SOS-Lapsikylä kehittää toimintaansa yhdessä perhehoitajien kanssa alueellisesti ja valtakunnallisesti

18.6.2024
Uutiset

SOS-Lapsikylä on ottanut perhehoitajat yhä enemmän mukaan kehitystyöhön. Kevään aikana perhehoitajia on tavattu alueellisissa keskustelutilaisuuksissa mutta myös organisaation ensimmäisessä valtakunnallisessa perhehoitajien keskustelutilaisuudessa. 

SOS-Lapsikylässä on järjestetty keväällä sekä paikallisia että valtakunnallinen keskustelutilaisuus perhehoitajille. Tilaisuuksien tavoitteena on tarjota perhehoitajille lisää paikkoja tuoda esille tarpeitaan ja toiveitaan tukityöhön ja sen kehittämiseen liittyen.  

Sekä alueellisissa että valtakunnallisissa tilaisuuksissa pääpaino on ollut keskustelussa ja perhehoitajien kuulemisessa. Tilaisuuksissa käytiin myös läpi uusimpia perhehoidon palautekyselyn tuloksia ja keskusteltiin perhehoitajien tuen tarpeista ja täydennyskoulutuksista. 

”Haluamme vahvistaa keskusteluyhteyttä perhehoitajien kanssa, jotta voimme paremmin tarjota heille tarpeen mukaista tukea. Palautekyselyiden kautta olemme jo aiemmin saaneet paljon tietoa, mutta suorat keskustelutilaisuudet syventävät ja täydentävät kertynyttä tietoa. Samalla pääsemme rakentamaan yhteistä näkymää SOS-Lapsikylän perhehoidon nykytilanteesta ja tulevaisuudesta”, sanoo laatujohtaja Tove Lönnqvist

Tuen tarpeet vaihtelevat 

Perhehoitajien tuen tarpeet ovat erilaisia yksilöllisesti mutta ne vaihtelevat myös uusien ja kokeneiden perhehoitajien välillä. Tämän vuoksi olisi tärkeää, että tulevien koulutusten ja uusien tukimuotojen suunnittelussa olisi mukana ajatuksia antamassa niin kokeneita kuin uusia perhehoitajiakin. 

SOS-Lapsikylä järjestää perhehoitajille vuosittain kymmenkunta koulutusta, joiden aiheet vaihtelevat lakikoulutuksista erilaisiin yhteistyötä vahvistaviin työpajoihin. 

Perhehoitajien työtä tukemaan on luotu nyt myös valtakunnallinen perhehoidon valmennus- ja koulutuskoordinaattorin rooli, jota hoitaa aiemmin perhehoidon palveluvastaavana toiminut Hanna Toiviainen. Toiviaisella on yli kymmenvuotinen historia SOS-Lapsikylässä ja perhehoidon kehittäminen on hänen sydäntään lähellä. Uudessa roolissa hän myös valmentaa tulevia perhehoitajia valtakunnallisesti.  

Valtakunnallista roolia tarvitaan, koska perhehoidon tarpeessa ja perhehoitajien määrässä on vaihtelua hyvinvointialueiden välillä. Koordinaattori pystyy roolissaan paremmin reagoimaan alueellisiin muutoksiin ja tuomaan hyviä käytänteitä valtakunnallisesti perhehoidon parissa työskentelevien käyttöön. Yhtenä tärkeänä tehtävänä on myös tukea perhehoitajiamme ja varmistaa heidän osaamisensa sekä tyytyväisyytensä esimerkiksi koulutussuunnittelun avulla. 

“On hienoa päästä tutustumaan perhehoitajuutta harkitseviin perheisiin ympäri Suomen, ja tukemaan heitä omassa päätöksenteossaan sekä tekemään yhä tiiviimpää yhteistyötä työntekijöidemme kanssa valtakunnallisesti. Olen jatkuvasti pyrkinyt kasvattamaan ymmärrystäni lasten erilaisista tarpeista ja perhehoitajien erilaisista valmiuksista, jotta nämä voisivat kohdata mahdollisimman hyvin lasta sijoitettaessa perhehoitoon. Tavoitteenamme on, että sijoitetut lapset saisivat kasvaa turvallisessa ympäristössä ja heille sopivassa perheessä”, Toiviainen sanoo.