Jälkihuollon tuki kannattelee nuoren itsenäiseen elämään

11.4.2024
Lastensuojelussa tapahtuu

Täysi-ikäistyminen on suuri mullistus kaikille nuorille. Erityisen suuri se on kuitenkin sijaishuollossa kasvaneille nuorille, joiden tukiverkot voivat olla heikommat ja tuen tarve itsenäistyessä suurempaa. Jälkihuollon tarkoituksena on saattaa nuori itsenäiseen elämään, omillaan toimeentulevaksi aikuiseksi.

Jälkihuolto on palvelu, jota tarjotaan sijaishuollossa tai avohuollon sijoituksessa kasvaneille nuorille sijoituksen jälkeen. Usein jälkihuoltoa tarjotaan itsenäistyville nuorille sen jälkeen, kun he täyttävät 18 vuotta, mutta jälkihuoltoa tarjotaan kaikenikäisille lapsille ja nuorille sijoituksen päättymisen jälkeen. Tarjoamme jälkihuollon tukea riippumatta siitä, onko nuori ollut SOS-Lapsikylän tai muun toimijan sijaishuollon palveluissa, joko nuoren omaan kotiin tai sijaisperheeseen tilanteen mukaan.

Jälkihuollon tarkoituksena on tukea nuorta elämään itsenäistä elämää ja pääsemään kiinni mielekkääseen päiväohjelmaan, kuten opintoihin tai työelämään. Jälkihuoltoa tarjotaan 23 ikävuoteen saakka*.  

Itsenäistyvä nuori kaipaa tukea

Kaikki itsenäistyvät nuoret kaipaavat rinnalla kulkijaa, pysyvää ja luotettavaa aikuista, joka ohjaa ja neuvoo häntä itsenäisen elämän eteen tuomissa haasteissa. Tyypillisesti aikuistuvalla nuorella on tukenaan omat vanhemmat tai sukulaiset, mutta sijaishuollossa kasvaneilla näin ei välttämättä ole. Jälkihuolto tarjoaa sijaishuollossa olleille kannattelua ja tukea elämään: jälkihuollon turvalliset ja luotettavat aikuiset auttavat nuoria heidän yksilöllisellä itsenäistymisen polullaan kiinnittymään yhteiskuntaan.

Meillä kaiken työmme yhtenä päätavoitteena on katkaista ylisukupolvinen lastensuojelukierre eli estää lastensuojelussa kasvaneiden nuorten omien lasten päätyminen lastensuojelun piiriin. Siksi jälkihuollon piirissä oleville nuorille, joilla on jo omia lapsia, voidaan tarjota esimerkiksi vauvaperheohjausta tai muuta tukea hyvään vanhemmuuteen. Hyvin toteutettuna ja oikea-aikaisena tarjottu jälkihuolto voi katkaista kierteen. Laadukas jälkihuolto tukee nuorta kulkemaan kohti hyvää tulevaisuutta.  

Sijaishuollossa kasvaneilla nuorilla on myös mahdollisuus osallistua H’uraa-työelämävalmennukseen ja lastensuojelun kokemusasiantuntijoiden, SOS-Kehittäjänuorten toimintaan.

Joustavaa ja yksilöllistä palvelua

Jälkihuolto on aina yksilötyöskentelyä, jonka sisältö määräytyy aina nuoren yksilöllisten tuen tarpeiden mukaisesti ja peilaten nuoren aiempiin tukitoimenpiteisiin. Tuen pohjana on palvelusuunnitelma, joka rakennetaan yhteistyössä asiakkaan, tilaajan ja palveluntuottajan kanssa. Palvelusuunnitelmassa on kirjattuna nuoren yksilölliset tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi.

SOS-Lapsikylä tarjoaa joustavia ja räätälöityjä palveluja, jotka vastaavat nuorten moninaisiin tarpeisiin. Jälkihuoltopalvelun avulla hyvinvointialueet voivat varmistaa, että nuorilla on mahdollisuus saada tarvitsemaansa tukea ja ohjausta siirtyessään itsenäiseen elämään. Tuki voi olla esimerkiksi ammatillista neuvontaa, apua raha-asioihin, koulutus- ja työllistymisvalmennusta, asumisjärjestelyjen tukemista tai psykososiaalista tukea ja vertaistukea.  

Työskentelyssä vahvistetaan nuoren mahdollista olemassa olevaa verkostoa sekä luodaan uutta verkostoa nuoren tueksi. Lisäksi nuori saa, niin halutessaan, myös mahdollisuuden käsitellä omaa sijaishuollon polkuaan osana elämäntarinaansa sekä tukea oman lähiverkoston kohtaamiseen turvallisten aikuisten tukemana ja ohjaamana.

Jälkihuoltopalvelu kokonaisuudessaan tarjoaa lisätukiverkon, joka saattaa olla avainasemassa nuoren yhteiskuntaan kiinnittymisessä.

*Vuoden 2024 alusta lähtien jälkihuollon ikäraja laski 25 ikävuodesta 23 ikävuoteen.

Lue lisää: