LäksyApuu turvaa yhä useamman lapsen oikeutta oppimiseen

11.3.2024
Uutiset

Lapsen oikeuksien viikon teema on tänä vuonna lapsen oikeus oppimiseen. SOS-Lapsikylä puolustaa lapsen oikeutta oppimiseen erityisesti LäksyApuu-palvelulla.

LäksyApuu-chat tarjoaa anonyymin digialustan, jossa aikuiselta saa apua läksyjentekoon. Palvelu on kaksikielinen: LäxHjälpen-chat auttaa lapsia ruotsin kielellä. Chatissa kuka tahansa 4.–9.-luokkalainen voi pyytää apua maantieteellisestä sijainnista tai sosiaalisista esteistä huolimatta. LäksyApuu turvaa lapsen oikeutta tiedonsaantiin ja edistää positiivista oppimisympäristöä – chatissa lapsi kohdataan anonyymisti ilman minkäänlaisia ennakko-odotuksia. 

Viime vuoden aikana chattien kohderyhmää laajennettiin vähitellen nuorempiin ikäryhmiin lasten ja nuorten toiveesta. 

”Chatin kohderyhmän laajentaminen on heijastunut paitsi kävijämäärien kasvuna myös kohtaamiemme tuen tarpeiden monipuolistumisena. Erityisesti olemme huomanneet, että nuoremmat kävijät tarvitsevat enemmän tukea luetun ymmärtämisessä. Jokaisen keskustelun keskiössä on tunnistaa lapsen vahvuuksia ja kykyjä oppijana”, kertoo kehittämissuunnittelija Pia Wikholm.  

LäksyApuussa käytiin vuonna 2023 lähes 2300 keskustelua. Käytyjen keskustelujen määrä kasvoi syksynä 2023 42 % verrattuna syksyyn 2022. Chatin etuna on saavutettavuus ja helppous.  

”Täytämme tiettyä aukkoa näillä palveluilla, sillä esimerkiksi kouluissa on eri käytäntöjä läksykerhojen suhteen ja kaikki eivät niissä käy. Tietty kohderyhmä voi siis hyötyä tästä matalan kynnyksen palvelusta, joka on tarjolla sekä suomeksi että ruotsiksi”, Wikholm sanoo.  

Järjestöt puolustavat lapsen oikeutta oppimiseen 

Lapsen oikeuksien viikkoa vietetään tänä syksynä 18.–24.11. Vuosittain vaihtuvalla teemalla järjestettävän viikon toteuttaa Kansallinen lapsen oikeuksien viestintäverkosto, johon SOS-Lapsikylä kuuluu. Teemaviikon tavoitteena on edistää YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta erityisesti lasten ja nuorten parissa.   

Lapsen oikeuksien viikko kutsuu kaikki mukaan kiinnittämään huomiota lapsen oikeuteen oppia. Viikolle voivat ilmoittautua koulut, varhaiskasvatuksen yksiköt sekä tapahtumien järjestäjät. Kunnat, järjestöt ja muut organisaatiot voivat edistää lasten oikeuksia ja niistä puhumista järjestämällä toimintaa Lapsen oikeuksien viikon aikana.  

Ilmoittaudu mukaan Lapsen oikeuksien viikolle tästä.

LäksyApuu-chattiin pääset tästä ja ruotsinkieliseen LäxHjälpeniin tästä.

LäksyApuun pääyhteistyökumppanina toimii Paulig. LäxHjälpen on saanut suuren avustuksen Brita Maria Renlunds minne -säätiöltä.