fbpx
ennaltaehkäisevät palvelut - tutustu
Lapsen osallisuuden tukeminen

Osallisuus
osana
arkea

Lapsen osallisuuden tukeminen

Me lupaamme mahdollistaa lapsen ja nuoren osallisuuden häntä itseään koskevissa asioissa.

Tavoitteemme on, että jokainen lapsi ja nuori kehittyy aktiiviseksi toimijaksi omassa elämässään. Työmme taustalla ovat perus- ja ihmisoikeudet, Lapsen oikeuksien sopimus sekä SOS-Lapsikylässä annettu Osallisuuden lupaus.

Meidän aikuisten velvollisuutena on kuulla lasta ja nuorta, tukea heitä mielipiteen ilmaisussa ja ottaa heidän toiveensa ja tarpeensa todesta.

Lasten ja nuorten osallisuus on irrottamaton osa jokapäiväistä arkeamme.

Kuva ylhäältä yhteen liitetyistä käsistä

SOS-Lapsikylän lupaus osallisuudesta pitää sisällään:

  • itsetunnon vahvistamista
  • tietoa vaikuttamismahdollisuuksista
  • oman elämän ja tulevaisuuden suunnittelua
  • yhteisöjen ja tulevaisuuden muokkaamista

SOS-Lapsikylän osallisuus-tutkimus

SOS-Lapsikylä viettää Suomessa vuonna 2022 60-vuotisjuhlavuotta. Osana juhlavuotta olemme toteuttaneet lasten ja nuorten osallisuuden kokemuksia tarkastelevan tutkimuksen.

Tutkimuksessa tarkasteltiin sitä, miten erilaisten palveluiden piirissä elävät lapset ja nuoret kokevat osallisuutensa osana arkeaan ja omia palveluprosessejaan.

Tutkimuksessa kerättiin tietoa siitä, millaisia kokemuksia lapsilla ja nuorilla on omista mahdollisuuksistaan vaikuttaa omassa elämässä ja palveluissa sekä siitä, onko heillä tarpeeksi tietoa omista oikeuksistaan.

Tiedotamme tutkimuksesta lisää sen valmistuttua.

Tutkimuksesta lisätietoja antaa SOS-Lapsikylän erityisasiantuntija Elina Stenvall, elina.stenvall@sos-lapsikyla.fi tai p. 050 584 0279.

”Kuullessani kouluikäisen lapsen kertovan sujuvasti sosiaalityöntekijänsä nimen ja samalla luetellen asiat, joissa hän saa olla mukana päättämässä; sekä kuullessani toisen lapsen rohkaistuneen ensimmäistä kertaa kertomaan mielipiteensä itseään koskevassa päätöksenteossa – tiedän työmme tavoitteiden olevan oikeita.”
Kaarina Ronkainen
kehittämissuunnittelija
lapsia pöydän ääressä kirjoja auki pöydällä

Kansallinen lapsistrategia

Lapsistrategian tarkoituksena on luoda hallituskaudet ylittävä ja eri hallinnonalat yhdistävä lapsi- ja perhemyönteisen Suomen visio. Lapsistrategia perustuu tietoon ja tutkimukseen sekä edistää lapsen oikeuksien sopimuksen toimeenpanoa.

Lapsistrategia valmistellaan yhteisesti eri järjestöjen ja toimijoiden kesken. Parlamentaarinen komiteatyöskentely varmistaa työn jatkuvuuden yli hallituskausien. SOS-Lapsikylä on osaltaan varmistamassa, että myös kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lasten näkökulmat tulevat lapsistrategiassa huomioiduksi.

Kuva myönteinen tunnistaminen videosta

Myönteinen tunnistaminen

Kuunteleva ja kohtaava aikuinen tukee parhaiten lapsen osallisuutta: myönteinen tunnistaminen on ihmisen tunnustamista hänelle merkityksellisten piirteiden tai asioiden kautta. Se on myös tapa kohdata toinen ihminen ja tunnistaa hänelle tärkeitä asioita.

