Evästeiden käyttö sekä tietosuoja- ja rekisteriselosteet

SOS-Lapsikylän tietosuoja

SOS-Lapsikylän yksi keskeisimmistä arvoista on vastuullisuus. Sitä toteutetaan kaikessa toiminnassa, ja äärimmäisen tärkeää on myös henkilötiedoista huolehtiminen vastuullisella tavalla.

Tietosuojalainsäädäntö edellyttää, että henkilötietojen käsittely on turvattava ja henkilötiedot on suojattava asianmukaisesti.

SOS-Lapsikylällä on henkilötietojen käsittelyyn oma tietosuojapolitiikka, jonka periaatteet perustuvat kansallisiin, yleisiin ja toimialakohtaisiin tietoturvaa, henkilörekistereitä, hyvää tiedonhallintatapaa ja tiedon laatua ohjaaviin ja velvoittaviin säädöksiin, ohjeisiin ja standardeihin.

Tietosuojapolitiikan avulla pyritään varmistamaan henkilötietojen käsittelyyn liittyvät organisaatiossa työskentelevien henkilöiden, sidosryhmien ja rekisteröityjen oikeudet sekä rekisterinpitäjän oikeudet ja velvollisuudet.

Kaikessa henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan seuraavia yleisiä periaatteita:

  • lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys
  • käyttötarkoitussidonnaisuus
  • tietojen minimointi
  • täsmällisyys
  • säilytyksen rajoittaminen
  • eheys ja luottamuksellisuus

SOS-Lapsikylä huolehtii rekisteröityjen oikeuksista. Varmistamme myös sen, että kaikille henkilötietojen käsittelylle on oikeudelliset perusteet.

Huolehdimme, että henkilötietoja käsitellään vain asianmukaisin edellytyksin ja että tämä huomioidaan myös uusia käsittelytapoja suunniteltaessa. Henkilötietojen käsittely on käyttötarkoitussidonnaista eli määrittelemme ennakkoon ne tarkoitukset, joihin henkilötietoja käsitellään. Rekisterinpitäjän tulee myös huolehtia tietojen laadusta, tarpeellisuudesta ja oikeellisuudesta, sekä rekisteröityjen muista oikeuksista.

SOS-Lapsikylässä käsitellään erilaisia henkilötietoja: esimerkiksi lahjoittajien, yhteistyökumppaneiden ja lastensuojelupalveluiden asiakkaiden. Kaikista rekistereistä on luotu oma tietosuoja- ja rekisteriselosteensa.

SOS-Lapsikylä suojelee kaikkia henkilötietoja ja tiedottaa avoimesti kaikista henkilötietojen käsittelystä. Rekisteröidylle kuuluvista oikeuksista säädetään EU:n tietosuoja-asetuksessa ja kansallisessa lainsäädännössä.

Kysy lisää: SOS-Lapsikylän tietosuojavastaava kehittämispäällikkö Johanna Hedman, p. 050 363 1200, johanna.hedman(at)sos-lapsikyla.fi

Verkkosivun sisältö ja toimiminen

Verkkosivuillamme on Youtube-videopalvelusta upotettuja videoita. Videoita katselemalla katselutietojasi siirtyy Youtube-palvelun käyttöön. Katselemalla videoita hyväksyt tietojen siirron.

SOS-Lapsikylän verkkosivujen www.sos-lapsikyla.fi sisältö on tekijänoikeudellisesti suojattua.

© SOS-Lapsikylä, kaikki oikeudet pidetään.

Evästeiden käyttö

Sivustossamme sos-lapsikyla.fi käytetään evästeitä. Eväste on pieni sivustomme lähettämä tiedosto, joka tallennetaan tietokoneeseesi.

Käytämme sivustollamme evästeitä parantaaksemme sivustomme käytettävyyttä ja palvelujamme. Evästeiden avulla seuraamme esimerkiksi sivuilla kävijöiden sivuilla viettämää aikaa, polkua sivustossamme ja katseltujen videoiden määrää. Evästeiden avulla emme pysty kuitenkaan tietämään käyttäjän henkilöllisyyttä. Tietojen keräämiseen käytämme muun muassa Googlen ilmaista Analytics -palvelua.

