Arvostava kohtaaminen on Perhekumppani-palvelun keskiössä

2.5.2024
SOSblogi

Erilaisten tukipalveluiden polku on usein kivinen ja täynnä haasteita. Monet kokevat, että heitä ei kuulla tai auteta aidosti heidän tarpeidensa mukaisesti. Perhekumppanin avulla monisyinen palveluiden verkosto selkiytyy.

SOS-Lapsikylän Perhekumppani®-palvelussa asiakas on itse oman elämänsä paras asiantuntija. Perhekumppani® on ennalta ehkäisevä palvelu lapsiperheille, jotka eivät ole ohjautuneet tai kiinnittyneet syystä tai toisesta oikeanlaisen tuen piiriin. Arvostavaan, kiireettömään ja osallistavaan kohtaamiseen perustuvassa rinnallakulkijuudessa asiakas tulee kuulluksi ja saa oikeanlaista tukea oikeaan aikaan. Työskentelyn keskiössä on lapsi, mutta käytännön työskentely on pääosin muutokseen tähtäävää vanhemmuustyötä.

Me ollaan niin voimaantuneita tämän palvelun ansiosta. Vaikka ne haasteet lapsen kanssa onkin ihan samoja, niin jotenkin meidän itsetunto vanhempina on paljon parempi, kuin ennen palveluun pääsyä. Voi kunpa kaikki apua tarvitsevat sais tällaista tukea! Ja se sun ”nyrkin iskeminen” oikeisiin pöytiin on ollut kullanarvoista, ilman sitä ei oltais saatu näitä palveluita, joita nyt perheellämme on. Me ei enää ite jaksettu sitä nyrkkiä paukuttaa. Ja olemme myös lähentyneet oman verkostomme kanssa, koska olemme vanhempina vahvistuneet ja saaneet avullasi ymmärrystä siihen, miksi läheiset suhtautuvat tilanteeseemme kuten suhtautuvat. “

-Perhekumppanipalvelussa olleen perheen palaute palvelusta-

Palvelun viitekehyksenä myönteinen tunnistaminen

Kokemuksemme mukaan erinomaiseen asiakaskokemukseen päästään myönteisen tunnistamisen keinoin. Kaikilla ihmisillä on tarve tulla nähdyksi ja kuulluksi juuri sellaisena kuin on. Haastavissa elämäntilanteissa ja apua hakiessa tämä tarve korostuu. Myönteinen tunnistaminen perustuu siihen, että jokainen ihminen kohdataan ilman ennakko-oletuksia. Tunnistetaan ja tunnustetaan asiakkaalle merkitykselliset asiat ja huomataan kehittämiskohteiden lisäksi se hyvä, joka antaa asiakkaalle voimavaroja.

Perhekumppanit ovat sosiaalialan korkeakoulutettuja, lapsiperhetyön moniosaajia. He eivät kuitenkaan ole viranomaisia vaan toimivat vain asiakkaan tuottaman tiedon varassa. Tähän resursoimme niin ajallisesti kuin laadullisesti. Perhekumppanit kannattelevat keskittyen voimavaroihin ja onnistumisiin, haasteita romantisoimatta. Perhekumppanit eivät ainoastaan tarjoa konkreettista ohjausta ja neuvontaa, vaan myös varmistavat, että asiakasperheet tulevat aidosti kuulluksi. Tämä on avain osallisuuden kokemukseen, joka on arvokas tulevaisuuttakin ajatellen.

Saamme asiakkailtamme paljon palautetta siitä, että kuulemme ja kohtaamme empaattisesti ja arvostelematta. Meidät tavoittaa oikea-aikaisesti, eli tukea on saatavilla silloin kun sitä tarvitsee.

Palvelun vaikuttavuus

Vaikuttavuus ja laatu ovat meille SOS-Lapsikylässä tärkeitä arvoja ja toimintamme lähtökohta. Perhekumppanit on koulutettu erilaisiin vaikuttavuuden mittaamisen työkaluihin, joiden avulla he dialogissa asiakkaiden kanssa keräävät tietoa perheiden kokemasta hyvinvoinnin muutoksesta. Syntynyttä dataa käytetään hyödyksi niin yksilötyössä kuvaamaan asiakkaan muutoksen matkaa, mutta samanaikaisesti oman palvelumme jatkuvan kehittämisen tukena.

Asiakkuudessa ollaan sen aikaa, kun tarve on ja tämä on hyvin yksilöllistä. Tarpeen määrittää asiakas itse. Toisinaan eteenpäin pääseminen vaatii enemmän luottamuksellisen suhteen rakentumista asiakkaan ja työntekijän välille ja tälle annamme aikaa. Keräämämme vaikuttavuusdata osoittaa, että muutos saavutetaan kuitenkin suhteellisen lyhyessä ajassa. Autamme ja kannustamme asiakkaitamme toimimaan mahdollisimman itsenäisesti, tehden rinnallakulkijapalvelustamme ajansaatossa tarpeetonta.

Miia Lahtela, Anne Kajeniemi

Haluatko kuulla lisää?

Jos olet kiinnostunut Perhekumppanipalvelustamme, ole yhteydessä Ohjelmapäällikkö Miia Lahtelaan p. 040 738 3753 / miia.lahtela@sos-lapsikyla.fi.

Olemme myös esittelemässä palveluamme TerveSos-päivillä, Kuopiossa 07.-08.05.  Tule juttelemaan! TerveSos 7.-8.5.2024 ohjelma – TerveSos

Kirjoittaja