fbpx
ryhmä nuoria istuu lattialla ja katsoo kameraan

Lasten ja
nuorten
ajatuksia
osallisuudesta

Lasten ja nuorten ajatuksia osallisuudesta

SOS-Lapsikylä viettää Suomessa vuonna 2022 60-vuotisjuhlavuotta. Osana juhlavuotta toteutetaan lasten ja nuorten osallisuuden kokemuksia tarkasteleva tutkimus.

Tutkimuksessa tarkastellaan sitä, miten erilaisten palveluiden piirissä elävät lapset ja nuoret kokevat osallisuutensa osana arkeaan ja omia palveluprosessejaan.

Tutkimuksessa kerätään tietoa siitä, millaisia kokemuksia lapsilla ja nuorilla on omista mahdollisuuksistaan vaikuttaa omassa elämässä ja palveluissa sekä siitä, onko heillä tarpeeksi tietoa omista oikeuksistaan.

Mahdollisimman monen lapsen ja nuoren pitäisi kokea tulevansa kuulluksi ja voivansa vaikuttaa itselleen tärkeissä asioissa.

Näkemyksiä kysytään, koska palveluntuottajilla on tarve tietää, mitä eri ikäiset lapset ja nuoret ajattelevat omista mahdollisuuksistaan vaikuttaa ja mitä voisimme tehdä toisin tai paremmin. 

Tutkimuksesta lisätietoja antaa SOS-Lapsikylän erityisasiantuntija Elina Stenvall, elina.stenvall@sos-lapsikyla.fi tai p. 050 584 0279.  

Tutkimuksen toteuttaminen

Tutkimuksen aineisto kerätään kyselylomakkeella. Linkki kyselylomakkeelle löytyy tästä. Tutkimus on suunnattu 10–18-vuotiaille lapsille ja nuorille ja siihen voivat osallistua myös muut kuin SOS-Lapsikylän palvelujen piirissä olevat lapset ja nuoret.

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Tämä tarkoittaa, että vastaamisen voi keskeyttää milloin haluaa, eikä vastata tarvitse muiden pyytäessä, jos lapsi tai nuori ei itse halua. Vastaamisella ei ole vaikutusta vastaajan elämäntilanteeseen tai palveluihin, eikä vastaaminen tai vastaamatta jättäminen tule kenenkään ulkopuolisen tietoon.

Kyselylomakkeeseen vastataan täysin nimettömänä. Aluksi kysytään muutama taustakysymys, jotta saamme käsityksen siitä, miten erilaiset lapset ja nuoret vastaavat mutta ei nimeä, asuinpaikkaa tai mitään muita henkilötietoja.  Kyselyssä on väittämiä, joihin vastaaja valitsee itselleen sopivan vastausvaihtoehdon. Kyselyssä on myös tilaa kirjoittaa avoimiin vastauskohtiin, mutta tämä on vapaaehtoista.

Tutkimuksen käsittely

Vastauksia käsittelevät tutkimuksesta vastaava tutkija SOS-Lapsikylästä sekä tutkimuslaitos Rud Pedersen Public Affairs mutta hekään eivät tiedä kuka on vastannut mitäkin vaan ainoastaan sen, miten vastaukset jakautuvat eli kuinka moni on vastannut milläkin tavalla. Lisäksi kun vastauksista raportoidaan, ne esitetään siten, ettei yksittäisen vastaajan vastauksia voida tunnistaa.

Vastauksista tuotettavan tutkimuksen tuloksista kerrotaan tällä verkkosivulla, ja niitä esitellään myös SOS-Lapsikylän juhlaseminaarissa kesäkuussa 2022. Lisäksi tutkimuksen pohjalta kirjoitetaan tutkimusraportti. Raportista tehdään myös sisäistä ja ulkoista viestintää SOS-Lapsikylän kanavissa juhlavuoden 2022 aikana.

Tutkimukseen on saatu hyväksytty eettinen ennakkoarviointi Suomen Nuorisotutkimusseuran Tutkimuseettiseltä toimikunnalta.

Tiedote tutkimuksesta