Käytämme myös kolmannen osapuolen evästeitä sivuillamme esimerkiksi markkinointia varten. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi vierailtuasi sivuillamme näet todennäköisesti mainoksiamme myös muualla verkossa.

Vierailemalla sivustollamme osoitteessa sos-lapsikyla.fi hyväksyt evästeiden käyttämisen.

Voit hallita evästeitä tai estää niiden käyttämisen selaimessa. Lisätietoja on selaimesi ohjeessa ja osoitteessa aboutcookies.org. Jos toimit näin, emme voi taata, että sivustomme toimii oikein emmekä ole vastuussa mahdollisista virheistä.

Maksaminen

Verkkolahjoittamisen maksuvälittäjänä toimii Paytrail Oyj (y-tunnus 2122839-7), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Lahjoittamisen maksamiseen siirrytään Paytrailin verkkopalvelun kautta ja tiliotteella maksun saajana näkyy Paytrail Oyj, joka välittää maksut SOS-Lapsikylälle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin, ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

Säännöllisen lahjoittamisen (SOS-Kummi ja SOS-Kuukausilahjoittaja) yhtenä maksutapana on korttimaksu, jolloin asiakas tekee maksusuorituksen pankkikortin debit tai credit puolelta. SOS-Lapsikylä ei käsittele eikä tallenna lahjoittajan kortin numeroa missään vaiheessa. Nets (ent. Luottokunta) takaa kortilla maksamisen turvallisuuden PCI DSS –sertifioidulla järjestelmällä (Payment Card Industry Data Security Standard).

Mobiilimaksamisessa maksunvälittäjänä toimii SecuryCast Oy:n tarjoama ”Klik-klik” lahjoituksesi on vastaanotettu –maksupalvelu tai SMS-lahjoitus.

 

Asiakas- ja sidosryhmärekisteriselosteet

Ohessa SOS-lapsikyläsäätiön ja SOS-lapsikyläyhdistyksen varainhankinnan, viestinnän ja markkinoinnin asiakas- ja sidosryhmien rekisteriseloste.

Rekisteriselosteessa SOS-Lapsikylällä tarkoitetaan SOS-lapsikyläsäätiötä ja SOS-Lapsikylä ry:tä.

Henkilötietolain (1999/523) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Laatimispvm: 9.2.2018
 

Rekisterinpitäjä

SOS-Lapsikylä
Kumpulantie 3
00520 HELSINKI
Puhelin (09) 5404 880
Faksi (09) 5404 8811
lahjoittajainfo@sos-lapsikyla.fi
sos-lapsikyla.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Marianne Leppänen
varainhankinnan suunnittelija
Kumpulantie 3
00520 HELSINKI
jenna.jalava@sos-lapsikyla.fi

Rekisterin nimi

SOS-Lapsikylän varainhankinnan, viestinnän ja markkinoinnin asiakas- ja sidosryhmärekisteri

Rekisterin julkisuus

Varainhankinnan, viestinnän ja markkinoinnin asiakas- ja sidosryhmärekisterin käyttäjätunnuksien julkisuutta rajoitetaan tietosuojallisista syistä. Järjestelmän sisältämät tiedot on rajoitettu yrityksen tiedoiksi ja rekisterinpitäjän määrittelemille valtuutetuille käyttäjille.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/rekisterien käyttötarkoitus

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. 

Asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoito ja ylläpito, SOS-Lapsikylän varainhankinnan suunnittelu ja kehittäminen eri tutkimusmenetelmin, toiminnasta tiedottaminen, vapaaehtoistyön koordinointi sekä muu henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely SOS-Lapsikylän toimintaan liittyviin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään sähköisen viestinnän tietosuojalain § 25, viestintämarkkinalain ja henkilötietolain nojalla.

