Lahjakauppa - kotimaan tuotteet | SOS-Lapsikylä
Muuta tekstin kokoa
Koriin Lahjoituskorisi on vielä tyhjä

Näin lahjasi auttaa

Lahjoitustuotteet ovat esimerkkejä kohteista, joihin SOS-Lapsikylä ohjaa lahjoitusvaroja. Lahjoittamallasi summalla tuet koko SOS-Lapsikyläyhdistyksen toimintaa.Varat ohjataan tarpeeseen, joka on suurin.

Näin asioit lahjakaupassa:

10€

Harrastustoiminta

Jokainen SOS-Lapsikylässä asuva lapsi saa valita itselleen mieluisen harrastuksen. Harrastukset tarjoavat lapsille onnistumisen elämyksiä ja opettavat sosiaalisia taitoja.
Lue lisää tuotteesta

Lisää koriin
20€

Theraplay-terapia

Theraplay® on vuorovaikutusterapia, joka kohentaa lapsen itsetuntoa ja vahvistaa hänen sosiaalisia taitojaan. Myös lapsen sijaisvanhemmat osallistuvat hoitoon.
Lue lisää tuotteesta

Lisää koriin
30€

Lasten leiritoiminta

Leiritoiminta tarjoaa mielekästä yhdessäoloa, vertaistukea ja virkistystä. Tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten itsetuntemusta ja itsetuntoa.
Lue lisää tuotteesta

Lisää koriin
50€

Syrjäytymisen ehkäisy

Sijaishuollossa kasvaneilla nuorilla ei ole useinkaan yhtä vakaata tukiverkostoa kuin muilla nuorilla. SOS-Lapsikylä tarjoaa tukiverkoston ja auttaa itsenäistä elämää aloittavia nuoria selviytymään arjen haasteissa.
Lue lisää tuotteesta

Lisää koriin
75€

Sijaisvanhempien valmennus

Sijaisvanhemmat asuvat sijoitettujen lasten kanssa ja heidät valmennetaan tehtäväänsä. Valmennus kestää noin puoli vuotta ja sen aikana varmistuu ehdokkaan sopivuus tehtävään.
Lue lisää tuotteesta

Lisää koriin
100€

Perhekuntoutus

Perhekuntoutuksen tarkoituksena on ennaltaehkäistä lasten huostaanottoja. Perhekuntoutuksessa pyritään tukemaan koko perhettä ja auttamaan arjen haasteissa, jotta perhe voisi pysyä yhdessä.
Lue lisää tuotteesta

Lisää koriin