IKEA-tavarataloissa kaikuneet lasten äänet saivat selityksen: Taustalla tärkeä muistutus kuuntelun ja läsnäolon tärkeydestä

6.5.2024
Tiedotteet

Yhä useamman lapsen elämästä puuttuu läsnä oleva aikuinen. Muistuttaakseen aikuisia kuuntelun ja läsnäolon tärkeydestä SOS-Lapsikylä toi lasten äänen kuuluviin ääniteoksella pitkäaikaisen yhteistyökumppaninsa IKEA Suomen tavarataloissa.

Lasten ja nuorten tarve kuuntelevalle korvalle ja aikuisen läsnäololle näkyy SOS-Lapsikylän ylläpitämän Apuu-chatin yhteydenottojen määrissä ja sisällöissä. Keskustelujen määrä on ennätyslukemissa ja niissä korostuu aikuisten läsnäolon puute lasten elämässä. Yhä useampi lapsi kertoo, ettei koe tulevansa kuulluksi ja ymmärretyksi.

SOS-Lapsikylän ehkäisevässä työssä oli viime vuonna noin 50 000 kohtaamista, mikä on yli 5 000 kohtaamista enemmän kuin edellisenä vuonna. Kasvu kertoo paitsi lasten ja nuorten lisääntyneestä huonovointisuudesta mutta myös siitä, että tarvittavaa tukea ei ole saatavilla palveluketjun aikaisemmissa vaiheissa.

Jos lapsia ei kohdata, he voivat tuntea olonsa ulkopuoliseksi, yksinäiseksi ja osattomaksi, vaikka ympärillä olisikin ihmisiä. Pelkkä kuuntelu voi auttaa moniin lapsen huoliin. Auttavissa chateissa olemme huomanneet, että keskustelunaiheesta riippumatta lapselle usein riittää, että aikuinen on läsnä ja kuuntelee kiireettä. Siksi haluammekin muistuttaa aikuisia, että nyt kannattaa olla pelkkänä korvana, taustoittaa Elina Stenvall, ehkäisevän työn johtaja SOS-Lapsikylästä.

Tuomalla lasten äänen kuuluviin IKEA-tavarataloissa ympäri Suomen SOS-Lapsikylä muistuttaa aikuisia kuuntelun ja läsnäolon tärkeydestä. Ääniteoksessa on hyödynnetty suoraan lapsilta kerättyjä aiheita ja Suomen suurimman lasten chatin Apuu-chatin dataa.

– Visiomme on luoda parempaa arkea, ja sen ohjaamana tuemme haavoittuvassa asemassa olevia lapsia ja perheitä. SOS-Lapsikylän kumppanina olemme avustaneet esimerkiksi Apuu-chatin toimintaa, joka tarjoaa keskusteluapua luotettavan aikuisen kanssa. Näemme ääniteoksen mahdollistamisen luontevana ja tärkeänä jatkona yhteistyölle, sillä se antaa äänen lapsien omille kertomuksille ja ajatuksille, kertoo Ann-Christin Pilviö, IKEA Suomen liiketoiminnan kehitysjohtaja. 


IKEA Suomi ja SOS-Lapsikylä ovat tehneet yhteistyötä lasten ja nuorten paremman ja turvallisemman arjen puolesta jo vuodesta 2018. IKEA on tukenut lasten, nuorten ja perheiden käyttämien tilojen kalustamisessa ja on Apuu-chatin pääyhteistyökumppani.

Kuunteleminen on ennaltaehkäisevää ja vaikuttavaa apua

Lasten huomiotta jättäminen heijastuu moniin käsillä oleviin ongelmiin. Lasten pahoinvointi lisääntyy ja näkyy yhä nuorempien lasten kouluvaikeuksina, ahdistuksena ja jopa väkivaltana. Lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvanut tasaisesti jo vuosia ja kiireellisten huostaanottojen määrä lisääntynyt vuodesta 1997 saakka.

– Lastensuojelu on ikään kuin yhteiskuntamme kuumemittari, joka kertoo, miten yhteiskunnassa yleisesti voidaan. Olennaista ratkaisujen etsimisessä on ennalta ehkäisevään apuun panostaminen sekä lasten ja nuorten osallistaminen ja kuuntelu kaikilla yhteiskunnan tasoilla ja päätöksenteossa. Samaan aikaan vähintään yhtä tärkeää on tukea vanhempien jaksamista, sillä yksikään lapsi ei voi paremmin kuin vanhempansa, jatkaa Stenvall.

– Vaikuttavaan tukeen ei tarvita erikoisia taikatemppuja, vaan pysähtyminen kuuntelemaan ja kuulemaan on jo itsessään tehokasta. SOS-Lapsikylässä koko perheelle tarjottava perhekuntoutus on tästä kannustava esimerkki: 98 prosenttia palvelua saaneista suosittelee sitä ja kokee, että työskentely on saanut muutoksen aikaan heidän elämässään vahvistaen lapsen suhteita omaan perheeseen, mutta myös laajemmin muihin kaveri- ja aikuissuhteisiin. Työskentely keskittyy täysin ohjaajien ja perheen vuorovaikutukseen eli kuuntelemiseen ja ratkaisujen etsimiseen. On meidän aikuisten tehtävä olla lasten puolella. Vain lapsuudessaan kannateltu voi kannatella tulevaisuuden yhteiskuntaamme, Elina Stenvall sanoo.

Ääniteos on kuultavissa kaikissa IKEA Suomen tavarataloissa valikoiduissa mallihuoneissa 12. toukokuuta saakka.

Lue lisää Kannatellaan -kampanjasta ja kuuntele ääniteos osoitteessa www.kannatellaan.fi


Lisätietoja:

Elina Stenvall

Ehkäisevän työn johtaja, SOS-Lapsikylä
050 584 0279
elina.stenvall@sos-lapsikyla.fi

IKEA Viestintä
040 451 7856 
pr.finland@IKEA.com

SOS-Lapsikylässä tavoitteenamme on auttaa yhä useampaa lasta ja nuorta kasvamaan mahdollisuuksiensa mittoihin. Olemme lastensuojelun ja lapsiperheiden varhaisen tuen asiantuntija ja palveluntuottaja sekä hyvinvointialueiden kehittämiskumppani perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. SOS-Lapsikylä on toiminut Suomessa vuodesta 1962 ja olemme osa 130 maassa toimivaa kansainvälistä SOS Children’s Villages -järjestöä.