fbpx
tyttö puhaltaa saipuuakuplia
Erityislastenkoti Rauha

Erityisen turvallista ja kuntouttavaa arkea

Erityislastenkoti Rauha

Erityisen kuntouttavaa laitoshoitoa

Erityislastenkoti Rauha sijaitsee Espoossa ja on tarkoitettu 3-12-vuotiaille lapsille. Rauhassa tarjoamme erityisen tason kuntouttavaa laitoshoitoa.

Meille palveluissamme on tärkeää lapsen ja nuoren kuntoutuminen sekä heidän yksilöllisyytensä huomioiminen.

Ota yhteyttä:

Pertti Luoma, 044 491 4252

Hyvinvointialueiden paikka- ja palvelutiedustelut:
044 4 505 505 (puhelutiedustelut arkisin klo 8-17)

Eristyislastenkoti Rauha Espoossa

Erityislastenkoti Rauha Espoossa

    • 7 paikkaa
    • Erityistaso
    • Tavoitteena kuntoutuminen
    • Moniammatillinen hoitotiimi, jossa psykologi ja sosiaalityöntekijä

Erityislastenkoti Rauha tarjoaa seitsemälle 3–12-vuotiaalle lapselle erityisen tason kuntouttavaa laitoshoitoa Espoon Matinkylässä. Lapsen täyttäessä 12 vuotta, lapsen asuminen erityislastenkoti Rauhassa on lapsen edun mukaan arvioituna edelleen mahdollista.

Erityislastenkoti toimii yksikerroksisessa rivitaloasunnossa, jossa on aidattu ja turvallinen oma piha. Rauha sijaitsee Espoon rantaraitin läheisyydessä meren ja monipuolisten palveluiden äärellä.

Erityislastenkoti Rauhan tarjoama sijaishuoltopalvelu on suunnattu käytöshäiriöisille lapsille, joiden sijoittaminen perhehoitoon ei lapsen tilanteessa olevien erityistarpeiden tai oireilun vuoksi ole mahdollista.

Työmme tavoitteena Rauhassa on lapsen kuntoutuminen siten, että lapsi voi kotiutua tai siirtyä vahvasti tuettuun perhehoidon palveluun. Lapsen sijoittaminen erityislastenkotiin voidaan toteuttaa myös kiireellisenä sijoituksena.

Keskeistä työssämme on lapsen verkostojen kanssa työskentely sekä lapsen läheisten osallisuus lapsen kuntoutumisen prosessissa. Terapeuttinen ja välittävä omaohjaajasuhde lapsen ja häntä hoitavien työntekijöiden välillä on erityislastenkodin työn keskiössä ja keskeinen kuntouttava elementti lapsen arjessa.

SOS-Lapsikylä tarjoaa jokaiselle erityislastenkotiin sijoitetulle lapselle ja hänen verkostolleen vahvan tuen kotiutumisen jälkeiseen vaiheeseen tai siirtymään perhehoidon perheeseen.

Jokaisen lapsen siirtymätilanne ja sen oikea-aikaisuus arvioidaan yksilöllisesti yhteistyössä erityislastenkodin moniammatillisen työryhmän, lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän sekä lapsen verkoston kanssa.

Erityislastenkoti Rauhassa työskentelevien laitoshoidon ammattilaisten lisäksi kuntouttavaa hoitotyötä tukevat SOS-Lapsikylän sosiaalityöntekijä sekä psykologi. Yhdessä he muodostavat moniammatillisen hoitotiimin, joka työskentelee tiiviisti lapsen kuntoutumisen toteutumisen eteen.

Ota yhteyttä ja kysy lisää:

Erityislastenkodin johtaja: Pertti Luoma, 044 491 4252, pertti.luoma@sos-lapsikyla.fi

Hyvinvointialueiden paikka- ja palvelutiedustelut:
044 4 505 505 (puhelutiedustelut arkisin klo 8-17

 

Aikuinen auttaa lasta solmimaan kengännauhat

Oikea-aikaista, lapsen tarpeisiin vastaavaa ja tavoitteellista laitoshoidon palvelua

SOS-Lapsikylän laitoshoidon kokonaisuus perustuu lasten ja nuorten jatkuvaan yksilölliseen tuen tarpeen arviointiin. Tämän pohjalta voimme tarjota erilaisia laitoshoidon palveluita siten, että lapsen yksilöllinen tilanne ja ajankohtainen tuen tarve tulevat huomioiduiksi koko sijaishuollon ajan.

Mikäli lapsella on oman tilanteensa kannalta mahdollisuus siirtyä perus- tai erityistason laitoshoidosta vahvasti tuetun perhehoidon palveluun, tuemme osaamisellamme ja asiantuntemuksellamme lasta ja hänen verkostoaan turvallisessa ja suunnitelmallisessa siirtymässä.

Nuorisoikäisenä sijoitetuilla lapsilla saattaa olla taustallaan aiempia sijoituksia tai katkenneita sijaishuollon polkuja. SOS-Lapsikylän nuorisoikäisille suunnattujen perustason sekä erityistason ja vaativan tason laitospalveluiden tavoitteena on mahdollistaa riittävä tuki ja kuntoutus sijoitetuille nuorille matkalla kohti jälkihuoltopalvelua. Valmistautuminen itsenäistymisvaiheeseen aloitetaan nuoren tilanteen salliessa hyvissä ajoin,  jo sijaishuollon aikana.

Tuemme lapsia ja nuoria vaikuttavalla tavalla laitoshoidossa joka päivä, mikä heijastuu lasten elämään myös pitkällä aikavälillä. Laitoshoitomme tarjoamat rakenteet ja tuki auttavat lasta ja nuorta löytämään omat vahvuutensa ja oman polkunsa elämässä. Haluamme laitoshoidossamme rakentaa yhdessä lapsen ja hänen läheisverkostonsa kanssa lapselle tulevaisuuden täynnä mahdollisuuksia.
lapsi leikkii sateessa sadetakki päällä

Osallisuuden vahvistaminen on työmme keskiössä

Lapsen ja nuoren ja heidän huoltajiensa osallisuuden mahdollistaminen on meillä SOS-Lapsikylässä tärkeä osa työtämme.

Lapsella ja nuorella on oikeus osallistua oman palvelunsa suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Lapsen osallisuuden vahvistaminen ja lapsen läheisten kanssa tehtävä yhteistyö ovat tärkeiksi tunnustettuja laatutekijöitä SOS-Lapsikylässä.

 

Tutustu SOS-Lapsikylän sijaishuollon yksiköihin

Ajankohtaista