fbpx
Lähikuva kahdesta naisesta Etiopiassa
ETIOPIA

Etiopiassa työskentelemme köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämiseksi

ETIOPIA

SOS-Lapsikylä toteuttaa ulkoministeriön ja kansainvälisen työmme tukijoiden tuella kehitysyhteistyöhankkeita Etiopiassa, Oromian alueella.

Kehitysyhteistyön tärkeimpinä tavoitteina ovat köyhyyden vähentäminen ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevien naisten ja lasten elämänlaadun ja hyvinvoinnin parantaminen. Sukupuolten välinen tasa-arvo ja naisten voimaannuttaminen ovat tässä avainasemassa.

Myös koulutusjärjestelmien vahvistaminen ja koulutuksen laadun parantaminen ovat keskiössä Etiopian hankkeissa. Koulutuksen avulla lapsille ja nuorille pyritään luomaan parempia mahdollisuuksia työllistymiseen ja toimeentuloon.

Köyhyys on suurin syy perheiden hajoamiseen, ja yksinhuoltajanaisten kotitaloudet ovat toimeentulon suhteen erityisen heikossa asemassa. Kuten valtaosassa Afrikan maita, Etiopiassakin tyttöjen ja naisten mahdollisuudet koulunkäyntiin ja työllistymiseen ovat miehiä huonommat.

Perhe Etiopiassa

Kuinka SOS-Lapsikylä auttaa?

Kehitysyhteistyöhankkeiden tavoitteena on vahvistaa huoltajien ja yhteisön kykyä huolehtia lapsistaan kokonaisvaltaisesti. Jotta muutos olisi pysyvää, tarvitaan positiivisia muutoksia jokaisella elämän osa-alueella.

Hankkeissa tavoitteena on parantaa lasten terveyttä ja oppimistuloksianuorten työllistymistä ja perheiden toimeentuloa. Lisäksi vahvistetaan yhteisön rakenteita lasten ja naisten oikeuksien toteutumiseksi.

Hankkeissa parannetaan paikallisten koulujen tarjoaman koulutuksen laatua, edistetään ammatillista koulutusta, tarjotaan tukea toimeentulon hankkimiseen sekä tuetaan paikallisten viranomaisten työtä ja ruohonjuuritason yhdistyksiä.

Etiopialaisnainen ruuanlaitossa lastensa ja äitinsä kanssa

Etiopian kehitysyhteistyöhankkeissa:

 • vahvistetaan paikallishallinnon kykyä suojella naisia ja lapsia
 • koulutetaan vanhempia
 • tuetaan kouluja ja kouluhallintoa
 • parannetaan nuorten työllistymistä
 • lisätään laajasti tietoutta sukupuolten välisestä tasa-arvosta

Jokaiselle hankkeisiin osallistuvalle perheelle tehdään yksilöllinen kehittämissuunnitelma, jonka perusteella valitaan ne tukemisen muodot, joita perhe tarvitsee. Nämä liittyvät mm. ravitsemukseen, terveydenhuoltoon, koulunkäyntiin, vanhemmuuteen ja toimeentuloon.

Yli 85 % Etiopian naisista elää maaseudulla. Alle joka viidennellä tytöllä on mahdollisuus suorittaa toisen asteen koulutus, ja 40 % tytöistä menee naimisiin alle 18-vuotiaana. Naiset ja tytöt joutuvat kärsimään myös monista haitallisista perinteistä, kuten sukuelinten silpomisesta.

lapsia Etiopiassa

EduCare

EduCare-ohjelmamme tavoitteena on paikallisten koulujen vahvistaminen ja haavoittuvassa asemassa olevien lasten koulunkäynnin tiellä olevien esteiden poistaminen.

Nimi EduCare on yhdistelmä kahdesta sanasta: education (koulutus) sekä care (hoiva). Hoiva ja vanhempien tuki on perusedellytys sille, että lapset ylipäätään käyvät koulua. Jotta kestäviä tuloksia saadaan aikaan, auttamisen täytyy olla kokonaisvaltaista ja tukea lapsen elämän jokaista osa-aluetta.

Vanhempien tukemisen lisäksi keskeinen edellytys on, että koulut pystyvät tarjoamaan riittävän laadukasta opetusta, ja että viranomaiset kantavat vastuunsa taatakseen kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet koulutukseen.

Ole mukana! Lahjoita lapsille parempi huominen:

Tilisiirrolla kohdistat lahjoituksesi Etiopiaan. Merkitse saajaksi SOS-lapsikyläsäätiö
Tili: Nordea FI27 2386 1800 0100 66
Viite: 2480

Etiopian kehitysyhteistyöhankkeiden piirissä on:

840

äitiä

11 061

lasta

110

nuorta

“Olen niin kiitollinen päästyäni mukaan hankkeeseen. Olen oppinut monia hyödyllisiä asioita. Nyt uskallan vähitellen taas luottaa, että minä ja lapseni pärjäämme.”
Fatuma
Etiopian hankkeessa mukana oleva äiti

Perustietoa Etiopiasta:

 • Afrikan sarvessa sijaitseva väkiluvultaan Afrikan toiseksi suurin maa
 • Pääkaupunki Addis Abeba
 • Lähes 110 miljoonaa asukasta
 • Lukuisia eri etnisiä ryhmiä, suurimpina oromot ja amharat
 • Väestö on erittäin nuorta: n. 60 % väestöstä on alle 24-vuotiaita
 • Noin 48 % väestöstä on lukutaidottomia
 • Nopean talouskasvun myötä köyhyys on vähentynyt, mutta edelleen noin 30 % väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella
 • 40 % tytöistä menee naimisiin alle 18-vuotiaana ja esimerkiksi sukupuolielinten silpominen on todella yleistä

SOS-lapsikyläjärjestö Etiopiassa:

 • SOS-lapsikyläjärjestö on toiminut Etiopiassa vuodesta 1974 lähtien.
 • Etiopiassa toimii useita lapsikyliä, perheiden tukemisen ohjelmia, lapsikyläjärjestön ylläpitämiä kouluja ja terveyskeskuksia. Lisäksi järjestöllä on hätäapuohjelmia nälänhädän helpottamiseksi

Ajankohtaista