fbpx

Lapsen oikeudet EU-vaalien keskiöön

SOS-Lapsikylä on osa 23 lapsijärjestön eurovaalikampanjaa, jonka tavoitteena sitouttaa eurovaaliehdokkaat lapsen oikeuksien puolustajiksi. Euroopan unionissa tehtävät päätökset vaikuttavat lasten elämään kaikkialla maailmassa, myös Suomessa. Europarlamentaarikkojen tulee huomioida lapsen oikeudet ja hyvinvointi kaikissa EU:n päätöksissä, toimissa ja investoinneissa.

1. Lapsen oikeudet huomioitava kaikessa päätöksenteossa

Lapsen oikeudet ja hyvinvointi tulee olla EU:n päätöksenteon ja kumppanuuksien keskeisiä painopisteitä. Nykyisellään lapsen etu on vielä harvoin etusijalla. Lapset kuitenkin maksavat korkeimman hinnan: köyhyys, talouskriisit, ilmastonmuutos ja ympäristöhaitat, sosiaalietuuksien heikennykset ja konfliktit vaikuttavat lapsiin usein kaikkein eniten. Lapset altistuvat enenevissä määrin myös verkon riskeille.

Erityisesti kaikista haavoittuvimmissa tilanteissa olevat lapset on huomioitava läpileikkaavasti kaikessa päätöksenteossa. Esimerkiksi Suomessa sijaishuollossa oleviin lapsiin vaikuttavat laajasti muutkin kuin suoraan sosiaalipolitiikkaa koskevat päätökset. Suomen edustajien tulee vahvistaa lastensuojelun kehittämistä ja vaatia lapsivaikutusten arviointia kaikista uusista lainsäädäntöesityksistä.

2. Köyhyyden ja eriarvoisuuden kierre katkaistava lapsiin investoimalla

Kaksikymmentä miljoonaa lasta Euroopassa ja miljardi lasta maailmassa on vaarassa pudota köyhyysrajan alapuolelle. On ensiarvoisen tärkeää, että kaikille lapsille ja heidän perheilleen taataan pääsy laadukkaisiin peruspalveluihin, kuten terveydenhuoltoon, mielenterveyspalveluihin, koulutukseen, asumiseen ja ravitsemukseen. Kaikille on taattava oikeus syntymätodistukseen ja kansalaisuuteen perusoikeuksien toteutumisen turvaamiseksi.

Lapsiperheköyhyys vaikuttaa negatiivisesti moniin lapsen elämän osa-alueisiin ja sillä on pysyviä, ylisukupolvisia seurauksia. Suomessakin esiintyvää heikomman aseman periytyvyyttä ja köyhyyttä tulee ratkoa rahoitusta, toimenpiteitä, seurantaa ja arviointia kohdentamalla.

3. Lapsen oikeus osallistua ja vaikuttaa turvattava

Lapsilla on oikeus osallistua ja tulla kuulluiksi kaikissa heitä koskevissa asioissa. Euroopan parlamentin jäsenten on varmistettava, että lapset ovat aktiivisesti mukana heihin vaikuttavassa päätöksenteossa ja prosesseissa. Lasten inklusiivinen osallistaminen tukee aktiivisen kansalaisuuden ja demokratian toteutumista. EU-päättäjät saavat tärkeää tietoa esimerkiksi lastensuojelun kokemusasiantuntijoilta toimintamallien ja palveluiden kehittämistä varten.

Eurovaaliehdokas, ryhdy Lapsen oikeuksien puolustajaksi ja allekirjoita sitoumus!

Toimiessasi kaikkien lasten puolesta 2024–2029 Euroopan parlamentin lainsäädäntökaudella, sitoudut edistämään ja suojelemaan kaikkien lasten oikeuksia. Lapsen oikeudet on varmistettava EU:n lainsäädäntötoimissa, rahoituspäätöksissä ja neuvotteluissa.

Anna ääni lapsen puolesta!

Äänestämällä vaikutat siihen, ketkä edustavat Suomea Euroopan parlamentissa seuraavat viisi vuotta.

Vaalipäivä sunnuntai 9.6.2024
Ennakkoäänestys Suomessa 29.5.–4.6.2024
Ennakkoäänestys ulkomailla 29.5.–1.6.2024

Lapsen oikeuksien manifestin allekirjoittaneet ehdokkaat

päivitetty 21.5.2024

Pietikäinen, Sirpa – Kok
Biaudet, Eva – RKP
Möller, Ingrid – RKP
Kymäläinen, Suna – SDP
Diop, Paco – Vas
Kyllönen, Merja – Vas
Saramo, Jussi – Vas

SOS-Lapsikylä on osa 23 lapsijärjestön eurovaalikampanjaa, jonka tavoitteena sitouttaa eurovaaliehdokkaat lapsen oikeuksien puolustajiksi. Suomessa kampanjassa mukana ovat myös Pelastakaa Lapset, UNICEF, Plan International, World Vision, EAPN-Fin ja Lastensuojelun Keskusliitto.

Lapsen oikeuksien manifesti (pdf)

Europe Kids Want -kyselyn tulokset (englanniksi)

Ajankohtaista