Lahjoitusvarojen käyttö ja keräyskulut

SOS-Lapsikylä on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton, voittoa tavoittelematon lastensuojelujärjestö. Keräämme lahjoitusvaroja kotimaassa lasten ja perheiden auttamiseksi, kansainväliseen kummilapsitoimintaan ja hätäapuun.


Keräyskulut

Kotimaan lahjoitusvaroista käytimme vuonna 2019 75% lasten, nuorten ja perheiden tukemiseen Suomessa. 25% käytimme keräysten hallinnointiin, markkinointiin ja viestintään. 

Kummimaksuista 80 % käytetään suoraan lasten ja perheiden hyväksi. Tilitämme nämä varat Suomen SOS-lapsikyläsäätiöstä kansainväliseen keskustoimistoomme Wieniin, josta ne tilitetään paikallisille lapsikylille. Kansalliset lapsikylätoimistot ja lapsikylät laativat vuosittain talousarvion. Ulkopuoliset tilintarkastajat valvovat kirjanpito- ja tilinpäätöstietoja niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. 

Mikäli toimit kummina yksittäiselle lapselle, lahjoituksesi jakautuvat seuraavasti:

 • 70 % ohjaamme suoraan kummilapsen lapsikylään
 • 10 % ohjaamme kehitysyhteistyöhankkeisiimme
 • 20 % käytämme kummiuden hallinnointiin, tiedottamiseen ja uusien kummien hankintaan

Mikäli toimit kummina kokonaiselle lapsikylälle, lahjoituksesi jakautuvat seuraavasti:

 • 50 % ohjaamme suoraan lapsikylän ja kyläyhteisön hyväksi
 • 30 % ohjaamme kehitysyhteistyöhankkeisiimme
 • 20 % käytämme kummiuden hallinnointiin, tiedottamiseen ja uusien kummien hankintaan

Hätäapukeräyksissä kuluprosentti on 10%.

 

Miksi lahjoitusvaroja kerätään Suomessa?

Kuntien hoitomaksut eivät kata kaikkea tekemäämme työtä lasten ja perheiden hyväksi Suomessa.

Kuntien hoitomaksuilla katetaan 86 % kotimaan varsinaisen lapsikylätoiminnan kuluista. Loppu koostuu yksityisten ihmisten ja yritysten lahjoituksista ja muista tuotoista.

Varsinaisen lapsikylätyön lisäksi teemme paljon ennaltaehkäisevää työtä lasten ja perheiden hyväksi. Lisäksi kehitämme lastensuojelupalveluita yhdessä kuntien kanssa, jotta apua tarvitsevat lapset ja perheet saisivat parempaa tukea tulevaisuudessa.

 

Mihin lahjoitusvarat käytetään Suomessa?

 • Autamme vaikeuksissa olevia perheitä mm. ruoka-avun kautta kriisitilanteissa.
 • Autamme hädässä olevia lapsia ja nuoria Apuu.fi chat-palvelun kautta. Chat on tarkoitettu 7-12 –vuotiaille lapsille tilanteissa, joissa he kokevat olonsa turvattomiksi tai uhatuiksi kotona ja tarvitsevat apua. Apuu-chat on auki joka päivä klo 9-22 ja löytyy osoitteesta: apuu.fi.
 • Tuemme sijaiskodeista itsenäistyviä nuoria esimerkiksi opiskelussa ja itsenäisen asumisen opettelussa vielä sen jälkeen, kun kuntien lain mukaan tarjoama tuki päättyy.
 • Kehitämme kuntien kumppanina lasten ja perheiden palveluita, jotta vaikeuksien keskellä elävät perheet saisivat tarvitsemaansa apua heille parhaalla mahdollisella tavalla riittävän ajoissa. Tavoitteena on, että samalla kun lasten ja perheiden hyvinvointi kasvaa, lastensuojelun kustannusten kasvu saadaan taittumaan.
 • Tuemme lapsikyliin sijoitettujen lasten harrastuksia, koulunkäyntiä ja leiritoimintaa.
 • Järjestämme tukea tarvitsevien perheiden lapsille leirejä loma-aikoina.
 • Tuemme vähävaraisten lasten ja nuorten harrastamista yhteistyössä koulujen kanssa.

 

Mihin SOS-Kummien lahjoitusvarat käytetään?

