SOS-Lapsikylä ry keskeyttää Mummun ja Vaarin tupien toiminnan Espoossa ja Vantaalla toistaiseksi.

Tupatoiminta jatkuu viranomaisten linjausten muuttuessa ja tilanteen niin salliessa.

Lähellä

Lähellä – sukupolvet toistensa tukena -hanke on Sosiaali- ja terveysministeriön avustuskeskuksen (STEA) rahoittama 3,5-vuotinen hanke (2018-2021), jonka tavoitteena on vaikuttaa positiivisen mielenterveyden edistämiseen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn ikääntyneiden ja lapsiperheiden parissa.

Lähellä-hanke

Hankkeen toiminta sijoittuu viiteen tupaan Vantaan Koivukylässä, Myyrmäessä ja Hakunilassa sekä Espoossa Espoon keskuksessa ja Leppävaarassa

Perhekahvilanomaisissa Mummun ja Vaarin tuvissamme vapaaehtoiset varaisovanhempamme ja lapsiperheet kohtaavat mukavan illanvieton lomassa. SOS-Lapsikylän Lähellä-hanke vastaa osaltaan ennaltaehkäisevien palvelujen kehittämiseen ja kysyntään varhaisen tuen palveluista. Hankkeessa kehitetään myös uusia vapaaehtoistoiminnan muotoja SOS-Lapsikylän toimintaan.

Hankkeen tavoitteena on eri alueiden välisen eriarvoisuuden vähentäminen, positiivisen mielenterveyden edistäminen eri ikäryhmissä sekä vuorovaikutuksen ja verkostoitumisen mahdollistaminen niin vertaisten kuin eri ikäryhmienkin kesken.

Hankkeen toiminta on muotoutunut perhekahvilanomaiseksi Mummun ja Vaarin tuvaksi. Koivukylä ja Hakunila ovat Vantaan maahanmuuttovoimaisimpia alueita ja tämä näkyy monikulttuurisuutena myös hankkeen toiminnoissa.

Mummun ja Vaarin tupa

Mummun ja Vaarin tupa mahdollistaa eri ikäisten ihmisten kohtaamisen yhteisen asian äärellä. Tuvalla valmistetaan yhdessä ruokaa ja se syödään saman pöydän ääressä. Muilta osin illan aikana tapahtuva kanssakäyminen on hyvin vapaamuotoista ja joustavaa. Vapaaehtoisten varaisovanhempien rooli on merkittävä, sillä kaikilla perheillä ei ole isovanhempia arjen tukiverkostona tai nämä asuvat kaukana. Usein erityisesti maahanmuuttajaperheet ovat vailla kontakteja ikääntyneeseen väestöön.

Lapsiperheiden vanhemmille tupa tarjoaa hengähdyshetken arjesta. Tupa mahdollistaa sukupolvien kohtaamisen lisäksi vertaisuuden kokemuksia myös ikääntyneiden, vanhempien ja lastenkin kesken. Tupa on oiva paikka vuorovaikutukselle, kohtaamiselle ja toisesta oppimiselle.

Vapaaehtoiset ikäihmiset perehdytetään toimintaan siihen ryhdyttäessä. Tuki ja koulutus Mummun ja Vaarin tupa -toimintaan sekä vapaaehtoistyöhön jatkuu tämän jälkeen toiminnan lomassa.

Hankkeen toimintaa ja sen etenemistä voi seurata myös some-kanavien kautta:

Facebook: Lähellä-hanke
Instagram: Mummun ja Vaarin tupa

Lähellä-projekti alkoi vuonna 2017 vuoden kestoisena THL:n terveyden edistämisen määrärahalla rahoitettuna projektina. Projektin tavoitteena oli vaikuttaa positiivisen mielenterveyden edistämiseen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn ikääntyneiden ja lapsiperheiden parissa. Vuonna 2018 Mummun ja Vaarin tuvan toiminta sai 3,5-vuotisen jatkorahoituksen Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA), ja se on osa Arvokas - eriarvoisuuden vähentämisen avustusohjelmaa.