Tietoja käytetään asiakastiedottamiseen sekä suoramarkkinointiin Suomen henkilötietolain (523/1999) mukaisesti, mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksensa. Suostumus syntyy asiakkaan tehdessä lahjoituksen tai antaessa siihen erillisen luvan esimerkiksi uutiskirjeen tilauksen yhteydessä.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä ylläpidetään seuraavia tietoja: asiakkaan yhteystiedot (nimi, osoite, sukupuoli, syntymäaika, puhelinnumero, sähköpostiosoite), tunnistenumero tai kumminumero, tilinumero, verkkolaskutustiedot, tiedot asiakas- tai sidosryhmäsuhteesta, tehdyt lahjoitukset, tieto avustettavasta kohteesta, lähetetyt postitukset, suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset, yhteydenpito ja muu asiakkaan itsensä ilmoittama tieto.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan pääsääntöisesti rekisteröidyiltä heidän osallistuessaan kyselyyn, kilpailuun tai arvontaan, tilatessaan uutiskirjeen tai julkaisun, ryhtyessään SOS-Kummiksi tai SOS-Kuukausilahjoittajaksi, tehdessään lahjoituksen SOS-Lapsikylän verkkosivuilla tai SOS-Lahjakaupassa sekä ilmoittautuessaan mukaan SOS-Lapsikylän toimintaan. Rekisteriin voidaan myös tallentaa tietoja, jotka muodostuvat asiakaspalvelun yhteydessä. Lisäksi voidaan tallentaa yhteistyötahojen antamia tai julkisista tietolähteistä haettuja yhteystietoja.

SOS-Lapsikylä voi lisäksi kerätä, tallettaa ja päivittää henkilötietoja myös osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

Nimi- ja osoitetietojen päivittämisessä saatetaan käyttää esimerkiksi Väestörekisterikeskuksen tietoja tai Postin osoitepäivityksiä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja luovutetaan SOS-Lapsikylän yhteistyötahoille ainoastaan tämän rekisterin käyttötarkoitusta varten, esim. lehtien postitusta ja kampanjointia varten.

Teknisistä ja tietojen käyttöön liittyvistä käytännöllisistä syistä johtuen tietoja saatetaan säilyttää SOS-Lapsikylän käyttämien ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelimilla tai nämä ulkopuoliset palveluntarjoajat saattavat käsitellä tietoja SOS-Lapsikylän lukuun. Tämä voi myös merkitä tietojen käsittelyä EU/ETA:n ulkopuolella. Kyseiset palveluntarjoajat noudattavat EU:n lainsäädännön edellyttämiä tietosuojavaatimuksia.

Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

SOS-Lapsikylä luovuttaa tai siirtää henkilötietoja EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle ainoastaan sellaisille yhteisöille, joiden osalta SOS-Lapsikylä on varmistanut riittävän tietosuojan tason sopimuksin tai muutoin lain edellyttämällä tavalla.

Kummien tietoja säilytetään Suomen SOS-Lapsikylän lisäksi kansainvälisen SOS-lapsikyläjärjestön rekisterissä Itävallassa ja ne välitetään kummisuhteen hoitoa varten kummilapsen asuinmaan SOS-lapsikyläjärjestöön. Näissä maissa ei välttämättä ole henkilötietolain vastaavaa lainsäädäntöä suojaamassa henkilötietojen käyttöä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Internetin yli käytettävä asiakas- ja sidosryhmärekisteri sijaitsee palvelimella, jonka tietoturvan palveluntuottaja järjestää yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Lisäksi yhteys rekisteriin on suojattu palomuurilla ja salasanoin. SOS-Lapsikylän asiakasrekisteriin pääsevät vain ne, joilla on siihen työnsä puolesta oikeus ja tarvittavat tunnukset ja salasanat. Käyttäjätunnukset poistetaan järjestelmästä, kun rekisterin käyttäjä ei enää tarvitse työtehtävään liittyvästä syystä pääsyoikeutta tai käyttöoikeutta järjestelmään. 

Paperinen asiakasrekisteriaineisto säilytetään lukitussa tilassa. Tiedot hävitetään tietoturvaohjeen mukaisesti.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen: marianne.leppanen(at)sos-lapsikyla.fi

Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Asiakas- ja sidosryhmärekisteriin tallennettavien informointi

Rekisterinpitäjä informoi asiasta ilmoittautumislomakkeiden yhteydessä.

Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Asiakastietojärjestelmässä säilytetään tietoja niin kauan, kuin se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi.

SOS-Lapsikylä poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot myös, jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii SOS-Lapsikylää poistamaan häntä koskevat tiedot. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää SOS-Lapsikylää säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

Rekisteriselosteen hyväksyntä 

Rekisteriseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 9.2.2018.