Lähellä

Sukupolvet
toistensa
tukena

Lähellä

Lähellä-hankkeen toiminnan ytimessä ovat Mummun ja vaarin tuvat

Lähellä – sukupolvet toistensa tukena -hanke on Sosiaali- ja terveysministeriön avustuskeskuksen (STEA) tukemaa toimintaa, jonka tavoitteena on vaikuttaa positiivisen mielenterveyden edistämiseen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn ikääntyneiden ja lapsiperheiden parissa.

Hankkeen toiminnan ytimessä on Mummun ja vaarin tupa -toiminta Espoossa ja Vantaalla.

Lähellä-hanke

Toiminnan ytimessä on Mummun ja vaarin tupa -toiminta Vantaan Koivukylässä, Myyrmäessä ja Hakunilassa sekä Espoon Espoon keskuksessa ja Karakalliossa.  Lämminhenkisissä Mummun ja vaarin tuvissamme vapaaehtoiset varaisovanhemmat ja lapsiperheet kohtaavat mukavassa illanvietossa.

Hanke vastaa osaltaan kysyntään varhaisen tuen palveluista. Tavoitteena on alueiden välisen eriarvoisuuden vähentäminen, positiivisen mielenterveyden edistäminen eri ikäryhmissä sekä vuorovaikutuksen ja verkostoitumisen mahdollistaminen vertaisten ja eri ikäisten kesken.

Hankkeessa näkyy myös kulttuurien välinen toiminta.

Mummun ja vaarin tupa

Mummun ja vaarin tupa mahdollistaa eri ikäisten ihmisten kohtaamisen yhteisen asian äärellä. Tuvalla valmistetaan yhdessä ruokaa ja se syödään saman pöydän ääressä. Muuten kanssakäyminen on vapaamuotoista ja joustavaa.

Vapaaehtoisten varaisovanhempien rooli on merkittävä, sillä kaikilla perheillä ei ole isovanhempia arjen tukiverkostona tai nämä asuvat kaukana. Usein erityisesti maahanmuuttajaperheet ovat vailla kontakteja ikääntyneeseen väestöön.

Vanhemmille tupa tarjoaa hengähdyshetken arjesta. Tupa mahdollistaa sukupolvien kohtaamisen lisäksi vertaisuuden kokemuksia ikääntyneiden, vanhempien ja lasten kesken. Tupa on oiva paikka vuorovaikutukselle, kohtaamiselle ja toisista oppimiselle.

Vapaaehtoiset ikäihmiset perehdytetään toimintaan. Tuki ja koulutus Mummun ja vaarin tupa -toimintaan sekä vapaaehtoistyöhön jatkuu tämän jälkeen toiminnan lomassa.

Hankkeen toimintaa ja sen etenemistä voi seurata myös some-kanavilta:

Facebook: Mummun ja vaarin tupa
Instagram: Mummun ja Vaarin tupa

Varamummu ja lapsi arkartelemassa tuvalla

Mummun ja vaarin tupien aikataulut

  • Ma klo 16–19,       Espoon keskus, Suvelan asukaspuisto (Kirstintie 20, Espoo)
  • Ma klo 16–19         Koivukylän avoin kohtaamispaikka (Karsikkokuja 17, Vantaa)
  • Ti klo 16–19,         Koivukylän avoin kohtaamispaikka (Karsikkokuja 17, Vantaa)
  • Ke klo 16.30–19, Karakallion asukaspuisto (Kotkatie 10, Espoo)
  • Ke klo 16–18,        Hakunila, Nissaksen asukaspuisto (Nissaksentie 9, Vantaa)
  • To klo 15–18,        Myyrmäki, Vihertien asukaspuisto (Vihertie 56 e, Vantaa)

Kiinnostaako sinua vapaaehtoistyö tuvilla?

varamummu askartelee lapsen kanssa

Hankkeen tausta

  • Lähellä-projekti alkoi vuonna 2017 kahden vuoden kestoisena STM:n terveyden edistämisen määrärahalla rahoitettuna projektina.
  • Projektin tavoitteena oli vaikuttaa positiivisen mielenterveyden edistämiseen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn ikääntyneiden ja lapsiperheiden parissa.
  • Vuonna 2018 Mummun ja Vaarin tuvan toiminta sai 3,5-vuotisen jatkorahoituksen Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA).
  • Toiminta on osa Arvokas – eriarvoisuuden vähentämisen avustusohjelmaa.

Lisätietoja

Piritta Minkkinen
Lähellä-hankkeen projektipäällikkö
044 754 7822
Elisa Vesterinen
projektityöntekijä
044 734 8255
Jonna Kutvonen
projektityöntekijä
044 729 9709

Ajankohtaista