SOS-Lapsikylä kehittämiskumppanina

Toimintamalli vaikuttavan ja oikea-aikaisen avun tukena

SOS-Lapsikylä on kehittänyt vaikuttavaa ja oikea-aikaista tukea lapsiperheille kuntien ja maakuntien kehittämiskumppanina. Meidän mielestämme lapsiperheiden tuen tulee olla kokonaisvaltaista, oikea-aikaista ja asiakkaiden tarpeisiin perustuvaa. Kehittämiskumppanuuksissa olemme auttaneet kuntia ja maakuntia parantamaan johtamista, toimintakulttuuria ja palveluiden vaikuttavuutta.

Vuosien 2017-2019 aikana Varkauden kaupungin kanssa aloitettua työtä on kehitetty ja laajennettu eduskunnan myöntämän määrärahan avulla. Kiinnostuneet maakunnat löydettiin valtakunnallisen Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman (LAPE) kautta ja yhteistyö toteutettiin kehittämiskumppanuutena maakuntien Lape-hankkeiden kanssa.

Kehittämistyöstä voidaan huomata, miten uudenlainen yhteinen työ, systeeminen ymmärrys, johtamisen tavat ja asiakkaan osallisuus luovat sekä inhimillisesti että taloudellisesti kestävän toimintamallin.

Lue lisää mitä TUKENA-hankkeessa tapahtuu

Hankkeen loppuraportti

Hyvät käytännöt - lue lisää

Palautteet kunnista

Perheitä tulee kuulla

Perheitä tulee kuulla

Julkaisut

Siun soten lastensuojelun perhekuntoutus kuperkeikka. Kotiin vietävän perhekuntoutuksen mallinnus. (helmikuu 2020, Liisa Jokinen)
Lue raportti​​​​​​​

Kokemuksia sektorit ylittävän yhteistyön kehittämisestä ja johtamisesta perhekeskusverkostossa. Lasten ja perheiden palveluiden kehittämishankkeen loppuraportti Pohjois-Karjalan perhekeskuksen kehittämistyöstä. (lokakuu 2019, Liisa Jokinen)
Lue raportti

Vanhemmuuden varhainen tukeminen ja ohjautuminen tuen piiriin. Asiakasymmärrys kolmesta kunnasta Keski-Suomessa. (14.1.2019, Liisa Jokinen)
Lue raportti

Kuinka auttaa lapsia ja perheitä entistä paremmin? Ammattilaisten ajatuksia lapsi- ja perhepalveluiden nykytilaista ja tulevaisuudesta. (5.11.2018, Noora Kivioja)
Lue raportti

Päijät-Hämeen perhekeskusmallin muodostaminen. Pilottihankkeiden loppuraportti. (marraskuu 2018, Marita Moisander-Pohjonen ja Elina Stenvall)
Lue raportti

Asikkalan perhekeskus - kyselyiden tuloksia. (19.10.2018, Saila Juntunen ja Elina Stenvall)
Lue raportti

 

Kokemuksia kehittämiskumppanuudesta

85% kehittämiskumppanuudessa mukana olleista kertoi kehittämisen vastanneen odotuksiaan.

94% kehittämistyössä mukana olleista raportoi kehittämistyön olleen hyödyllistä oman työn kannalta.

70% kehittämistyössä mukana olleista kertoi suosittelevansa SOS-Lapsikylää todennäköisesti kehittämiskumppaniksi.

No mun mielestä se on tuonut siis selkeyttä ja rakennetta --- just semmosta tavoitteellisuutta”

”--- kyllähän se lähes kaikilta on se sama palaute tullut että on ollu todella hyödyllistä että meillä on ollu tämmönen yhteistyö.”

” tää on kyllä sellanen tietynlainen onnistumistarina kyllä tämä ollut kokonaisuudessaan --- saanut kiitosta meijän yhteistyökumppaneilta”

Kysy lisätietoa

Kehittämissuunnittelija Elina Stenvall
elina.stenvall(at)sos-lapsikyla.fi
p. 050 584 0279