fbpx
Nuoret kouluutksessa Gambiassa
Gambia

Gambiassa tuemme
heikoimmassa
asemassa
olevia nuoria
ja perheitä

Gambia

Gambiassa annamme eväitä elämään nuorille ja tuemme heikoimmassa asemassa olevia perheitä.

SOS-Lapsikylällä on Gambiassa kolme kehitysyhteistyöhanketta. Ne tähtäävät heikoimmassa asemassa olevien lasten, nuorten ja naisten voimaannuttamiseen ja eriarvoisuuksien vähentämiseen.

Yksi hankkeista keskittyy etenkin nuorten työttömyyden vähentämiseen ja elämäntaitojen parantamiseen.

Kahden muun hankkeen pääpaino on yhteisöjen ja huoltajien voimaannuttamisessa, jotta heidän kapasiteettinsa ja kykynsä huolehtia lapsista ja turvata lasten oikeuksien toteutuminen paranee.

Gambia työllisyys

Eväitä elämään Gambian nuorille

Nuorten työttömyys on vakava ongelma Gambiassa. Tuhannet nuoret lähtevät kotimaastaan joka vuosi etsimään uusia mahdollisuuksia.

Yksi Suomen kolmesta kehitysyhteistyöhankkeesta keskittyy tukemaan heikoimmassa asemassa olevien nuorten työllistymistä. Nuorisotyöttömyyttä pyritään vähentämään esimerkiksi kehittämällä ammatillista koulutusta, tarjoamalla uraohjausta, yrittäjäkoulutusta ja mentorointia sekä kartoittamalla työharjoittelupaikkoja.

Nuoria tuetaan myös elämäntaitojen kehittämisessä. Heille opetetaan seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä asioita sekä tuetaan sosiaalisten ja muiden elämäntaitojen kanssa.

Hanke toteutetaan kolmella Gambian kuudesta hallintoalueesta ja sen piirissä on 600 nuorta, jotka ovat keskeyttäneet koulunsa tai muuten joutuneet työttömiksi. Hanke toteutetaan Suomen ulkoministeriön, SOS-Kummien ja lahjoittajien tuella.

Äiti pitelee tytärtä sylissä Gambiassa

Tukea maaseudun naisille ja lapsille

Gambian maaseudulla Bassen ja Farafennin alueilla SOS-Lapsikylä tukee huoltajien ja yhteisön kykyä huolehtia lapsistaan. Hankkeiden piirissä olevista huoltajista suurin osa on lukutaidottomia yksinhuoltajanaisia, joiden toimeentulomahdollisuudet ovat heikot eikä heillä ole varaa ruokkia lapsiaan tai lähettää heitä kouluun.

Avainasemassa hankkeissa ovat:

 • huoltajien toimeentulomahdollisuuksien parantaminen
 • koulutus
 • terveys
 • sukupuolten välinen tasa-arvo.

Hankkeissa keskitytään erityisesti yhteisön voimaannuttamiseen sekä koulutuksen parantamiseen ja naisten ja lasten aseman parantamiseen. Jokaiselle hankkeisiin osallistuvalle perheelle tehdään perheen kehittämissuunnitelma, jonka perusteella valitaan perheiden tarvitsemat tukimuodot. Nämä liittyvät mm. ravitsemukseen, terveydenhuoltoon, koulunkäyntiin, vanhemmuuteen ja toimeentuloon.

Ole mukana! Lahjoita lapsille parempi huominen:

Tilisiirrolla kohdistat lahjoituksesi Gambiaan.
Merkitse saajaksi SOS-lapsikyläsäätiö
Tili: Nordea FI27 2386 1800 0100 66
Viite: 1339

”Aiemmin en ollut varma tulevaisuudestani, mutta nyt hankkeen myötä näen taas valoa tunnelin päässä. Elämäntilanteeni on vaikea, mutta projektista saamani valmennuksen johdosta olen toiveikas lähitulevaisuuden suhteen. Haluan ryhtyä yrittäjäksi ja tarjota töitä muille gambialaisnuorille.”
Fatou
hankkeen hyödynsaaja
Äiti ja lapsi istuu maassa kodissaan Gambiassa

Menneiden hankkeiden tuloksia

SOS-Lapsikylän perheiden tukemisen hanke vuonna 2015-2018 vahvisti Soman alueella huoltajien ja yhteisön kykyä huolehtia lapsista. Hankkeen piiriin kuului 1000 lasta, 334 huoltajaa sekä alueen sosiaali-, terveys- ja kouluviranomaisia sekä viisi paikallista koulua.

Hanke onnistui mm. seuraavissa:

 • Yli kaksinkertainen määrä lapsia pääsi kouluun ja koulutulokset paranivat.
 • Lasten terveys kohentui, ja esimerkiksi malarian esiintyvyys laski 83 %.
 • Vanhempien toimeentulo nousi ja he oppivat pitämään parempaa huolta lapsistaan.
 • Koko yhteisön tietoisuus lasten oikeuksista kasvoi. Hanke koulutti eri sidosryhmiä laajasti mm. teiniraskauksien, lapsiavioliittojen ja silpomisen haitoista.
 • Paikallisten koulujen opetusmetodit kehittyivät lapsiystävällisemmiksi ja opettajien asenteet ja käytös lapsia kohtaan muuttuivat.
 • Kouluja tuettiin myös sanitaatiota parantamalla ja tarjoamalla opetusmateriaaleja.

Perustietoa Gambiasta:

 • Länsi-Afrikassa sijaitseva Afrikan pienin valtio
 • Pääkaupunki Banjul
 • Reilu 2 miljoonaa asukasta, väestönkasvu on erittäin nopeaa
 • Väestö on erittäin nuorta: lähes 60 % väestöstä on alle 24-vuotaita
 • Puolet väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella
 • Puolet yli 15-vuotiaista on lukutaidottomia
 • Lähes 15 % 15-24-vuotiaista on työttömiä

SOS-lapsikyläjärjestö Gambiassa:

 • SOS-lapsikyläjärjestö on toiminut Gambiassa yli 30 vuotta.
 • Gambiassa toimii kaksi lapsikylää, kouluja, terveyskeskuksia ja ammatillinen koulutuskeskus
 • Heikoimmassa asemassa olevia perheitä autetaan perheiden tukemisen ohjelmilla ympäri maata

Ajankohtaista