LIBANONILAISET LAPSET TARVITSEVAT APUASI

Ryhdy kyläkummiksi

LIBANONILAISET LAPSET TARVITSEVAT APUASI

Ryhdy kyläkummiksi

Ahdinko syvenee Libanonissa

Libanonilaiset elävät erittäin vaikeita aikoja. Maa on syvässä talouskriisissä ja koronapandemia on aiheuttanut mittavia lisäpaineita jo valmiiksi räjähdysherkässä yhteiskunnallisessa tilanteessa. Libanoniin on kohdistunut valtava pakolaispaine naapurimaasta Syyriasta ja maan terveydenhuollon, vedenjakelun ja koulutuksen kyky tarjota kaikille perustarpeita on heikentynyt huomattavasti. Elokuussa 2020 tapahtunut tuhoisa räjähdys pahensi maan ahdinkoa entisestään. Tuhannet lapset ja perheet tarvitsevat apua ja monet lapset ovat menettäneet toisen tai molemmat vanhemmistaan.

Libanonissa sijaitsevat 4 lapsikylää auttavat lapsia, jotka ovat menettäneet vanhempiensa huolenpidon. Lisäksi lapsikylissä tarjotaan apua ja tukea perheille, joilla on vaikea tilanne. Nyt avuntarvitsijoiden määrä on lisääntynyt hälyttävästi.                                                                                            

Tue libanonilaisia lapsia ja perheitä ja ryhdy kyläkummiksi Libanoniin.

Neljä miljoonaa lasta on 70 vuoden aikana saanut apua SOS-lapsikyläjärjestöltä

Maailmassa joka kymmenes lapsi kasvaa ilman riittävää huolenpitoa. SOS-lapsikyläjärjestö on 70 vuoden aikana tarjonnut 4 miljoonalle lapselle mahdollisuuden elää turvallista lapsuutta perheessä.

Kun nämä lapset ovat saaneet vahvan perustan elämäänsä, heidän on mahdollista tarjota parempi elämä myös omille lapsilleen ja lapsenlapsilleen, ja näin ongelmien ja hylkäämisen kierrettä on saatu katkaistua.

Mikä SOS-Lapsikylä on?

SOS-lapsikyläjärjestö auttaa heikoimmassa asemassa olevia lapsia ja perheitä 136 maassa ympäri maailman. Tarjoamme vanhempiensa huolenpidon menettäneille lapsille kodin, tuemme vaikeuksiin joutuneita perheitä, annamme koulutusta, ylläpidämme terveysasemia ja autamme kriisien ja katastrofien kohdatessa.

Vuonna 2018 kansainvälinen SOS-lapsikyläjärjestö auttoi satojatuhansia lapsia, nuoria ja perheitä sijaishuollon-, perheiden tukemisen, koulutus-, terveys- ja hätäapuohjelmiemme kautta.