Poika hymyilee
Laitoshoito

Turvallista ja kuntouttavaa arkea

Laitoshoito

Turvallista ja kuntouttavaa arkea SOS-Lapsikylän laitoshoidossa

SOS-Lapsikylä tarjoaa laitoshoidon palveluja eri-ikäisille ja erilaisen hoidon tarpeessa oleville lapsille ja nuorille kolmella paikkakunnalla:

  • Perustason laitosyksikkömme lastenkoti Kirre sijaitsee Kaarinassa.
  • Erityislastenkoti Rauha sijaitsee Espoossa.
  • Kaksiosastoinen erityistason ja vaativan tason nuorisokoti Kuura sijaitsee Jyväskylässä.

Laitoshoidossamme keskeistä on lapsen tai nuoren kuntoutuminen, lapsen yksilöllisyyden huomioiminen palvelun toteuttamisessa ja suunnittelussa, voimavarakeskeisyys sekä panostaminen terapeuttisen omaohjaajatyöskentelyyn.  

Kuntien paikka- ja palvelutiedustelut:
044 4 505 505 (puhelutiedustelut arkisin klo 8-20)

Poika nojaa puuta vasten kesällä, taustalla järvi

Nuorisokoti Kuura

Nuorisokoti Kuura tarjoaa kuntouttavaa erityistason ja vaativan tason laitoshoitoa 13–17-vuotiaille nuorille Jyväskylässä.

Tahdomme nuorisokodissa mahdollistaa nuorelle turvallisen arjen ja terapeuttisen omaohjaajatuen. Työmme perustana on voimavarakeskeisyys, nuoren vahva osallisuus ja toiminnallisuus osana kuntoutumisen polkua. Kuura tarjoaa laitoshoitoa yhteensä 12 nuorelle.

Kuntouttava laitoshoitomme perustuu nuoren huolella arvioituun yksilöllisen tuen tarpeeseen ja sen perusteella yhdessä nuoren verkoston kanssa tehtävään hoitosuunnitelmaan.

Nuoret saavat nuorisokodista kokonaisvaltaisen tuen arjenhallintaan, toimintakykynsä, hyvinvointinsa ja minäkuvansa paranemiseen sekä tulevaisuutensa suunnitteluun. Nuorisokodissa valmistaudutaan yhdessä nuoren kanssa jälkihuollon vaiheeseen ja harjoitellaan monipuolisesti itsenäistymisen taitoja.

Kuntouttava arki nuorisokodissa syntyy ammattitaitoisen henkilökuntamme ja nuorten yksilöllisten kohtaamisten kautta. Työryhmästä löytyy vahvaa neuropsykiatrista osaamista ja ymmärrystä traumataustaisten nuorten hoitamiseen. Nuorisokodissa työskentelevien lastensuojelun ammattilaisten lisäksi nuorten tukena työskentelee SOS-Lapsikylän moniammatillinen tiimi.

Ota yhteyttä ja kysy lisää:
Heidi Kajavalta, nuorisokodin johtaja
044 761 4147
heidi.kajavalta@sos-lapsikyla.fi

 

Eristyislastenkoti Rauha Espoossa

Erityislastenkoti Rauha Espoossa

Erityislastenkoti Rauha tarjoaa seitsemälle 3–12-vuotiaalle lapselle erityisen tason kuntouttavaa laitoshoitoa Espoon Matinkylässä. Lapsen täyttäessä 12 vuotta, lapsen asuminen erityislastenkoti Rauhassa on lapsen edun mukaan arvioituna edelleen mahdollista.

Erityislastenkoti toimii yksikerroksisessa rivitaloasunnossa, jossa on aidattu ja turvallinen oma piha. Rauha sijaitsee Espoon rantaraitin läheisyydessä meren ja monipuolisten palveluiden äärellä.

Erityislastenkoti Rauhan tarjoama sijaishuoltopalvelu on suunnattu käytöshäiriöisille lapsille, joiden sijoittaminen perhehoitoon ei lapsen tilanteessa olevien erityistarpeiden tai oireilun vuoksi ole mahdollista.

Työmme tavoitteena Rauhassa on lapsen kuntoutuminen siten, että lapsi voi kotiutua tai siirtyä vahvasti tuettuun perhehoidon palveluun. Lapsen sijoittaminen erityislastenkotiin voidaan toteuttaa myös kiireellisenä sijoituksena.

Keskeistä työssämme on lapsen verkostojen kanssa työskentely sekä lapsen läheisten osallisuus lapsen kuntoutumisen prosessissa. Terapeuttinen ja välittävä omaohjaajasuhde lapsen ja häntä hoitavien työntekijöiden välillä on erityislastenkodin työn keskiössä ja keskeinen kuntouttava elementti lapsen arjessa.

SOS-Lapsikylä tarjoaa jokaiselle erityislastenkotiin sijoitetulle lapselle ja hänen verkostolleen vahvan tuen kotiutumisen jälkeiseen vaiheeseen tai siirtymään perhehoidon perheeseen.

Jokaisen lapsen siirtymätilanne ja sen oikea-aikaisuus arvioidaan yksilöllisesti yhteistyössä erityislastenkodin moniammatillisen työryhmän, lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän sekä lapsen verkoston kanssa.

