Varje barn förtjänar en framtid.

Varje barn förtjänar en framtid.

Utvecklingssamarbete

SOS-Barnbyar Finland förverkligar utvecklingssamarbetsprojekt i Afrika tillsammans med de lokala SOS-barnbyorganisationerna. Dessa projekt strävar efter att uppnå bestående förändringar i barns och familjers liv, öka på deras välmående och se till att barns rättigheter uppfylls. Projekten fokuserar på att minska på fattigdom genom utbildning, hälsovård och omsorg, och att på detta sätt bidra till human utveckling och jämställdhet.

Utvecklingssamarbetsprojekten grundar sig på den internationella SOS-barnbyorganisationens gemensamma vision, enligt vilken varje barn har rätt att leva i en familj och känna sig älskad, uppskattad och trygg. Arbetet fokuseras på de mest utsatta barnen: barn som är i fara att förlora sin familj till exempel på grund av fattigdom eller sjukdomar.

Inom projekten förstärks familjernas och lokalsamhällens förmåga att ta hand om sina barn. Varje år hjälper SOS-barnbyorganisationen tusentals familjer att resa sig ur fattigdomens fälla. Projektens tyngdpunkt ligger på att förstärka vårdnadshavarnas kapacitet så att de har möjligheten och viljan att själva uppnå bestående förbättringar i sina egna liv. Vi arbetar tillsammans med lokala aktörer så att så många barn som möjligt ska få en trygg barndom och möjlighet till en bättre framtid.

Ge barn möjligheten till en bättre framtid!

Stöd vårt utvecklingssamarbete.

Du kan välja om du vill stöda våra utvecklingssamarbetsprojekt i Gambia eller Tanzania.

Mottagare: SOS-lapsikyläsäätiö
Kontonummer: FI27 2386 1800 0100 66

Referensnummer för Gambia: 1339
Referensnummer för Tanzania: 2396

Gambia

I Gambia hjälper vi vårdnadshavare att bättre ta hand om sina barn. Läs mer om våra utvecklingssamarbetsprojekt i Gambia på finska här.

Tanzania

I Tanzania förbättrar vi barns liv genom att utbilda mammor. Målet är att förbättra utsatta kvinnors ställning och se till att barns rättigheter uppfylls. Läs mer om vårt utvecklingssamarbete i Tanzania på finska här.

Etiopien

I Etiopien arbetar vi för att minska på fattigdom och ge kvinnor och barn i utsatta situationer ett bättre liv. Läs mer och vårt utvecklingssamarbete i Etiopien på finska här