Lahjoituksesi on tärkeä lapsille Suomessa.

Miksi lahjoituksesi on tärkeä?

SOS-Lapsikylä tekee yhteiskunnallisesti merkittävää lastensuojelutyötä. Autamme lapsia ja nuoria, jotka ovat kokeneet elämässään kovia ja ovat eläneet hyvin haastavissa olosuhteissa. SOS-Lapsikylä pyrkii antamaan kaikille lapsille mahdollisuuden elää mahdollisimman tavallista lapsuutta perheessä ja turvallisessa ympäristössä. 

Tuemme perheitä, jotta mahdollisimman moni lapsi voisi asua omassa kodissaan vanhempiensa kanssa. Mikäli tämä ei ole mahdollista, SOS-Lapsikylä tarjoaa mahdollisuuden sijaisperheessä asumiseen. Tavoitteena on tarjota lapsuus, johon jokaisella lapsella pitäisi olla oikeus.

Työmme ei olisi mahdollista ilman lahjoittajien tukea

Lapsikylätoiminnan tuotoista valtaosa koostuu kuntien maksamista lastensuojelupalvelujen hoitomaksuista. Kaikkea lapsikylätoimintaa nämä maksut eivät kuitenkaan kata. Lahjoitusten avulla tuetaan esimerkiksi lasten ja nuorten koulunkäyntiä, kuntoutusta, avohuollon palveluita, harrastus- ja leiritoimintaa sekä nuorten itsenäistymistä.

Lisäksi lahjoitusvaroilla rahoitetaan sijaisvanhempien valmentamista, jotta huostaan otetut lapset saavat turvalliset puitteet elämäänsä. SOS-Lapsikylä tekee myös merkittävää lastensuojelun vaikuttamis- ja kehittämistyötä.

Miten lapsi hyötyy tuestani?

SOS-Lapsikylän tavoitteena on tukea kokonaisvaltaisesti lasten ja perheiden hyvinvointia. Hankalissa elämäntilanteissa olevat perheet voivat saada apua erilaisten tukitoimien avulla, jotta perheet selviäisivät haasteistaan ja voisivat pysyä yhdessä

Mikäli lapsi tai nuori ei syystä tai toisesta voi asua omassa kodissaan, SOS-Lapsikylä tarjoaa turvallisen sijaisperheen ja biologisille sisaruksille mahdollisuuden kasvaa yhdessä. 

SOS-Lapsikylä panostaa erityisesti nuorten itsenäistymisen tukemiseen, jotta sijaishuollosta itsenäistyvät nuoret saisivat vahvan pohjan aikuisuuteen.

Miten voin tukea lapsikylätoimintaa?

SOS-lapsikylätoimintaa voit tukea sekä kotimaassa että ulkomailla.

Kotimaassa toimintaa on mahdollista tukea kuukausilahjoittajana tai tekemällä kertalahjoituksen. Mahdollista on myös järjestää merkkipäivä- tai muistokeräys SOS-Lapsikylän hyväksi.

Voit myös tehdä SOS-Lapsikylälle testamentin.

Mikäli haluat tukea SOS-Lapsikylää, voit tehdä lahjoituksen kotimaan työn hyväksi myös suoraan lahjoitustilille:

Saaja: SOS-lapsikyläsäätiö
Lahjoitustili: Nordea FI27 2386 1800 0100 66
Viite kotimaan työhön: 8015
 

 

Ryhdy kuukausilahjoittajaksi lasten hyväksi Suomessa

Ryhdy kotimaan kuukausilahjoittajaksi

Tiesitkö, että Suomessa noin joka kymmenes lapsi on lastensuojelun tuen piirissä? Tämän lisäksi muita ennaltaehkäisevää apua tarvitsevia lapsia ja perheitä on lukemattomia.

Lue kuukausilahjoittamisesta lasten hyväksi Suomessa

Tietoa kuukausilahjoittamisesta

Kuukausilahjoittajana tuet toimintaamme Suomessa. Pyrimme auttamaan entistä useampia vaikeuksissa kamppailevia perheitä.

Auta lapsia kertalahjoituksella.

Kertalahjoitus

SOS-Lapsikylän työ lasten ja perheiden hyväksi on mahdollista vain lahjoittajiemme tuella. Yhdessä voimme muuttaa monen lapsen elämän Suomessa ja maailmalla.