fbpx
Kirre

Turvallista ja kuntouttavaa arkea Kaarinassa

Lastenkoti Kirre

Turvallista ja kuntouttavaa arkea SOS-Lapsikylän perustason laitosyksikössä

Lastenkoti Kirre on perustason laitosyksikkömme, joka sijaitsee Kaarinassa.

Meille palveluissamme on tärkeää lapsen ja nuoren kuntoutuminen sekä heidän yksilöllisyytensä huomioiminen.

Ota yhteyttä:

Kirre: 044 761 4169, fanny.westerholm@sos-lapsikyla.fi

Kaarinan lapsikylän kuva, kuvaus: Ilmakuva tuomi

Lastenkoti Kirre Kaarinassa

Lastenkoti Kirre on 7-paikkainen lastenkoti Kaarinan lapsikylässä. Kirreen otetaan 6-17-vuotiaita lapsia ja nuoria. Lastenkoti Kirre sijaitsee kaksikerroksisessa omakotitalossa osana Kaarinan lapsikylän yhteisöä ja pihapiiriä. 

Lapsikylän pihapiiri on lapsille turvallinen paikka liikkua ja harrastaa. Lasten käytössä ovat muun muassa leikkipiha, parkour-rata, kunto- ja liikuntasali sekä monikäyttöinen nuorisotila, musiikkitila ja veistotila.  

Kirre lastenkodin 7-henkisen työtiimin tukena työskentelee SOS-Lapsikylän alueellinen psykologi. 

Kirre-kodissa lapset opettelevat arjen taitoja kuten kotitöitä ja ruoan laittamista ikä- ja kehitystasonsa mukaisesti aikuisen ohjauksessa. Säännöllisissä kotikokouksissa lapset pääsevät vaikuttamaan arjen suunnitteluunKirre-kodin henkilöstön tavoitteena on auttaa jokaista lasta ja nuorta kehittämään omia voimavarojaan.  

Jokaiselle Kirreen sijoitetulle lapselle annetaan mahdollisuus taipumuksiensa mukaiseen koulutukseen ja mielekkääseen harrastamiseen. Lapsen osallisuutta häntä koskevaan päätöksentekoon kunnioitetaan ja arvostetaan.  

Ota yhteyttä ja kysy lisää:

Kirre: 044 761 4158

Lastenkodin johtaja: Fanny Westerholm, 044 761 4169,  fanny.westerholm@sos-lapsikyla.fi

Hyvinvointialueiden paikka- ja palvelutiedustelut:
044 4 505 505 (puhelutiedustelut arkisin klo 8-17)

Aikuinen auttaa lasta solmimaan kengännauhat

Oikea-aikaista, lapsen tarpeisiin vastaavaa ja tavoitteellista laitoshoidon palvelua

SOS-Lapsikylän laitoshoidon kokonaisuus perustuu lasten ja nuorten jatkuvaan yksilölliseen tuen tarpeen arviointiin. Tämän pohjalta voimme tarjota erilaisia laitoshoidon palveluita siten, että lapsen yksilöllinen tilanne ja ajankohtainen tuen tarve tulevat huomioiduiksi koko sijaishuollon ajan.

Mikäli lapsella on oman tilanteensa kannalta mahdollisuus siirtyä perus- tai erityistason laitoshoidosta vahvasti tuetun perhehoidon palveluun, tuemme osaamisellamme ja asiantuntemuksellamme lasta ja hänen verkostoaan turvallisessa ja suunnitelmallisessa siirtymässä.

Nuorisoikäisenä sijoitetuilla lapsilla saattaa olla taustallaan aiempia sijoituksia tai katkenneita sijaishuollon polkuja. SOS-Lapsikylän nuorisoikäisille suunnattujen perustason sekä erityistason ja vaativan tason laitospalveluiden tavoitteena on mahdollistaa riittävä tuki ja kuntoutus sijoitetuille nuorille matkalla kohti jälkihuoltopalvelua. Valmistautuminen itsenäistymisvaiheeseen aloitetaan nuoren tilanteen salliessa hyvissä ajoin,  jo sijaishuollon aikana.

Tuemme lapsia ja nuoria vaikuttavalla tavalla laitoshoidossa joka päivä, mikä heijastuu lasten elämään myös pitkällä aikavälillä. Laitoshoitomme tarjoamat rakenteet ja tuki auttavat lasta ja nuorta löytämään omat vahvuutensa ja oman polkunsa elämässä. Haluamme laitoshoidossamme rakentaa yhdessä lapsen ja hänen läheisverkostonsa kanssa lapselle tulevaisuuden täynnä mahdollisuuksia.
lapsi leikkii sateessa sadetakki päällä

Osallisuuden vahvistaminen on työmme keskiössä

Lapsen ja nuoren ja heidän huoltajiensa osallisuuden mahdollistaminen on meillä SOS-Lapsikylässä tärkeä osa työtämme.

Lapsella ja nuorella on oikeus osallistua oman palvelunsa suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Lapsen osallisuuden vahvistaminen ja lapsen läheisten kanssa tehtävä yhteistyö ovat tärkeiksi tunnustettuja laatutekijöitä SOS-Lapsikylässä.

 

 

Tutustu SOS-Lapsikylän sijaishuollon yksiköihin

Ajankohtaista