fbpx
Lähellä

Sukupolvet
toistensa
tukena

Lähellä

Lähellä-hankkeen toiminnan ytimessä ovat Mummun ja vaarin tuvat

Lähellä – sukupolvet toistensa tukena -hanke on Sosiaali- ja terveysministeriön avustuskeskuksen (STEA) tukemaa toimintaa, jonka tavoitteena on vaikuttaa positiivisen mielenterveyden edistämiseen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn ikääntyneiden ja lapsiperheiden parissa.

Lähellä-hanke

Toiminnan ytimessä on Mummun ja vaarin tupa -toiminta eri paikkakunnilla.  Lämminhenkisissä Mummun ja vaarin tuvissamme vapaaehtoiset varaisovanhemmat ja lapsiperheet kohtaavat mukavassa illanvietossa.

Hanke vastaa osaltaan kysyntään varhaisen tuen palveluista. Tavoitteena on alueiden välisen eriarvoisuuden vähentäminen, positiivisen mielenterveyden edistäminen eri ikäryhmissä sekä vuorovaikutuksen ja verkostoitumisen mahdollistaminen vertaisten ja eri ikäisten kesken.

Hankkeessa näkyy myös kulttuurien välinen toiminta.

Mummun ja vaarin tupa

Mummun ja vaarin tupa mahdollistaa eri ikäisten ihmisten kohtaamisen yhteisen asian äärellä. Tuvalla valmistetaan yhdessä ruokaa ja se syödään saman pöydän ääressä. Muuten kanssakäyminen on vapaamuotoista ja joustavaa.

Vapaaehtoisten varaisovanhempien rooli on merkittävä, sillä kaikilla perheillä ei ole isovanhempia arjen tukiverkostona tai nämä asuvat kaukana. Usein erityisesti maahanmuuttajaperheet ovat vailla kontakteja ikääntyneeseen väestöön.

Vanhemmille tupa tarjoaa hengähdyshetken arjesta. Tupa mahdollistaa sukupolvien kohtaamisen lisäksi vertaisuuden kokemuksia ikääntyneiden, vanhempien ja lasten kesken. Tupa on oiva paikka vuorovaikutukselle, kohtaamiselle ja toisista oppimiselle.

Hankkeen toimintaa ja sen etenemistä voi seurata myös some-kanavilta:

Facebook: Mummun ja vaarin tupa
Instagram: Mummun ja Vaarin tupa

Varamummu ja lapsi arkartelemassa tuvalla

Kiinnostaako sinua vapaaehtoistyö tuvilla?

Vapaaehtoiset ikäihmiset perehdytetään toimintaan. Tuki ja koulutus Mummun ja vaarin tupa -toimintaan sekä vapaaehtoistyöhön jatkuu tämän jälkeen toiminnan lomassa.

varamummu askartelee lapsen kanssa

Hankkeen tausta

  • Lähellä-projekti alkoi vuonna 2017 kahden vuoden kestoisena STM:n terveyden edistämisen määrärahalla rahoitettuna projektina.
  • Projektin tavoitteena oli vaikuttaa positiivisen mielenterveyden edistämiseen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn ikääntyneiden ja lapsiperheiden parissa.
  • Vuonna 2018 Mummun ja Vaarin tuvan toiminta sai 3,5-vuotisen jatkorahoituksen Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA).
  • Toiminta on osa Arvokas – eriarvoisuuden vähentämisen avustusohjelmaa.
  • Vuonna 2022 toiminta on saanut jatkorahoituksen STEA:lta ja toiminta jatkuu

Ota yhteyttä!

Piritta Minkkinen
projektipäällikkö
044 754 7822

Ajankohtaista