Miten tunnistamme toinen toisemme myönteisesti, keskitymme voimavaroihin ja etsimme mahdollisuuksia?

Ajattelussa vahvistetaan erilaisia toimijuuksia sen sijaan, että kehitettäisiin vain kykyjä; hyvinvointi ja kokemus osallisuudesta kuuluvat kaikille.

Tuo Tursas turvaan -kortin kansi

Tuo Tursas turvaan -työväline

Tuo Tursas turvaan on SOS-Lapsikylän lasten ja nuorten osallisuutta edistävän työryhmän kehittämä työväline, jonka tarkoitus on auttaa lapsia tunnistamaan kaltoinkohtelu ja opastaa miten kaltoinkohtelua kohdattaessa tulee toimia.

Kaltoinkohtelun tunnistamisen oppimisen lisäksi Tuo Tursas turvaan -työvälineen avulla kartoitetaan lapsen omasta elinpiiristä turvallisia aikuisia.

Tuo Tursas turvaan -työvälineeseen kuuluvat Tursas-työskentelykirja, työskentelykortit ja turvakortti lapselle itselleen.

SOS-Kehittäjänuoret rappukäytävässä

SOS-Kehittäjänuoret

SOS-Kehittäjänuoret on lastensuojelun kokemusasiantuntijanuorista koostuva ryhmä, jonka toiminta alkoi vuonna 2016. Ryhmä toimii valtakunnallisesti.

SOS-Kehittäjänuoret tekevät kehittämistyötä

  • SOS-Lapsikylän palveluiden,
  • lasten ja nuorten osallisuuden sekä
  • yhteiskunnan sosiaali- ja lastensuojelupalveluiden edistämiseksi ja parantamiseksi.
tyttö katsoo suurennuslasin läpi

Salapoliisitoiminta 6–10-vuotiaille lapsille

SOS-Lapsikylässä pienempien lasten osallisuuden työvälineinä käytetään Pesäpuu ry:n kehittämää Salapoliisi- ja Kirahvitoimintaa.

Salapoliisitoiminta on 6–10-vuotiaille lapsille suunnattua toimintaa, jossa tavoitteena on kehittää sijaishuollon arkeen, turvalliseen elämään ja asiakasosallisuuteen liittyviä asioita. Johtava salapoliisi Mäyrä auttaa lapsia käsittelemään heitä koskettavia teemoja.

Salapoliisitoimintaa on toteutettu SOS-Lapsikylässä jo pitkään sekä ryhmämuotoisena toimintana että yksilötyöskentelynä.

piirretty kirahvi

Kirahvitoiminta 3–5-vuotiaille lapsille

SOS-Lapsikylässä pienempien lasten osallisuuden työvälineinä käytetään Pesäpuu ry:n kehittämää Salapoliisi- ja Kirahvitoimintaa.

Kirahvitoiminnan tavoitteena on lisätä 3–5-vuotiaiden lasten osallisuutta sijaishuollossa, kehittää lastensuojeluun tapoja pienten lasten kokemusmaailman tavoittamiseen ja mielipiteen selvittämiseen, sekä tutkia pienten lasten kokemusasiantuntijatoiminnan mahdollisuuksia tekemällä heidän kanssaan kehittämistyötä.

Lasten kanssa yhdessä on työstetty tarinaa Kirahvi Mainiosta, joka asuu sijaisperheessä.

Materiaaleja osallisuuden edistämisen tueksi

Osallisuuden lupaus -kortti

Osallisuuden lupaus -kortti

Lapsen osallisuuden vahvistaminen -työryhmässä tuotettu Osallisuuden lupaus -kortti tulostettavaksi

Valtaistuimella vaikuttamassa -esite

Valtaistuimella vaikuttamassa -osallisuusesite

Lapsen osallisuuden vahvistaminen -työryhmässä tuotettu Valtaistuimella vaikuttamassa -esite pdf tulostettavaksi

Ota yhteyttä ja kysy osallisuudesta SOS-Lapsikylässä

Laura Sirén
kehittämissuunnittelija, Lasten Digiraati
044 760 8490

Ajankohtaista