SOS-Lapsikylän Mun elämä -hanke on aloittanut toimintansa Espoossa

18.3.2024
Tiedotteet

SOS-Lapsikylän Aikaa lapselle – Mun elämä -hanke on aloittanut toimintansa Suur-Leppävaaran alueella Espoossa.

Mun elämä -hanke tarjoaa tukea yksinäiseksi itsensä tunteville ja vertaisryhmistä syrjään jääville lapsille. Toiminnassa lasten kanssa työskentelyyn sitoudutaan pitkäkestoisesti ja työntekijät kulkevat lapsen rinnalla läpi kouluajan, aina toisen asteen opintoihin asti.

”Toiminnan tavoitteena on vahvistaa lasten itsetuntemusta ja lisätä vuorovaikutus- ja tunnetaitoja. Näitä taitoja ei voi opettaa, vaan ne opitaan yhdessä positiivisissa vuorovaikutustilanteissa, ammatillisesti tuettuna, lasten toimiessa yhdessä, kertoo projektisuunnittelija Marleena Hiltunen.

Toiminta on ollut käynnissä reilun kuukauden ja ryhmät ovat alkaneet muodostua. Paikkoja toimintaan on kuitenkin edelleen muutamia vapaana.

Kaikki mukaan tulleet lapset ovat olleet motivoituneita ja sitoutuneita toimintaan. Lapsia tavataan perheiden kanssa yhteisesti laaditun suunnitelman mukaisesti lapsen elinpiirissä, kodin läheisyydessä. Toiminta on suunniteltu lähelle lapsen kotia, jotta osallistuminen olisi mahdollista, eikä vaatisi perheeltä erityisjärjestelyjä kuljettamisen tai aikatauluttamisen suhteen. Hankkeessa toimitaan myös yhteistyössä lapsen koulun kanssa ja toimintaa voi olla myös koulupäivän aikana. Näin mahdollistetaan, että lapsi voi olla mukana toiminnassa säännöllisesti.

”Yhteistyössä hyvinvointialueiden ja perheiden kanssa on tullut ilmi, että juuri tämänkaltaiselle tuelle on suuri tarve. Yksinäisyys ja ulkopuolisuuden tunne on kasvava ongelma lasten keskuudessa. Tästä huolimatta maksutonta ryhmätoimintaa, jossa ryhmä on riittävän pieni ja toimintaan sitoudutaan pitkäaikaisesti, ammattilaisten vahvan tuen avulla- ei tämän kohderyhmän lapsille ole tarjolla”, Marleena Hiltunen kertoo.

Lasten kanssa on suunniteltu tulevaa toimintaa ja luvassa on mm. oman lyhytelokuvan tekoa, ruoanlaittoa ja pakopeli. Kaikki toiminta sisältää vertaisryhmässä toimimisen harjoittelua ja niissä huomioidaan lasten yksilölliset tavoitteet.

Toiminnan kautta saatua tietoa on tarkoitus hyödyntää Mun elämä- toiminnan kehittämisessä sekä uusien toimivien työmuotojen kehittämisessä yksinäisyyttä kokeneille tai syrjäytymisvaarassa oleville. Tarkoituksena on myös tuottaa tietoa yhteistyökumppaneille, sekä muille toimijoille kohderyhmän haasteista, tilanteesta tällä hetkellä sekä mahdollisuuksista tukea heitä jatkossa monipuolisemmin.

Lisätietoja:

Hankesuunnittelija
Marleena Hiltunen
marleena.hiltunen@sos-lapsikyla.fi