikylässä kaksikerroksisessa, tilavassa omakotitalossa, joka on alunalkaenkin suunniteltu ja rakennettu kodinomaiseen, useamman lapsen yhteiseen asumiseen. Kirren hoito- ja kasvatustyötä tuetaan henkilöstön säännöllisellä työnohjauksella ja täydennyskoulutuksella, minkä lisäksi työntekijöillä on käytettävissään lapsikylän sosiaalityöntekijän ja psykologin konsultaatio- ja asiantuntijatuki.

   

  Nuorisokoti tukee nuorta monipuolisesti

  Nuorisokoti sijaitsee Jyväskylän lapsikylässä. Nuorisokoti on toiminut vuodesta 1974 tarjoten kodin sijoitetuille nuorille. Työskentelyssä keskeistä on löytää yhteistyössä ratkaisuja nuoren ja perheen tilanteen korjaamiseksi. Jokaisella nuorella on omaohjaaja, joka toimii keskeisenä linkkinä nuoren ja perheen yhteistyön rakentamisessa. Jokaisen nuoren koulunkäyntimahdollisuuksista huolehditaan etsimällä Jyväskylän kattavista koulupalveluista nuoren tarpeisiin vastaava tuki.

  Ydinosaamiseemme kuuluu nuorten yksilöllinen huomioiminen ja nuorten osallisuuden vahvistaminen omassa elämässään.

  SOS-Lapsikylän nuorisokoti sai kodissa asuvilta nuorilta huikeat 4,4 tähteä viidestä toukokuussa 2019 toteutetussa vertaisarvioinnissa. Vertaisarviointiin osallistui viisi nuorisodissa asuvaa sijoitettua nuorta. Yhteensä nuoria asuu nuorisokodissa seitsemän. Lue lisää

  Työmme laatu ja vaikuttavuus - lue lisää

  Työmme laatu ja vaikuttavuus

  SOS-Lapsikylä ja sen johto ovat sitoutuneet vastaamaan toiminnan laadusta, arvioinnista ja kehittämisestä. 

  Vapaat paikat palveluissamme -lue lisää

  Vapaat paikat palveluissamme

  Katso ajantasainen tilanne palveluissamme. 

  Ota meihin yhteyttä - katso yhteystiedot

  Paikka- ja palvelutiedustelut

  Haluatko lisätietoa kaikista vapaista paikoistamme ja palveluista? Ota meihin yhteyttä.