fbpx
Lapsi koulupuvussa koulun edessä Tansaniassa
Koulutus ja työllistyminen

Koulutus on
tehokas
keino
parantaa
elämää

Koulutus ja työllistyminen

Laadukas koulutus ja kouluttautuminen ammattiin ovat avaimet parempaan tulevaisuuteen.

Koulutus on tie tasa-arvoon ja parempaan elämään miljoonille lapsille, nuorille ja aikuisille. Koulutus mahdollistaa yksilön ja yhteisöjen kehityksen, rakentaa itseluottamusta, parantaa työllistymistä sekä luo mahdollisuuksia ja parempaa hyvinvointia.

Jokaisella lapsella on oikeus koulutukseen – koulutus on ihmisoikeus. Maailmanlaajuisesti miljoonilta lapsilta evätään kuitenkin tämä oikeus ja he jäävät laadukkaan koulutuksen ulkopuolelle. Turvallinen perheympäristö tukee lasten valmiutta oppia ja heidän mahdollisuuksiaan kasvaa täyteen potentiaaliinsa.

Joka kymmenes maailman 2,2 miljardista lapsesta on menettänyt tai vaarassa menettää ensisijaisten opettajiensa eli vanhempiensa huolenpidon. Vanhempansa hoivan menettäneet lapset jäävät usein myös virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolelle ja kohtaavat suurempia haasteita työmarkkinoille siirtymisessä.

Köyhien maiden tytöille ja naisille koulutus on ensisijaisen tärkeää. Koulua käyvä tyttö todennäköisesti avioituu vanhempana, saa vähemmän lapsia ja kykenee huolehtimaan itsestään ja lapsistaan paremmin.

KOulus maailmalla videon kuva

Millä tavoin autamme?

Vahvistamme paikallisia kouluja ja koulutusjärjestelmiä. Koulutamme opettajia ja teemme vaikuttamistyötä laadukkaan opetuksen puolesta.

Osana perheiden tukemisen ohjelmaa koulutamme ja tarjoamme erilaisia työkaluja myös lasten huoltajille, jotta heillä olisi vakaampi toimeentulo sekä paremmat valmiudet huolehtia lapsistaan.

Ylläpidämme lastentarhoja, kouluja ja ammatillisia koulutuskeskuksia. Avustamme myös ohjelmiemme piirissä olevia lapsia koulumaksuissa, -puvuissa ja -tarvikkeissa ympäri maailman.

Meillä on myös ICT4D-ohjelma (Information and Communication Technology for Development), jolla tuetaan ja kannustetaan ohjelmiemme piirissä olevia lapsia, nuoria ja aikuisia hyödyntämään uutta teknologiaa.

lapsia Etiopiassa

EduCare

EduCare-ohjelmamme tavoitteena on paikallisten koulujen vahvistaminen ja haavoittuvassa asemassa olevien lasten koulunkäynnin tiellä olevien esteiden poistaminen.

Nimi EduCare on yhdistelmä kahdesta sanasta: education (koulutus) sekä care (hoiva). Hoiva ja vanhempien tuki on perusedellytys sille, että lapset ylipäätään käyvät koulua. Jotta kestäviä tuloksia saadaan aikaan, auttamisen täytyy olla kokonaisvaltaista ja tukea lapsen elämän jokaista osa-aluetta.

Vanhempien tukemisen lisäksi keskeinen edellytys on, että koulut pystyvät tarjoamaan riittävän laadukasta opetusta, ja että viranomaiset kantavat vastuunsa taatakseen kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet koulutukseen.

Vuonna 2020 198 600 lasta ja nuorta sai koulutusta SOS-lapsikyläjärjestön lastentarhoissa, kouluissa ja ammattikoulutuskeskuksissa.

27 500

lasta varhaiskasvatuksen piirissä

159 500

lasta ja nuorta peruskoulussa ja toisen asteen oppilaitoksissa

11 600

nuorta aikuista työllistymistä ja yrittäjyyttä tukevan koulutuksen parissa

Ajankohtaista