fbpx
Lasten ja perheiden tukeminen

Jokainen
perhe
tarvitsee
joskus apua
ja tukea

Lasten ja perheiden tukeminen

Hyvinvoivissa perheissä kasvaa hyvinvoivia lapsia ja aikuisia

Eriarvoistuminen kasvaa Suomessa. Vaikka enemmistö suomalaisista voi entistä paremmin, maassamme on kasvava joukko ihmisiä, joiden mahdollisuudet rakentaa hyvää elämää ovat yhä heikommat.

Me kaikki tarvitsemme toisia ihmisiä avuksi ja tueksi elämässä.

Me SOS-Lapsikylässä tuemme lapsia ja perheitä monipuolisesti palveluillamme sekä yleishyödyllisen toimintamme kautta tarjoamalla muun muassa yhteisöllistä toimintaa sekä kanavia avun hakemiseen.

Myönteiset ihmissuhteet, kokemukset ja muut suojaavat tekijät turvaavat lasten ja nuorten kasvua ja perheiden hyvinvointia.

Ajankohtaista