Mummun ja Vaarin tupien toiminta keskeytetty - etätuokiot jatkuvat

Mummun ja Vaarin tupien toiminta on keskeytetty pääkaupunkiseudulla pahentuneen koronaepidemian vuoksi. Päätös perustuu viranomaisten antamaan ohjeistukseen 26.11.2020 sekä haluumme toimia vastuullisesti kaikkien terveyttä kunnioittaen. Tuvat ovat kiinni ainakin loppuvuoden 2020. Tupatoiminta jatkuu viranomaisten linjausten muuttuessa ja tilanteen niin salliessa.

Etätuokiot lapsiperheille kuitenkin jatkuvat verkossa torstaisin klo 17:30! Tervetuloa viihtymään varamummujen ja -vaarien kanssa askartelun, satujen ja leikkien parissa. Lisätietoja ja osallistumislinkin löydät täältä.

Lähellä

Lähellä – sukupolvet toistensa tukena -hanke on Sosiaali- ja terveysministeriön avustuskeskuksen (STEA) rahoittama 3,5-vuotinen hanke (2018-2021), jonka tavoitteena on vaikuttaa positiivisen mielenterveyden edistämiseen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn ikääntyneiden ja lapsiperheiden parissa.

Lähellä-hanke

Hankkeen toiminnan ytimessä on Mummun ja vaarin tupa -toiminta Vantaan Koivukylässä, Myyrmäessä ja Hakunilassa sekä Espoossa Espoon keskuksessa ja Karakalliossa.

Perhekahvilanomaisissa Mummun ja Vaarin tuvissamme vapaaehtoiset varaisovanhempamme ja lapsiperheet kohtaavat mukavan illanvieton lomassa. SOS-Lapsikylän Lähellä-hanke vastaa osaltaan ennaltaehkäisevien palvelujen kehittämiseen ja kysyntään varhaisen tuen palveluista. Hankkeessa kehitetään myös uusia vapaaehtoistoiminnan muotoja, kuten satutuokioita, SOS-Lapsikylän toimintaan.

Hankkeen tavoitteena on eri alueiden välisen eriarvoisuuden vähentäminen, positiivisen mielenterveyden edistäminen eri ikäryhmissä sekä vuorovaikutuksen ja verkostoitumisen mahdollistaminen niin vertaisten kuin eri ikäryhmienkin kesken.

Hankkeen toiminta on muotoutunut perhekahvilanomaisiksi Mummun ja Vaarin tuviksi sekä viikottaisiksi etäyhteyksin toteutettaviksi satutuokioiksi. Myös monikulttuurisuus näkyy hankkeen toiminnoissa.

Mummun ja Vaarin tupa

Mummun ja Vaarin tupa mahdollistaa eri ikäisten ihmisten kohtaamisen yhteisen asian äärellä. Tuvalla valmistetaan yhdessä ruokaa ja se syödään saman pöydän ääressä. Muilta osin illan aikana tapahtuva kanssakäyminen on hyvin vapaamuotoista ja joustavaa. Vapaaehtoisten varaisovanhempien rooli on merkittävä, sillä kaikilla perheillä ei ole isovanhempia arjen tukiverkostona tai nämä asuvat kaukana. Usein erityisesti maahanmuuttajaperheet ovat vailla kontakteja ikääntyneeseen väestöön.

Lapsiperheiden vanhemmille tupa tarjoaa hengähdyshetken arjesta. Tupa mahdollistaa sukupolvien kohtaamisen lisäksi vertaisuuden kokemuksia myös ikääntyneiden, vanhempien ja lastenkin kesken. Tupa on oiva paikka vuorovaikutukselle, kohtaamiselle ja toisesta oppimiselle.

Vapaaehtoiset ikäihmiset perehdytetään toimintaan siihen ryhdyttäessä. Tuki ja koulutus Mummun ja Vaarin tupa -toimintaan sekä vapaaehtoistyöhön jatkuu tämän jälkeen toiminnan lomassa. Lue lisää vapaaehtoisena toimimisesta tästä linkistä.

Hankkeen toimintaa ja sen etenemistä voi seurata myös some-kanavien kautta:

Facebook: Lähellä-hanke
Instagram: Mummun ja Vaarin tupa

Lähellä-projekti alkoi vuonna 2017 vuoden kestoisena THL:n terveyden edistämisen määrärahalla rahoitettuna projektina. Projektin tavoitteena oli vaikuttaa positiivisen mielenterveyden edistämiseen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn ikääntyneiden ja lapsiperheiden parissa. Vuonna 2018 Mummun ja Vaarin tuvan toiminta sai 3,5-vuotisen jatkorahoituksen Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA), ja se on osa Arvokas - eriarvoisuuden vähentämisen avustusohjelmaa.

Mummun ja vaarin tupien aikataulut

  • Ma klo 16-19, Espoon keskus, Suvelan asukaspuisto (Kirstintie 20, Espoo)
  • Ti klo 16-19, Koivukylän avoin kohtaamispaikka (Karsikkokuja 17, Vantaa)
  • Ke klo 16.30–19, Karakallion asukaspuisto (Kotkatie 10, Espoo)
  • Ke klo 16-18, Hakunila, Nissaksen asukaspuisto (Nissaksentie 9, Vantaa)
  • To klo 15-18, Myyrmäki, Vihertien asukaspuisto (Vihertie 56 e, Vantaa)

Lisätietoja:

Piritta Minkkinen
projektipäällikkö
p. 044 754 7822
piritta.minkkinen(at)sos-lapsikyla.fi

Jonna Kutvonen
projektityöntekijä
puh. 044 729 9709
jonna.kutvonen(at)sos-lapsikyla.fi

Elisa Vesterinen
projektityöntekijä
puh. 044 734 8255
elisa.vesterinen(at)sos-lapsikyla.fi