Laatu ja vaikuttavuus

SOS-Lapsikylä ja sen johto ovat sitoutuneet vastaamaan toiminnan laadusta, arvioinnista ja kehittämisestä. Pohjan toiminnalle luovat SOS-Lapsikylän visio, missio ja arvot. Tavoitteenamme on auttaa lasta ja nuorta kehittämään omia voimavarojaan, mikä edellyttää lapsen kuulemista ja osallisuuden vahvistamista. Työllämme haluamme saada aikaan pysyviä parannuksia lasten ja perheiden hyvinvointiin.

Työmme laatu

Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö on keskeisin voimavara suunnitelmallisen ja tavoitteellisen työskentelyn mahdollistamiseksi. Jokainen työntekijämme on sitoutunut työssään edistämään lasten hyvinvointia.

Laatupolitiikkaa toteutetaan kaikissa SOS-Lapsikylän toimipisteissä yhtenäisten periaatteiden mukaisesti, jotka on kuvattu SOS-Lapsikylän toimintakäsikirjassa. Lisäksi keskustoimiston lastensuojelutiimi tukee ja auttaa kehittämään toimipisteiden lastensuojelutyötä.

SOS-lapsikylätyön laatua arvioidaan suhteessa siihen, miten hyvin toiminta vastaa kunkin lapsen ja perheen tarpeisiin. Arvioinnissa pidämme tärkeänä sitä, miten hyvin palvelumme edistävät lasten ja nuorten yksilöllisten tavoitteiden saavuttamista.

Eri-ikäisten lasten ja nuorten sekä perheiden hyvinvoinnin ja valmiuksien arviointiin on kehitetty mittaristot, joiden avulla hyvinvointia ja palveluiden vaikuttavuutta arvioidaan. Lapsikylässä huolehditaan myös siitä, että kaikilla lapsilla on voimassa oleva hoito- ja kasvatussuunnitelma.

Osana laadunvarmistusta ovat kaikissa toimipisteissä on yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) mukainen omavalvontasuunnitelma. Omavalvontasuunnitelmat päivitetään säännöllisesti ja käydään läpi uusien työntekijöiden kanssa osana perehdytystä. Lisäksi toiminnan laatua varmistetaan sisäisillä auditoinneilla.

SOS-Lapsikylässä on käytössä toimintaperiaatteet ja ohjeet lapsen suojelemiseksi kaikelta kaltoinkohtelulta. Lisäksi hyödynnämme kansainvälisen lapsikyläjärjestön vastuullisen toimintatavan ohjetta.

Palveluiden laatua ja vaikuttavuutta arvioidaan jatkuvasti yksilöasiakkaiden ja kuntien kanssa käytävissä keskusteluissa sekä säännöllisesti kerättävien asiakaspalautteiden avulla. Saadut palautteet käsitellään toimipiste- ja organisaatiotasolla ja niitä käytetään toiminnan kehittämisen tukena.

Työmme vaikuttavuus

Meillä on paljon mitattua tietoa siitä, että toiminnallamme on yhteiskunnallista vaikutusta ja että pystymme auttamaan lapsia ja perheitä silloin, kun perheen voimavarat ovat vähissä.

Jalanjälkiä seuraamassa -tutkimuksemme mukaan SOS-Lapsikylän perhehoitoon sijoitetuilla lapsilla menee myöhemmin aikuisena elämässään vähintään yhtä hyvin kuin ikätovereillaan keskimäärin.

SOS-Lapsikylästä itsenäistyneiden nuorten tilanne:

 • 90 % suorittanut toisen asteen opinnot
 • 79 % työllistettyjä
 • 90 % tyytyväisiä elämäänsä
 • 91 % suoriutunut hyvin vanhempana omille lapsilleen

Pyrimme lisäämään perheiden hyvinvointia ja vähentämään lastensuojelupalvelujen kustannuksia auttamalla perheitä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tutustu tarkemmin Vuoden ARVO-teko 2016 ja Kunnallinen lastensuojeluteko 2017 -palkinnoilla palkittuun SOS-Kumppanuus-toimintamalliimme.

Lasten ja nuorten sijoitusten yhteydessä perheissä ilmenee usein pitkään kehittyneiden vaikeuksien ja huono-osaisuuden ylisukupolvista kasautumista. Tätä ylisukupolvisuuden kierrettä olemme ryhtyneet katkaisemaan Ylitse-hankkeella.

