Muuttuva elinympäristö huolettaa ukrainalaisia lapsia

15.3.2024
Tiedotteet

SOS-Lapsikylän ukrainankielinen Let’s chat -palvelu tarjoaa keskusteluapua lapsille sodan keskellä. Keskusteluja analysoineet tutkijat kertovat, että vaikka sota tulee keskusteluissa esiin, lapset ottavat useammin yhteyttä pakkomuuton aiheuttaman stressin vuoksi.

Suomen SOS-Lapsikylän ukrainankielinen Let’s chat -palvelu tarjoaa keskusteluapua 7–17-vuotiaille lapsille. Chatissa on käyty jo yli 4000 keskustelua. Palvelu avattiin kaksi vuotta sitten, jotta sotaa paenneet ja sodan keskellä elävät lapset saisivat tukea ahdistuneisuuteen ja muihin huoliin epävarmuuden keskellä. Suurin osa keskusteluista käydään Ukrainassa olevien lasten kanssa.

Let’s chatin keskusteluita analysoineiden ACElife-hankkeen Tampereen yliopiston tutkijoiden mukaan sodalla on useita vaikutuksia lasten hyvinvointiin ja kehitykseen. Sota altistaa lapset pelolle ja epävarmuudelle, mutta kokemuksia eivät aiheuta vain sodan fyysinen tuho. Vaikka sota nousee esiin noin joka neljännessä keskustelussa, vain murto-osassa keskustelunaiheena on itse sota.

Oma tai läheisen muutto on sen sijaan yleinen keskustelunaihe. Huolta herättävät eroon joutuminen perheestä, sukulaisista ja ystävistä.

– Tukiverkostojen hajoamisella sotaa paetessa on erityisen haitallisia vaikutuksia lapsen tai nuoren elämään. Sodan kuormittavuus tulee keskusteluissa esiin etenkin silloin, kun lapsen tai nuoren elämäntilanne on jo muutenkin kuormittava, tutkija Venla Hakala sanoo.

Lapset kertovat haasteista koulunkäynnissä

Muutokset altistavat lapset myös oppimisen haasteille. Muuton aiheuttama stressi näkyy lapsilla sopeutumisen haasteina koulussa, ja monet kertovat kielimuurin aiheuttamista vaikeuksista. Ukrainalaisten kouluarkeen on tullut muutoksia ilman muuttoakin, ja koulunkäynti näkyy Let’s chatissa toisena yleisenä keskustelunaiheena. Lapset ottavat yhteyttä esimerkiksi etäopetuksen haasteisiin ja oppimisvaikeuksiin liittyen.

– Joillakin lapsilla sodan luoma epävarmuus näyttäytyy motivaation menetyksenä. Siitä huolimatta lapset yrittävät löytää voimaa ratkaistakseen ongelmia. Siksi he hakevat tukea Let’s chatista, palvelun tiimivastaava Iryna Petermann kertoo.

Myös tutkijat näkevät lapsissa resilienssiä ja uskoa tulevaan. Vaikka sota varjostaa ukrainalaisten lasten elämää, hakevat he silti tukea enimmäkseen samanlaisiin huoliin ja haasteisiin kuin muutkin lapset.

Tampereen yliopiston johtaman ACElife-konsortiohankkeen tutkimusaineisto koostuu Let’s chatin 201 keskustelusta, jotka käytiin Let’s Chatissa syyskuun alussa 2023. Suomen Akatemian strategisen tutkimusneuvoston rahoittaman tutkimushankkeen yksi tavoite on lisätä ymmärrystä haitallisten lapsuuden kokemusten seurauksista. Hankkeeseen liittyvää tutkimusta voi seurata osoitteessa acelife.fi


Lisätietoa

Lisätietoa Let’s chatista

Johanna Virtanen 
Ehkäisevän digityön päällikkö
050 533 9255 
johanna.virtanen@sos-lapsikyla.fi

Iryna Petermann 
Let’s chatin tiimivastaava
0447002642 
iryna.petermann@sos-lapsikyla.fi 

Venla Hakala
tutkija, Tampereen yliopisto
050 5950573
venla.hakala@tuni.fi