SOS-Kummien tuki mahdollistaa lapsikylän lasten ja heidän lähiyhteisönsä hyvinvoinnin. Suurin osa kummimaksuista ohjataan lapsikylän hyväksi. Lahjoittajien avulla kylän lasten päivittäisistä tarpeista huolehditaan ja lapset saavat mahdollisuuden turvalliseen kotiin, perheeseen, koulutukseen ja terveyspalveluihin. Lahjoitusvarat käytetään lisäksi lapsikylän muiden toimintojen (koulu, päiväkoti, nuorisokoti, terveys-, koulutus- ja sosiaalikeskus) ylläpitämiseen. Tuki auttaa myös haavoittuvissa oloissa eläviä perheitä lapsikylien lähettyvillä. Lähiyhteisön perheet voivat käyttää lapsikylän palveluita ja saada apua lasten hyvinvoinnin tukemiseen.

Lisäksi SOS-Kummi voi halutessaan muistaa kummilasta esimerkiksi syntymäpäivänä rahalahjalla. Lahjarahat käytetään kummilapsen siirtymiseen itsenäiseen elämään. Kummilahjarahat ovat korvamerkittyjä vapaaehtoisia lahjoituksia, joita ei käytetä lapsen päivittäisiin elinkustannuksiin. Kummilapsi saa varat käyttöönsä vasta hänen muuttaessa pois lapsikylästä. Kummilahjarahalla tuetaan yleensä esimerkiksi jatko-opintoja, oman kodin hankintaa tai oman pienyrityksen perustamista.

Ohjaamme osan kummimaksuista kehitysyhteistyöhankkeisiimme. SOS-Lapsikylä toteuttaa kehitysyhteistyöhankkeita Afrikassa paikallisten SOS-lapsikyläjärjestöjen kanssa. Kehitysyhteistyöhankkeiden avulla voimme torjua köyhyyttä ja auttaa vanhempia pitämään parempaa huolta lapsistaan. Autat lapsia pysymään biologisten perheidensä luona ja estämään perheiden hajoamisen. Näin SOS-Kummien tuen vaikuttavuus moninkertaistuu.

 

Mihin lahjoitusvarat käytetään hätäapukeräyksissä?

Hätäapukeräyksen lahjoitusvaroilla hankitaan hätäapukohteesta riippuen esimerkiksi:

 • ruokaa
 • puhdasta vettä
 • lämpimiä vaatteita
 • suojaa
 • terveydenhuoltoa
 • hygieniatuotteita
 • äidinmaidonkorviketta

Lisäksi mahdollistamme:

 • ohjaajien ylläpitämiä leikkitiloja lapsille
 • koulunkäyntitiloja ja opetusta lapsille
 • psykososiaalista apua traumoista toipumiseen
 • uusia toimeentulotapoja perheille
 • perheestään eroon joutuneille lapsille apua perheenjäsenten löytämiseen

SOS-lapsikyläjärjestö toimii yli 130 maassa. Tämä mahdollistaa sen, että hätätilanteessa voimme toimia nopeasti ja tehokkaasti hyödyttäen olemassa olevaa infrastruktuuriamme, paikallistuntemusta ja yhteistyöverkostoja.

Hätäapuun tarkoitetut lahjoitusvarat ohjataan SOS-Lapsikylän hätäapurahastoon. Rahaston varoja käytetään ainoastaan hätäapuohjelmien rahoittamiseen. Lahjoitusvaroja ohjataan sinne, missä tarve on kulloinkin suurin.

 

Avustus- ja lahjoitusvarojen käyttöä valvotaan tiukasti

Varojen käyttöä valvoo

 • SOS-Lapsikylän talousosasto, hankkeiden henkilökunta ja säätiön ja yhdistyksen hallitukset
 • SOS-Lapsikylän tilintarkastaja KPMG Oy Ab
 • Suomen poliisihallitus ja Ahvenanmaan maakunnan hallitus rahankeräyslupien myöntäjinä
 • Kansainvälinen SOS-lapsikyläjärjestö
 • Kansainvälisten hankkeiden tilintarkastajat kohdemaissa
 • Suomen ulkoministeriö
 • STEA 
 • Sosiaali- ja terveysministeriö

Tule mukaan auttamaan!

Kustannustehokkain lahjoitusmuoto on kuukausittainen lahjoittaminen kotimaan kuukausilahjoittajana tai SOS-Kummina.