Erityislastenkoti Rauhassa työskentelevien laitoshoidon ammattilaisten lisäksi kuntouttavaa hoitotyötä tukevat SOS-Lapsikylän sosiaalityöntekijä sekä psykologi. Yhdessä he muodostavat moniammatillisen hoitotiimin, joka työskentelee tiiviisti lapsen kuntoutumisen toteutumisen eteen.

Ota yhteyttä ja kysy lisää:
Pertti Luoma, erityislastenkodin johtaja
044 491 4252
pertti.luoma@sos-lapsikyla.fi

Kaarinan lapsikylän kuva, kuvaus: Ilmakuva tuomi

Lastenkoti Kirre Kaarinassa

Lastenkoti Kirre on 7-paikkainen lastenkoti Kaarinan lapsikylässä. Kirreen otetaan 6-17-vuotiaita lapsia ja nuoria. Lastenkoti Kirre sijaitsee kaksikerroksisessa omakotitalossa osana Kaarinan lapsikylän yhteisöä ja pihapiiriä. 

Lapsikylän pihapiiri on lapsille turvallinen paikka liikkua ja harrastaa. Lasten käytössä ovat muun muassa leikkipiha, parkour-rata, kunto- ja liikuntasali sekä monikäyttöinen nuorisotila, musiikkitila ja veistotila.  

Kirre lastenkodin 7-henkisen työtiimin tukena työskentelevät SOS-Lapsikylä Kaarinan sosiaalityöntekijä sekä SOS-Lapsikylän alueellinen psykologi. Myös lastenpsykiatrinen konsultaatiopalvelu tukee tarvittaessa lastenkodin ammattilaisten tekemään hoito- ja kasvatustyötä.

Kirre-kodissa lapset opettelevat arjen taitoja kuten kotitöitä ja ruoan laittamista ikä- ja kehitystasonsa mukaisesti aikuisen ohjauksessa. Säännöllisissä kotikokouksissa lapset pääsevät vaikuttamaan arjen suunnitteluunKirre-kodin henkilöstön tavoitteena on auttaa jokaista lasta ja nuorta kehittämään omia voimavarojaan.  

Jokaiselle Kirreen sijoitetulle lapselle annetaan mahdollisuus taipumuksiensa mukaiseen koulutukseen ja mielekkääseen harrastamiseen. Lapsen osallisuutta häntä koskevaan päätöksentekoon kunnioitetaan ja arvostetaan.  

Ota yhteyttä ja kysy lisää:
Minja Lumme, lastenkodin johtaja
044 761 4169
minja.lumme@sos-lapsikyla.fi

Tiina Rihti
Jokaisella lastensuojelun laitoshoidon tarpeessa olevalla lapsella on oikeus saada oikea-aikaista, hänen tarpeitaan vastaavaa ja tavoitteellista sijaishuollon palvelua.
Tiina Rihti
kehittämispäällikkö, sijaishuolto
Aikuinen auttaa lasta solmimaan kengännauhat

Oikea-aikaista, lapsen tarpeisiin vastaavaa ja tavoitteellista laitoshoidon palvelua

SOS-Lapsikylän laitoshoidon kokonaisuus perustuu lasten ja nuorten jatkuvaan yksilölliseen tuen tarpeen arviointiin. Tämän pohjalta voimme tarjota erilaisia laitoshoidon palveluita siten, että lapsen yksilöllinen tilanne ja ajankohtainen tuen tarve tulevat huomioiduiksi koko sijaishuollon ajan.

Mikäli lapsella on oman tilanteensa kannalta mahdollisuus siirtyä perus- tai erityistason laitoshoidosta vahvasti tuetun perhehoidon palveluun, tuemme osaamisellamme ja asiantuntemuksellamme lasta ja hänen verkostoaan turvallisessa ja suunnitelmallisessa siirtymässä.

Nuorisoikäisenä sijoitetuilla lapsilla saattaa olla taustallaan aiempia sijoituksia tai katkenneita sijaishuollon polkuja. SOS-Lapsikylän nuorisoikäisille suunnattujen perustason sekä erityistason ja vaativan tason laitospalveluiden tavoitteena on mahdollistaa riittävä tuki ja kuntoutus sijoitetuille nuorille matkalla kohti jälkihuoltopalvelua. Valmistautuminen itsenäistymisvaiheeseen aloitetaan nuoren tilanteen salliessa hyvissä ajoin,  jo sijaishuollon aikana.

Tuemme lapsia ja nuoria vaikuttavalla tavalla laitoshoidossa joka päivä, mikä heijastuu lasten elämään myös pitkällä aikavälillä. Laitoshoitomme tarjoamat rakenteet ja tuki auttavat lasta ja nuorta löytämään omat vahvuutensa ja oman polkunsa elämässä. Haluamme laitoshoidossamme rakentaa yhdessä lapsen ja hänen läheisverkostonsa kanssa lapselle tulevaisuuden täynnä mahdollisuuksia.
lapsi leikkii sateessa sadetakki päällä

Osallisuuden vahvistaminen on työmme keskiössä

Lapsen ja nuoren ja heidän huoltajiensa osallisuuden mahdollistaminen on meillä SOS-Lapsikylässä tärkeä osa työtämme.

Lapsella ja nuorella on oikeus osallistua oman palvelunsa suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Lapsen osallisuuden vahvistaminen ja lapsen läheisten kanssa tehtävä yhteistyö ovat tärkeiksi tunnustettuja laatutekijöitä SOS- Lapsikylässä.

Ajankohtaista