Tee yrityslahjoitus

Auta lapsia ja perheitä Suomessa

Suomessa on noin miljoona lasta. Heistä joka kymmenes tarvitsee lastensuojelun tukea. Maassamme lähes 18 000 lasta ei voi asua omassa kodissaan.

SOS-Lapsikylän työ sekä Suomessa että maailmalla perustuu vahvasti siihen, että yhdenkään lapsen ei pitäisi kasvaa yksin. Tavoitteemme on, että vaikeuksia kohtaavat lapsiperheet saisivat tarvitsemansa avun ja tuen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja lapset saisivat elää omien vanhempiensa kanssa. Silloin, kun tämä ei ole mahdollista, SOS-Lapsikylä tarjoaa lapselle mahdollisuuden kasvaa sijaisperheessä.

Tässä työssä yritysten tuki on ratkaisevan tärkeää. Voitte tukea suomalaisten lasten ja perheiden hyväksi tehtävää työtä haluamallanne summalla. Jokainen lahjoitus on tärkeä. 

Yrityksesi kertalahjoitus lapsille Suomessa

Yrityksenne avulla lapset saavat:

terapeuttista tukea kokemustensa läpikäymiseen

mahdollisuuden harrastaa ja käydä leireillä

viettää  virkistäviä viikonloppuja tukiperheissä

apua omille vanhemilleen jaksamiseen ja ongelmien ratkaisemiseen

tarvittaessa tilavan kodin sijaisvanhempien luona yhdessä omien sisarusten kanssa

Miten lahjoitus tehdään?

1. Lahjoitus suoraan oheisella lomakkeella

2. Lahjoitus tilisiirrolla
Saaja:
 SOS-lapsikyläsäätiö
Tilinumero: Nordea FI27 2386 1800 0100 66, NDEAFIHH

Viitteet:
kotimaan työ: 8015
pääkaupunkiseutu: 2163
Kuopio: 2273
kansainvälinen työ: 9014

3. Lahjoitus useamman kerran vuodessa toistuvasti
Ota yhteyttä: lahjoittajainfo(at)sos-lapsikyla.fi

 

Lisätietoa lahjoittamisesta: 
​​​​​​​tarja.rehnstrom(at)sos-lapsikyla.fi

Miten SOS-Lapsikylä auttaa lapsia ja perheitä?

SOS-Lapsikylän ensisijaisena tavoit­teena on tukea lapsia ja perheitä niin, että lapset voivat elää omassa kodis­saan. Silloin, kun tämä ei ole mahdol­lista, SOS-Lapsikylä tarjoaa lapselle mahdollisuuden elää sijaisperheessä. Viime vuonna yli 200 lasta on saanut kauttamme sijaiskodin ja lähes 800 lasta on saanut muita lastensuojelupalveluita.

SOS-Lapsikylän avulla apua tarvit­seva lapsi voi elää tavallista, hyvää arkea ja saada tarvittaessa tukea traumaattisiin kokemuksiinsa. Panos­tamme myös vahvasti sijaishuollossa kasvaneiden nuorten opiskeluun ja tukeen itsenäistymisvaiheessa. Näin pyrimme kaikin tavoin varmistamaan, ettei lastensuojelun tarve siirry seu­raavalle sukupolvelle.

Siirry lomakkeelle - tee lahjoitus

Kiinnostaako juuri teille räätälöity yhteistyö?

Jos pitkäjänteisempi, yrityksenne toimintaan ja tavoitteisiin räätälöity yhteistyö tuntuu kiinnostavalta, ota yhteyttä, ideoidaan yhdessä lisää! 

Annemi Usva-Vänttinen

Annemi Usva-Vänttinen, yritysyhteistyöpäällikkö,
puh. 040 046 5020
annemi.usva-vanttinen(at)sos-lapsikyla.fi