Lahjoitusvarojen käyttö ja keräyskulut

SOS-Lapsikylä on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton, voittoa tavoittelematon lastensuojelujärjestö. Keräämme lahjoitusvaroja kotimaan lapsikylätoiminnan tukemiseksi, kansainväliseen kummilapsitoimintaan ja hätäapuun.

Keräyskulut

 • Kotimaan lahjoitusvaroista käytimme vuonna 2016 kolme neljäsosaa lasten, nuorten ja perheiden tukemiseen Suomessa. Yhden neljänneksen käytimme keräysten hallinnointiin, markkinointiin ja viestintään. 
 • Kummimaksuista 80 % käytetään suoraan lasten ja perheiden hyväksi. Tilitämme 70 % Suomen SOS-lapsikyläsäätiöstä kansainväliseen keskustoimistoomme Wieniin, josta varat tilitetään paikallisille lapsikylille. Kansalliset lapsikylätoimistot ja lapsikylät laativat vuosittain talousarvion. Ulkopuoliset tilintarkastajat valvovat kirjanpito- ja tilinpäätöstietoja niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Ohjaamme 10 % kummimaksuista kehitysyhteistyöprojekteihimme.  
 • Hätäapukeräyksissä kuluprosentti on 10%.

Kustannustehokkain lahjoitusmuoto on kuukausittainen lahjoittaminen kotimaan kuukausilahjoittajana tai SOS-Kummina.

Miksi lahjoitusvaroja kerätään Suomessa?

 • Kuntien hoitomaksut eivät kata kaikkea tekemäämme työtä lasten ja perheiden hyväksi Suomessa.
 • Kuntien hoitomaksuilla katetaan 86 % kotimaan varsinaisen lapsikylätoiminnan kuluista. Loppu koostuu yksityisten ihmisten ja yritysten lahjoituksista ja muista tuotoista.
 • Varsinaisen lapsikylätyön lisäksi teemme paljon ennaltaehkäisevää työtä lasten ja perheiden hyväksi. Lisäksi kehitämme lastensuojelupalveluita yhdessä kuntien kanssa, jotta apua tarvitsevat lapset ja perheet saisivat parempaa tukea tulevaisuudessa.

Mihin lahjoitusvarat käytetään Suomessa?

 • Tuemme sijaiskodeista itsenäistyviä nuoria esimerkiksi opiskelussa ja itsenäisen asumisen opettelussa vielä sen jälkeen, kun kuntien lain mukaan tarjoama tuki päättyy.
 • Autamme muun muassa tukiperhetoiminnan ja voimaannuttavien perheleirien avulla perheitä, joiden jaksaminen on koetuksella ja jotka tarvitsevat tukea arkeensa.
 • Autamme yksin maahan tulleita turvapaikkaa hakeneita lapsia ja nuoria.
 • Rakennamme uusia tilavia koteja sijaisperheiden käyttöön, jotta isommatkin sisarussarjat voivat jatkaa elämäänsä yhdessä sijoituksen jälkeen.
 • Koulutamme uusia sijaisvanhempia tärkeään tehtävään.
 • Kehitämme kuntien kumppanina lasten ja perheiden palveluita, jotta vaikeuksien keskellä elävät perheet saisivat tarvitsemaansa apua heille parhaalla mahdollisella tavalla riittävän ajoissa. Tavoitteena on, että samalla kun lasten ja perheiden hyvinvointi kasvaa, lastensuojelun kustannusten kasvu saadaan taittumaan.
 • Tuemme lapsikyliin sijoitettujen lasten harrastuksia, koulunkäyntiä ja leiritoimintaa.

Mihin SOS-Kummien lahjoitusvarat käytetään?

SOS-kummien tuki kattaa kummilapsen elämisen kustannukset lapsikylässä. Näitä ovat esimerkiksi:

 • ruokakulut
 • asumiskustannukset
 • terveydenhuolto
 • koulutus

Lisäksi SOS-kummi voi halutessaan muistaa kummilasta esimerkiksi syntymäpäivänä rahalahjalla, joka talletetaan kokonaisuudessaan kummilapsen omalle lahjarahatilille. Tilillä olevat varat on tarkoitettu käytettäväksi esim. opintojen tukemiseen siinä vaiheessa, kun kummilapsi aloittaa itsenäisen elämän.

Mihin lahjoitusvarat käytetään hätäapukeräyksissä?

Hätäapukeräyksen lahjoitusvaroilla hankitaan hätäapukohteesta riippuen esimerkiksi:

 • ruokaa
 • puhdasta vettä
 • lämpimiä vaatteita
 • suojaa
 • terveydenhuoltoa
 • hygieniatuotteita
 • äidinmaidonkorviketta

Lisäksi mahdollistamme:

 • ohjaajien ylläpitämiä leikkitiloja lapsille
 • koulunkäyntitiloja ja opetusta lapsille
 • psykososiaalista apua traumoista toipumiseen
 • uusia toimeentulotapoja perheille