Perhekumppani on todistetusti vaikuttava palvelu

SOS-Lapsikylän perhekumppanit tarjoavat perheille varhaista tukea tilanteissa, jossa perhe ei ole saanut tarvitsemiaan palveluita tai palveluverkosto ei ole perheen tarpeiden mukainen. Työskentelyn tavoitteena on löytää perheen haasteiden juurisyyt ja perheen tarpeet riittävän ajoissa sekä vastata niihin ennen haasteiden kasautumista. Palvelulla ehkäistään tulevaisuuden kalliita korjaavia palveluita.

SOS-Lapsikylän Perhekumppani-palvelu on todistetusti vaikuttava toimintamalli. Varkaudessa perhekumppaneiden toimintaa tarkastelleen, Owal Groupin toteuttaman arvioinnin mukaan perheiden hyvinvointi kasvoi merkittävästi perhekumppanin toiminnan ansiosta. 


 
Videolla esitetyt tiedot pohjautuvat Owal Groupin tekemään arviointiin Varkauden Perhekumppani-palvelusta vuosina 2018–2019.

  ”Minulla oli hyvä koti ja kasvatus SOS-lapsikylässä. Se oli kuin lottovoitto minulle. En olisi voinut toivoa enempää.” - Erkki, 18 vuotta

  ”Arvostan sitä, että sain kasvaa SOS-lapsikylässä. Ilman sitä olisin tuskin saanut käytyä koulua loppuun enkä olisi saanut mahdollisuutta hyvään elämään.” - Linda, 19 vuotta

  ”Vanhempien itseluottamus parantui silminnähden. He oppivat paljon vanhemmuudesta. Perheen keskinäiset suhteet vahvistuivat. Nyt koko perhe viettää aikaa yhdessä ja vanhemmat lukevat lapsilleen.” - SOS-Lapsikylän perheterapeutti

  Asiakkaiden kertomaa

  Lue millaista palautetta kuntien sosiaalityöntekijät, lasten vanhemmat sekä lapset antoivat SOS-Lapsikylän perhehoidosta, perhekuntoutuksesta sekä tukiperhe- ja kotouttamistoiminnasta vuonna 2018. Lue blogikirjoitus.

  Suomessa lapsiperhepalveluita tehdään yhteiskunnan varoin. Sen, mitä muutoksia näillä palveluilla saadaan aikaan, pitäisi olla palveluiden hankinnan keskiössä suoritteiden ostamisen sijaan. SOS-Lapsikylä haluaa olla omalta osaltaan tekemässä vaikuttavia tekoja lapsiperheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi.

  Katso video: Vaikuttavuus lapsiperheiden ytimeen

  Visiomme:

  Jokainen lapsi kasvaa perheessä rakastettuna, arvostettuna ja turvassa.

  Missiomme:

  SOS-Lapsikylä auttaa lasta ja nuorta kasvamaan perheessä Suomessa ja maailmalla.

  Arvomme

  • ROHKEUS

   Me toimimme:

   Kehitämme innovatiivisesti toimintaamme.
   Uskallamme kyseenalaistaa, oppia ja toimia lasten ja nuorten parhaaksi.

  • SITOUTUMINEN

   Pidämme lupauksemme:

   Rakennamme lapsille ja nuorille hyvää elämää.
   Arvostamme kestäviä suhteita yhteistyökumppaneihimme.

  • LUOTTAMUS

   Uskomme toisiimme:

   Kunnioitamme toistemme osaamista ja edistämme avointa vuorovaikutusta.

  • VASTUULLISUUS

   Olemme luotettavia kumppaneita:

   Suurin vastuumme on taata lasten ja nuorten hyvinvointi ja hyvä huolenpito. Toimimme vastuullisesti kuntien, lahjoittajien ja muiden yhteistyökumppaneidemme kanssa.

  • VAIKUTTAVUUS

   Lisäämme hyvinvointia:

   Saamme aikaan haluttuja muutoksia ja tuotamme arvoa asiakkaille.

  Kysy lisää:

  Kehittämispäällikkö Johanna Hedman
  p. 050 363 1200
  johanna.hedman(at)sos-lapsikyla.fi

  Kehitysjohtaja Kati Palsanen
  p. 040 825 1620
  kati.palsanen(at)sos-lapsikyla.fi