Inte ett enda barn ska behöva växa upp ensamt.

Inte ett enda barn ska behöva växa upp ensamt.

Vem ska ta hand om Lineo?

Lineo var bara 6 år gammal när hennes föräldrar skilde sig och mamman blev tvungen att ensam ta hand om Lineo och flickans fem syskon. För att försörja familjen började mamman sälja hemgjord öl direkt från familjens två rums hem i Lesothos huvudstad Maseru. 

Det lilla huset var ständigt fullt med berusade och skrämmande människor. Ibland kändes det tryggare för Lineo att sova på gatan än i det egna hemmet.

När Lineos mamma insjuknade i AIDS, började flickan sälja frukter för att få pengar till mat. Det här räckte ändå inte och Lineo var ofta tvungen att tigga på gatan. Vissa dagar gick hon trots detta hungrig.

Människor passerade Lineo på gatan utan att ens titta på henne. Lineo var fullkomligt osynlig för dem. Till slut avled mamman och syskonen hade inte längre någon som tog hand om dem.

Världen är full av barn såsom Lineo. Barn som lämnat ensamma, utan föräldrar, hem och framtidstro. 

Dessa barn har ingen som skyddar dem från våld, utnyttjande och andra världens faror

Med din hjälp kan ett utsatt barn som Lineo få ett hem och leva i frid och trygghet, känna sig älskad och uppskattad.

Väljer du att vara med?

Hur hjälper ditt stöd barn såsom Lineo?

Ditt stöd gör det möjligt för barn som förlorat sina föräldrars omsorg att få ett hem i ett av våra närmare 600 barnbyar runt om i världen. Ditt fadderbarn får tack vare din hjälp en trygg barndom samt en bra utbildning och på så vis även möjlighet till en bättre framtid.

Lineo var 12 år gammal när hon anlände i barnbyn tillsammans med tre av hennes yngre syskon. För första gången på länge behövde hon inte oroa sig över varifrån hon skulle få sin nästa måltid.

Till en början hade Lineo svårt att lita på människor och släppa in dem, men med tiden började hon lita på sin SOS-mamma allt mer och fick hjälp med att överkomma de trauman hon upplevt.

I barnbyn behövde Lineo inte längre arbeta för att försörja sig, utan hon kunde i stället gå i skola och äntligen vara ett barn igen.

Med ditt stöd kan vi hjälpa allt fler barn såsom Lineo. Du kan förändra ett barns liv.

Följ ett fadderbarn eller en barnby

Du kan bli fadder åt ett enskilt barn och får då följa barnets uppväxt och utveckling. Du kan önska dig ett fadderbarn från Afrika, Asien, Europa eller Latinamerika. Ifall du inte har specifika önskemål angående fadderbarnet, gör vi valet åt dig på basen av var behovet är störst för tillfället.

Ifall du inte vill ha ett personligt fadderbarn så kan du istället bli fadder åt en hel barnby. Du kan välja att stöda en viss världsdel eller låta oss göra valet åt dig på basen av var din hjälp mest behövs.

Hur du än väljer att hjälpa till så gör du skillnad.

Efter att du anmält dig som fadder

Efter att du anmält dig som fadder kommer du inom kort få ett välkomstpaket via post med information om ditt fadderskap. I fortsättningen får du post direkt från barnbyn två gånger om året. I dessa brev kan du läsa om hur dina bidrag gör skillnad. Du får dessutom vår faddertidning två gånger om året via post samt våra regelbundna nyhetsbrev via e-post.

80 % av fadderbidragen går direkt till barn och familjer i behov av hjälp

Merparten av fadderbidragen går till barnbyn och används till att täcka barnens dagliga behov, såsom mat och kläder, men möjliggör också för barnen att får ett tryggt hem, en familj, en utbildning och hälsovårdstjänster. Donationsmedlen används även till att upprätthålla olika typer av verksamhet inom barnbyn, såsom skola, daghem, ungdomshem, hälsovårdscentral, utbilningscentrum och socialvårdscentral. Bidragen hjälper även utsatta familjer som bor i närheten av barnbyn och har möjlighet att använda barnbyns tjänster och få stöd med att ta hand om sina egna barn. 

En del av fadderbidragen går till utvecklingssamarbetsprojekt. SOS-Barnbyar Finland genomför utvecklingssamarbetsprojekt i Afrika tillsammans med lokala SOS-barnbyorganisationer. Projektens fokus ligger på att hjälpa föräldrar ta bättre hand om sina egna barn och på så vis förebygga familjesplittring.

Ditt stöd ger barn:

En familj

Syskon och samhörighet

Omsorg, trygghet och vård

En utbildning

En vanlig barndom

Möjlighet till en bättre framtid

Varför finns SOS-Barnbyar Finland?

Vi hjälper de mest utsatta barnen och familjerna i 136 länder runt om i världen. Vi erbjuder hem åt barn som förlorat sina föräldrars omsorg, stöder familjer som har det svårt, ger utbildning, upprätthåller hälsovårdscentraler och hjälper vid kris- och katastroftillfällen.