Lahjoitusvarojen käyttö ja keräyskulut

SOS-Lapsikylä on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton, voittoa tavoittelematon lastensuojelujärjestö. Keräämme lahjoitusvaroja kotimaan lapsikylätoiminnan tukemiseksi, kansainväliseen kummilapsitoimintaan ja hätäapuun.


Keräyskulut

Kotimaan lahjoitusvaroista käytimme vuonna 2016 kolme neljäsosaa lasten, nuorten ja perheiden tukemiseen Suomessa. Yhden neljänneksen käytimme keräysten hallinnointiin, markkinointiin ja viestintään.

Kummimaksuista 80 % käytetään suoraan lasten ja perheiden hyväksi. Tilitämme 70 % Suomen SOS-lapsikyläsäätiöstä kansainväliseen keskustoimistoomme Wieniin, josta varat tilitetään paikallisille lapsikylille. Kansalliset lapsikylätoimistot ja lapsikylät laativat vuosittain talousarvion. Ulkopuoliset tilintarkastajat valvovat kirjanpito- ja tilinpäätöstietoja niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Ohjaamme 10 % kummimaksuista kehitysyhteistyöprojekteihimme

Hätäapukeräyksissä kuluprosentti on 10%.

Kustannustehokkain lahjoitusmuoto on kuukausittainen lahjoittaminen kotimaan kuukausilahjoittajana tai SOS-Kummina.

 

Miksi lahjoitusvaroja kerätään Suomessa?

Kuntien hoitomaksut eivät kata kaikkea tekemäämme työtä lasten ja perheiden hyväksi Suomessa.

Kuntien hoitomaksuilla katetaan 86 % kotimaan varsinaisen lapsikylätoiminnan kuluista. Loppu koostuu yksityisten ihmisten ja yritysten lahjoituksista ja muista tuotoista.

Varsinaisen lapsikylätyön lisäksi teemme paljon ennaltaehkäisevää työtä lasten ja perheiden hyväksi. Lisäksi kehitämme lastensuojelupalveluita yhdessä kuntien kanssa, jotta apua tarvitsevat lapset ja perheet saisivat parempaa tukea tulevaisuudessa.


Mihin lahjoitusvarat käytetään Suomessa?

 • Tuemme sijaiskodeista itsenäistyviä nuoria esimerkiksi opiskelussa ja itsenäisen asumisen opettelussa vielä sen jälkeen, kun kuntien lain mukaan tarjoama tuki päättyy.
 • Autamme muun muassa tukiperhetoiminnan ja voimaannuttavien perheleirien avulla perheitä, joiden jaksaminen on koetuksella ja jotka tarvitsevat tukea arkeensa.
 • Autamme yksin maahan tulleita turvapaikkaa hakeneita lapsia ja nuoria.
 • Koulutamme uusia sijaisvanhempia tärkeään tehtävään.
 • Kehitämme kuntien kumppanina lasten ja perheiden palveluita, jotta vaikeuksien keskellä elävät perheet saisivat tarvitsemaansa apua heille parhaalla mahdollisella tavalla riittävän ajoissa. Tavoitteena on, että samalla kun lasten ja perheiden hyvinvointi kasvaa, lastensuojelun kustannusten kasvu saadaan taittumaan.
 • Tuemme lapsikyliin sijoitettujen lasten harrastuksia, koulunkäyntiä ja leiritoimintaa.

 

Mihin SOS-Kummien lahjoitusvarat käytetään?

SOS-kummien tuki mahdollistaa kummilapsen ja hänen lähiyhteisönsä hyvinvoinnin lapsikylässä. Kulukohteita ovat esimerkiksi:

 • ruokakulut
 • asumiskustannukset
 • terveydenhuolto
 • koulutus
 • yhteisön tarjoama tuki

Lisäksi SOS-kummi voi halutessaan muistaa kummilasta esimerkiksi syntymäpäivänä rahalahjalla, joka talletetaan kokonaisuudessaan kummilapsen omalle lahjarahatilille. Tilillä olevat varat on tarkoitettu käytettäväksi esim. opintojen tukemiseen siinä vaiheessa, kun kummilapsi aloittaa itsenäisen elämän. Ohjaamme 10 % kummimaksuista kehitysyhteistyöprojekteihimme

 

Mihin lahjoitusvarat käytetään hätäapukeräyksissä?

Hätäapukeräyksen lahjoitusvaroilla hankitaan hätäapukohteesta riippuen esimerkiksi:

 • ruokaa
 • puhdasta vettä
 • lämpimiä vaatteita
 • suojaa
 • terveydenhuoltoa
 • hygieniatuotteita
 • äidinmaidonkorviketta

Lisäksi mahdollistamme:

 • ohjaajien ylläpitämiä leikkitiloja lapsille
 • koulunkäyntitiloja ja opetusta lapsille
 • psykososiaalista apua traumoista toipumiseen
 • uusia toimeentulotapoja perheille
 • perheestään eroon joutuneille lapsille apua perheenjäsenten löytämiseen

SOS-Lapsikyläjärjestö toimii yli 130 maassa. Tämä mahdollistaa sen, että hätätilanteessa voimme toimia nopeasti ja tehokkaasti hyödyttäen olemassa olevaa infrastruktuuriamme, paikallistuntemusta ja yhteistyöverkostoja.

Hätäapuun tarkoitetut lahjoitusvarat ohjataan SOS-Lapsikylän hätäapurahastoon. Rahaston varoja käytetään ainoastaan hätäapuohjelmien rahoittamiseen. Lahjoitusvaroja ohjataan sinne, missä tarve on kulloinkin suurin.

 

Avustus- ja lahjoitusvarojen käyttöä valvotaan tiukasti

Varojen käyttöä valvoo

 • SOS-Lapsikylän talousosasto, hankkeiden henkilökunta ja hallitus
 • SOS-Lapsikylän ulkopuoliset tilintarkastajat Oy Audicon Ab ja Sanadata Oy
 • Suomen poliisihallitus rahankeräyslupien myöntäjänä
 • kansainvälinen SOS-lapsikyläjärjestö
 • kansainvälisten hankkeiden tilintarkastajat kohdemaissa
 • Suomen ulkoasiainministeriö
 • STEA 
 • Sosiaali- ja terveysministeriö

Tule mukaan auttamaan!

Ryhdy SOS-Kummiksi lapselle ulkomailla
Auta lapsia ja perheitä kotimaassa